fredag, juni 30, 2006

Skillnaden mellan Brasilien och Indien

Käkade lunch i Zürich med bland andra Felix Stalder. Han nämnde en viktig skillnad mellan Brasilien och Indien, två länder som annars kanske kan anses ha en liknande socioekonomisk position, som leder till skilda perspektiv på kulturlivets digitalisering och upphovsrättefrågorna. För Brasilien är det musik som står i centrum. Så icke i Indien, där det i hög grad är film som är den viktigaste kulturyttringen vad gäller social sammanlänkning av människor. Musik och film fungerar på helt olika sätt. Medan musik är något som kan ske varhelst det finns musikinstrument (eller stämband), är film en slutprodukt vars produktion kräver en kollektiv och ekonomiskt kostbar insats. Fri mjukvara och Linux har slagit igenom stort i Brasilien, delvis genom en medveten satsning från regeringen. Men i Indien är FLOSS marginellt, trots att de indiska datoranvändarnas kunskaper i engelska snarast borde ha borgat för motsatsen. Detta, menade Felix, kan också bero på kulturella skillnader. Om jag förstod honom rätt: Kastsystemet har bidragit till en indisk syn på datorer som verktyg för att utföra arbete åt andra (tänk indiens callcenters), medan brasilianerna snarare tenderar att se mjukvara som något som ska betjäna den enskilde datoranvändaren.