onsdag, juni 07, 2006

Vidarespinning

Några andra som spinner vidare på olika trådar från den långa engelska text som var Piratbyråns tal på Reboot, är Netribution, TeleRead och Framtidstanken. Sistnämnda skriver, utifrån olika exempel:

Att ladda ned och att ladda upp blir, med Rasmus Fleischers ord, lika sammanlänkat som att dra luft in och ut när man andas. Framöver kommer dessa båda världar att mötas och smälta samman. Exakt vart detta leder återstår att se. Den första, fundamentala, frågan är om det över huvud taget kommer att gå att tjäna pengar på information som finns på nätet. Jag tror det, men det är inte informationen i sig man tar betalt för. Pengar kommer att flöda i den riktning där talang, kreativitet och underhållning finns. Individer som skapar något som andra vill ha kommer att kunna leva på det.
Till skillnad från Framtidstanken skulle jag kanske själv inte tala om detta, upplösningen av gränsen mellan producent och konsument, som något som sker "framöver". Inte heller ser jag det som särskilt intressant att diskutera i vilken utsträckning en sådan upplösning har ägt rum eller inte har ägt rum idag. Räcker att konstatera med Walter Benjamin, att gränsen sedan länge långsamt "blir funktionell, varierar från fall till fall". Eftersom internet lite förenklat är de protokoll som låter andra protokoll (t.ex. mail, Bittorrent, MSN, http) överföra ettor och nollor mellan datorer, och eftersom en universaldator har egenskapen att kunna efterhärma vilken annan maskin som helst, är det inte det minsta förvånande att saker förhåller sig på både det ena och det andra viset samtidigt. Samtidigt som internet kan simulera en-till-många-medier (t.ex. statiska webbsidor, webbradio), är det ett kommunikationsmedium. Precis som telefonen. Och i kommunikationsmedier, där människor talar med varandra, blir det förstås bara löjligt att tala om producenter, konsumenter eller om betydelsen av "content". Trots begreppen funkar för vissa av de andra medier som internet kan simulera, funkar de inte för alla. Vilka jämförelser som tillåts dominera kommer att forma hur nätet och kulturlivet kommer att se ut framöver. Det finns ingen spikrak utveckling att följa, utan snarare en genealogisk maktkamp, däremot finns kan inte tekniska förändringar göras ogjorda.

5 Comments:

Anonymous Martin L. said...

"Vilka jämförelser som tillåts dominera kommer att forma hur nätet och kulturlivet kommer att se ut framöver."
Exakt! Och det är därför dikotomin nedladdning - uppladdning egentligen är så förbannat farlig för själva debatten. Den bifurkationen gör det på något vis möjligt för de som vill att skapa visionen av ett Internet där man bara passivt kan ta emot information. Eller till och med visionen att man ens _kan_ välja att bara passivt ta emot information.
BitTorrent är en jättebra metafor för hur det egentligen fungerar med all kunskap: i någon mån sprider man alltid vidare det man hittills har tagit till sig. Det är jäkligt sant, även på Internet.

(Tyvärr är det bästa sidospåret kring tidigare nämnda bifurkation det väldigt konnotationstyngda ordet fildelning. Ett rätt så knivigt retoriskt problem, alltså...)

6/07/2006 05:35:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Bra skrivet. Det vore ett problem om folk hänger upp sig för mycket på liknelser. Internet är universellt, precis som datorn. Ser man Internet bara som framtidens videobutik så är det bara det man kommer få, vilket vore tragiskt.

Till och med liknelsen andas ut, andas in, blir ett problem eftersom det formar hur man tänker sig att det går till att flytta data. I själva verket är det synd att sådana protokoll överhuvudtaget behövs för att kringgå att de kommersiella operatörerna förvägrat kunderna en-till-många överföringar.

6/07/2006 09:16:00 fm  
Anonymous Anonym said...

jag har funderat lite på en sak.
film. film är dyrt att producera. hur ska man kunna skapa bra filmer i framtiden? folk går inte längre till bio i samma utsträckning och trenden ser inte ut att försvinna.

6/07/2006 09:52:00 fm  
Blogger stor liten pojke said...

Måste kännas skönt att bli citerad mest överallt just nu.

6/07/2006 10:21:00 fm  
Blogger Backpacker said...

Anonymous:

Eventuellt kanske man får göra lite billigare filmer, men billig film är väl inte lika med dålig film?

6/07/2006 02:47:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home