måndag, juli 24, 2006

Kortslut inte din kompass: Hizbollah måste besegras!

Kriget är fruktansvärt. Som alla krig. Efter nästan två veckors öppet krig räknas dödssiffrorna till 350 i Libanon och 35 i Israel. Allt tycks vara på väg att koka över i Mellanöstern. Men också, på ett annat plan, i Europa och Sverige. Kommer till det senare. Tyvärr kan det inte hjälpas att detta blir ett långt inlägg. Israel är indraget i två olika krig, som inte bör blandas ihop. Det ena står mot Hizbollah, som startade det framför allt genom sina raketangrepp på israeliska städer från libanesiskt territorium. Men Libanon är inte en part. Libanon är snarare gisslan, som Bernard-Henri Lévy skriver. Eftersom Hizbollah högst medvetet gömmer sina enheter inne i bostadsområden, drabbas även civilbefolkningen i dessa delar av Libanon ohyggligt hårt av motattackerna. Hizbollah är ett politiskt parti. Namnet (Hezb' Allah) är föga ödmjukt; det betyder ordagrant "Guds parti". Som politiskt parti för Libanons shiitiska minoritet sitter de i pyttipannalandets parlament och regering. Förvisso har de stort stöd i de shia-dominerade områden där de har sina baser och har etablerat sig både som näringslivets centrum och som garant för grundläggande välfärd. Men ett politiskt parti kan driva hur många sjukhus som helst, utan att det legitimerar att de håller sig med en egen privatarmé. Och det "folkliga stöd" som de uppnått inom en viss folkgrupp i ett visst geografiskt område gör inte Hizbollah till någon slags "underifrånrörelse". Partiet byggdes upp av Iran efter 1979, för att sprida den islamiska revolutionen till andra länder. Det som sker idag är att Iran för krig mot Israel genom ombud. Sommaren 2000 drog sig Israel tillbaka från sin "säkerhetszon" i södra Libanon. Det sades att Hizbollah, som dittills hade rättfärdigat sin privatarmé som ett motstånd mot ockupationen, bara behövde lite tid för att ställa om till en normal politisk verksamhet. Precis som alla andra väpnade fraktioner i Libanon gjorde. Vad FN-resolutionen föreskrev och som Israel nu vill se uppfyllt, borde få kunna invända mot: Det politiska partiet Hizbollah måste lämna ifrån sig alla sina vapen, så att Libanons egen ordningsmakt kan återta suveräniteten över hela sitt lands territorium. Så blev det inte. Hizbollah blev i stället en stat i staten, i praktiken kontrollerande hela södra Libanon medan Iran skänkte dem en ständigt större vapenarsenal. Häromveckan övergick Guds eget parti från att "bara" Katyusha-beskjuta israeliska orter nära gränsen, till att börja avfyra mellandistansraketer mot Haifa, en industristad av Malmös storlek. Al-Hamatzav har bilder; notera hur bomberna fylls med metallskrot för att slita sönder allt mänskligt kött i närheten. En miljon invånare i norra Israel har befunnit sig i skyddsrum. Överste Bo Pellnäs beskriver pedagogiskt bakgrunden till Hizbollahs upptrappning:

Det nya är att Iran så tydligt har trätt in som en politisk maktfaktor i Libanon och försöker fylla det politiska utrymme som uppstod, när ett försvagat Syrien tvingades dra bort sina trupper från Libanon. Ur israelisk synvinkel är det omöjligt att leva med en situation där Iran underhåller en välutrustad terrorstyrka som sitt krigförande ombud i södra Libanon. Detta förhållande förstärks ytterligare av att den iranske presidenten uttalat sig för att staten Israel bör utplånas. Det är förvånansvärt att så litet framkommit i offentliga organisationers och i mediernas rapportering från Libanon om den upprustning som skett av Hizbollah-milisen.
Hizbollah rapporteras nu ha uppemot 100 iranska Zelsal-missiler, med enorm sprängkraft och Tel Aviv inom sin räckvidd. Och inte nog med det: Iranska revolutionsgardet uppges ha stridande förband på plats i Libanon. "Hizbollahs materiella och politiska beroende av Iran är så fullständigt att de knappt rör ett finger utan klartecken från Teheran, än mindre fattar beslut med världsvida konsekvenser". Iran transporterar raketer till Hizbollah på lastbilar via Syrien, eller gjorde det i vart fall innan Israel började slå tillbaka. De tycks ha försökt bygga upp en vapendepå att räcka för ett långdraget utmattningskrig där israeliska storstadsbor inte ska kunna andas lugnt en enda sekund. Den 19 juli skickade Hizbollah en raket mot Nasaret som dödade tre personer, inklusive de två muslimska barnen Mahmoud and Rabia Taluzi. Sånt förtigs dock i partiets egen propaganda-teve Al-Manar, som däremot malligt skryter över varje civil israel man har lyckats lemlästa. Kanalen, som kännetecknas av ganska extrem antisemitisk propaganda, är relativt inflytelserik även i Europa, med större spridning än man kanske kan ana. Checka in på Radisson SAS Hotel i Berlin, och du får al-Manar direkt på rummet. En "martyrfilm", ett studiosamtal med Ahmed Rami, eller en filmatisering av Sion vises protokoll – sådant består tablån av. (Har själv sett ett klipp från al-Manar, som på fullt allvar iscensätter myten om judar som ritualmördar kristna barn för att baka bröd på deras blod.) Hizbollah har lagt ner mycket möda på att koordinera sitt kroppsspråk, i händelse av att någon skulle betvivla deras ideologiska hemvist. Det talar för sig självt: Inte bara israeler, utan alla världens judar är Hizbollahs måltavla. Låt oss inte glömma att de låg bakom sprängningen av ett judiskt kulturcenter i Buenos Aires för tolv år sedan, världens största enskilda antisemitiska våldshandling sedan andra världskriget. Men under den gångna helgen har några tusen människor i Sverige demonstrerat sin vilja att glömma eller förtränga just sådant. Här ska vi inte generalisera. Vissa har i godaste tro demonstrerat ett allmänt patos, där de i fredslängtans namn vänder sig mot den uppenbara manifestationen av militär styrkan. För vissa är ordet ressentiment denna gång applicerbart i sin mest exakta, nietzscheanska betydelse. Oavsett de många olika bevekelsegrunder som får människor i Sverige att ensidigt ta ställning mot allt som Israel gör för att skydda sina invånare, lyser ett större mönster igenom. Allt det trams som enstaka partipolitiker och ledarskribenter då och då har hävt ur sig om antisemitism inom vänstern till trots; klimatet har förändrats. En glidning har påbörjats, den har tagit fart och var den ska sluta är omöjligt att säga. Så här såg det ut i Sveriges tre största städer i lördags: Hizbollah-sympatisörer demonstrerar i Göteborg. Till höger skymtar ett lika begåvat symbolspråk som användes på demonstrationen i Malmö. Nazister klädda i palestinasjalar ville delta, men fick av någon anledning inte hänga med sina ideologiska fränder. Hizbollah-flaggorna vajade i Malmö, vilket inte tycks ha stört huvudtalaren Per Gahrton. Lördagens demonstration i Stockholm slutade för övrigt med att besökare i synagogan fick springa därifrån hukande, med direktiv från polisen att dölja alla judiska symboler. Barnen fick bära kepsar över sina kippor. Att Hizbollah-anhängarnas gula flaggor förekom i stort antal tycks inte heller ha stört demonstranterna i Stockholm (undre bilden). Tvärtom. Motkraft.net rapporterar det som en seger för kampens enhet:
Den politiska spännvidden i demonstrationen var stor, från autonoma vänstergrupper till Hizbollah-anhängare och trots de politiska skiljaktigheter som råder mellan dessa grupper så hölls demon ihop utan några större konflikter bortsett från några nazister som blev bryskt påminda att de inte är välkomna på några arrangemang.
Å ena sidan är det nästan rörande att vänsteraktivister och nazister slåss om vem som ska få vara bästisar med Hizbollah. Om de senare förlorade fajten denna gång, var det knappast på grund av ideologisk distans till Hizbollah, utan för att vänstern har varit överlägsen i nätverksbyggande. Raka led med högerarmarna i luften? Satellitsända talkshows med en svensk nazistpropagandist? Bombdåd där mängder av sydamerikanska judar mördas bara för att de är judar? Inget av detta räcker tydligen för att få dessa vänsteraktivister att börja betrakta partiet Hizbollah på samma sätt som man man behandlade dem som man påstår sig ha kört bort. "Kanske att han är lite för Hizbollah-romantisk, men jag ställer ändå helt upp på vad han säger", skriver en av demonstranterna på Socialism.nu, om Andreas Malms avslutningstal på demonstrationen. Allt detta sammanfattar ganska väl den totala ryggradskollapsen, kortslutningen av varje kompass, som tycks ha spridit sig epidemiskt. För jag är ganska säker på att ett stort antal av dessa vänsteraktivister några år tidigare inte alls hade varit positivt inställda till att demonstrera tillsammans med Hizbollah. Något har hänt. För ett antal år sedan var jag anställd som reporter på tidningen Arbetaren. Nu läser jag veckans huvudledare. Underrubrik: "Slut upp bakom Hizbollah i dess kamp för ett fritt Libanon". Jag bara gapar. Tror knappt mina ögon.
En höger värd namnet ställer sig på maktens sida. Och en vänster värd namnet – vad gör den? Inte kan väl den stödja ett Hamas som är islamiskt, eller ett Hizbollah som bärs upp av den Islamiska Republiken av Iran? Endast den vänster som vänder ryggen till de konkreta insatserna låter sig vägledas av sådana argument. Frihet på marken är, i varje givet läge, vänsterns sak; att inte kunna ta ställning för frihetskamp med islamiska förtecken är sekulär puritanism, förankrad i islamofobi, diskvalificerad från varje relevans i massornas ögon
Det är min gamle kollega Andreas Malm som skriver. Som kallar Israels motangrepp för "hatkrig". Som medger att man kanske kan kritisera Hizbollah på vissa punkter, bara för att avsluta med en heroisk hyllning till hur Guds parti "bär hedern med sig genom resten av historien". Heder? För den kontinuerliga beskjutningen av Israels judiska och arabiska invånare, eller för att de var hjältemodiga nog att kidnappa israeliska soldater när Teherans bödlar knäppte med fingrarna? Att stödja Hizbollah är naturligtvis också att "ställa sig på maktens sida". En stat-i-staten, ett politiskt parti som kontinuerligt förses med avancerad militärteknologi av en av världens mest tyranniska diktaturer – kalla det inget annat. Tyvärr, men att motsätta sig "makten" fungerar inte som moralisk kompass. Allt blir en fråga om perspektiv: Israel mot palestinier, eller Israel mot Iran och en hel uppsättning arabiska diktaturer? Många tar tanklöst ställning för den sida som ser ut att ha de minsta vapnen, i tron att det måste vara det progressiva valet i varje konflikt, åtminstone i Mellanöstern. Men det är inte hållbart. Eric Lee, mycket välkänd fackföreningsaktivist som driver sajten Labourstart.org, argumenterar för att vänstern bör stödja Israel i detta krig:
At the present time, Israel has more powerful and more effective weapons than their opponents. Their situation today is a bit like that facing the Allies near the end of the second world war. By that time, Germany and Japan were severely weakened. Did that lead the Soviet Union, which was doing the bulk of the fighting, and its western allies to let up? To give the Nazi regime a break? Not at all. They took advantage of their superiority and hit harder -- to bring the war to and end as quickly as possible. /.../ Israel's military should use all its power to defend the country and decisively defeat its enemies -- while taking every precaution to reduce the number of innocent civilian casualties on both sides to an absolute minimum.
Att automatiskt stödja "den svagare parten" är i praktiken ett stöd till ett ändlöst slaktande. Krig går trots allt i någon mening ut på att vinna. "If they want a low intensity war, we won't give it to them". Nej, Petter Larsson och andra, "proportionalitet" betyder inte att man bör eftersträva lika många dödsoffer på varje sida i en konflikt. Blodsspillans symmmetri vore ett groteskt ideal. Allra mest groteskt i vår tids assymetriska krig. Proportionalitet handlar om att medlen ska stå i överensstämmelse med de militära målen, inte om "lika villkor". Nämnde Eric Lee (vars sajt är en av de viktigaste nyhetskällorna för ovan nämnda Arbetaren!), samlar sina argument i ett inlägg rubricerat The Left and the war: 12 answers to my critics:
4. "Destroying civilian infrastructure (and it is civilian infrastructure even if terrorists use it) will not by itself stop Hizballah attacks." That is correct. Destroying Hizbollah means blowing up its mobile rocket launchers, killing its leaders, flattening its South Beirut headquarters, knocking its television station off the air, cutting off its access to Syrian and Iranian arms – all of which the IDF is currently doing. The critical thing is to understand that Hizbollah has a limited number of missiles, and cannot be re-supplied so long as Lebanon is cut off. This is why the naval blockade and the closing down of Beirut airport are so significant. /.../ The military defeat of Hizbollah and Hamas would be a good thing. /.../ Hizbollah's victory -- indeed, its very survival as a military force -- would be a disaster first and foremost for the people of Lebanon. That must be prevented. Hizbollah's aggression started this war, and by supporting Israel, we are helping to bring the fighting to an end. /.../ 11. "To act as if Israel is facing a threat to its existence is ludicrous." That's very easy to say from the comfort of living in Europe or North America. But that's not how it feels to people today in Sderot, Haifa, Afula, Tiberias, Nahariya, and Kiryat Shemona. And it's not just their subjective take on things. Iran does pose an existential threat to Israel, and not only to Israel, once it becomes a nuclear power.
Hizbollah kan inte tillåtas överleva som en militär styrka och eget territorium att operera från. Attackerna mot Israels invånare kommer inte att sluta hur många av deras delmål som än tillmötesgås, hur många morddömda fångar som än friges. De slutade inte när Israel lämnade södra Libanon, och kommer inte att sluta även om Israel skulle frisläppa partimedlemmar som är fängslade för brott. En nedtrappning av terrorhandlingarna, där de iranska raketerna bara dödar israeler några dagar i veckan, är inget att eftersträva. Hizbollah vill radera Israel från kartan. Deras tevekanal rapporterar varje slaktad civil israel som en seger. Israel har ett annat mål. Israel är inte intresserade av att angripa Libanon eller ockupera libanesiskt territorium. Allt de vill, i den här konflikten, är att undanröja den milis som på bara någon mils avstånd skickar raketer på Israels städer. Att så sker är en nödvändighet för att något som liknar fred ska kunna besannas i framtiden. När en milis vars helt öppna mål är att förinta en stat och dess invånare rustar upp med bomber gjorda för att ödelägga huvudstaden, då är ett snabbt och skoningslöst motangrepp att föredra. Allra bäst, och det tycker även Israel, vore förstås om staten Libanon hade suveränitet över sitt eget territorium. Om södra Libanon inte behärskades av ett politiskt partis väpnade galningar, utan av landets egen armé och polis. Att så inte har skett, beror uteslutande på två saker, vilka stavas Syrien och Iran. Kriget måste få ett slut. Men alternativet till vad som sker nu kan på inga villkor vara ett ensidigt, utdraget terrorkrig mot Israel. Varken libaneser eller israeler ska behöva tillbringa sina liv på flykt eller i skyddsrum. Alternativet är att omvärlden går in och avväpnar Hizbollah. Helt och hållet. Uppgiften är inte lätt. Den kommer att kräva en väldigt kraftfull styrka. Soldater kommer att dö, på bägge sidor. Israel är med på noterna. Så kommer antagligen ske. Vi får hoppas att det blir Nasrallahs skalle, mullornas missiler och al-Manars teveutrustning som flyger i luften innan dess, snarare än fler oskyldiga. Glöm den symmetriska idealet av "proportionalitet", glöm idén om att den med störst vapen alltid är ond. Tänk en stund på vad det innebär att bo i en lägenhet Haifa, respektive i ett palats i Teheran. Fråga dig om Israel borde bli som Syrien, eller om Syrien borde bli mer som Israel. Lyssna på Bob Dylan om du vill för på ett eller annat sätt har han alltid rätt. Och framför allt, välj dina vänner. Det är inte männen med gula flaggor.

124 Comments:

Blogger SixDays said...

Krig är skit, däremot så har Israel sig självt att skylla. Rasmus, i det du skrev så kan man ta och bara byta ut hisbollah, iran och libanon mot israel och tvärtom.

Jag tänker inte förvandla det här inlägget till nåt försvarstal, man skjuter inte på varandra, det är oförsvarligt. Men det gäller även för Israel. Man kan knappast begära att folk som man terroriserat i 20+ år inte vill ha nån form av hämnd när de får chansen.

7/24/2006 04:35:00 fm  
Anonymous Anna said...

Väldigt uttömmande och bra postning.

Att stödja "Hizbollahs kamp för ett fritt Libanon"...är det inte ett direkt hån mot den libanesiska civilbefolkningen och dess regering? Vem representerar Libanon och befolkningens vilja? Bör detta bestämmas i Teheran?

Får intrycket att all den här "solidariteten" med Hamas och Hizbollah egentligen bara är en ursäkt för att få uttrycka sitt hat mot Israel, och inte för en genuin omtanke om det palestinska och libanesiska folkets hälsa och välgång. Vare sig om det handlar om autonom vänster eller nazister.

7/24/2006 06:24:00 fm  
Anonymous speech_1 said...

Bra inlägg, sitter i Moskva sedan 2 månader och här är rapporteringen snäppet mer Israel-kritisk än svensk media. Ungefär som om Jan Guillou regisserade allt som sänds, typ.

Har sett att blog-världen fått en allmän knäpp av allt det som sker i och omkring Israel nu, du har säkert sett, t ex federley.blogspot.com , centerns ungdomspartiledare. Esbati.blogspot.com är lika förutsägbar.

Läste själv Erik Lee häromdagen, blev dock inte helt övertygad. Jag anser inte att någon part förtjänar mitt moraliska stöd. Israel kan inte "utrota" hizbollah med militär kraft, lika lite som USA kan "utrota" Al-Quaidea.

7/24/2006 08:49:00 fm  
Blogger Alexander said...

Bra skrivet. Ungefär som jag tänkte fast nu har jag äntligen ord till det hela.

7/24/2006 10:16:00 fm  
Anonymous Jens said...

Tack rasmus! Det här var något av det bästa och tydligaste jag läst i den svenska bloggvärlden om kriget mot Hizbollah.

7/24/2006 10:37:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Grymt bra skrivet.
Tror detta är det bästa copyriotinlägget jag läst i år, och jag har läst denna bloggs inlägg sen 2004 nångång.

Vad är det egentligen vänstern vill?
Att stödja hezbollah betyder ju att man också stöder en total utrotning av alla världens judar.
Är det det vänstern vill när dom demostrerar med gula flaggor?

7/24/2006 10:41:00 fm  
Anonymous kulmagen said...

"Tänk en stund på vad det innebär att bo i en lägenhet Haifa, respektive i ett palats i Teheran."

Mmmmmm, tänk att bo i ett palats i Teheran. Bättre än att bo i lgh i Haifa(eller Stockholm för den delen).

Fast, å andra sidan, mkt bättre att bo i en lgh i Haifa än i Gaza.

7/24/2006 10:42:00 fm  
Anonymous filibox said...

Jag kan bara hålla med Jens:
"Tack rasmus! Det här var något av det bästa och tydligaste jag läst i den svenska bloggvärlden om kriget mot Hizbollah."

7/24/2006 11:00:00 fm  
Anonymous Siana said...

Lite problematisk bild av demonstrationerna i sverige du ger dock. Malm blev ju mordhotad och två hizbollah-flaggor stals med våld och revs sönder.

Jag håller med om att det är helt sjukt att Malm tillåts stå och hålla tal i en hizbollah-tröja utav demoledningen. Men det gör inte de som demonstrerade till välvillga hizbollah-anhängare. Jag tror att du gör de exil-iranier som gick i demon en stor bjäörntjänst när du skriver som du gör här.

7/24/2006 11:11:00 fm  
Anonymous Lasse said...

Varför försvarar du Israels bombande? Tydligen är vissa människors liv mindre värda. Jag vet inte din historia och varför du känner så starkt för Israel men om du är Israelvän borde man också kunna kritisera när dom agerar så brutalt.

7/24/2006 11:30:00 fm  
Blogger rasmus said...

Alla: Tack för de uppmuntrande orden, det betyder oerhört mycket!

Siana: Ambitionen här har inte varit att ge någon heltäckande bild av demonstrationerna i Sverige. (Då borde jag ju ha varit på plats, men i stället drack jag kaffe i en trädgård i Halmstad.)
Det vore naturligtvis småintressant att höra om hur exiliranier och andra opponerade sig.
Här tog jag främst upp hur Motkraft.net, vars nuvarande redaktion som jag har fattat saken står mycket nära demonstrationsarrangörerna, rapporterat det. Och där var det Hizbollah-hyllning för hela slanten.

7/24/2006 11:34:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Rasmus, bra att du försöker skriva lite om hur du ser på saken, trots att jag ite håller med, men du är alltför ensidig och ser inte din egen ensidighet.

Några kommentarer:

Du borde erkänna att de flesta som deltar i antikrigsdemonstrationerna självklart inte stödjer Hizbollah politiskt eller ideologiskt. De flesta som stöder Hizbollah stöder inte deras ev. fascistiska eller teokratiska idéer. Dom får enbart stöd för att dom är dom enda som försvarar de palestinska folkets och libanesiska flyktingarnas rättigheter.
Dom får inte stöd för att dom har mindre vapen eller har dödat en tiondel(eller ännu mindre) av så många civila som Israel har. Dom får däremot stöd av vissa för att Israel är en imperialistisk makt, ett imperialismens redskap i mellanöstern, och imperialismen är i sin tur är kapitalismens högsta stadium. Du skriver mycket om hur Hizbollah sponsras militärt osv av Iran. Ja visst, men hur sponsras inte Israel ekonomiskt och finansiellt av USA!!!???
Och framförtallt: Om du liksm ag vill ha en rättvis fred i Mellanösern, tror du verkligen att det kan uppnås genom att Israel och USA fortsätter på den här stigen? Tror du att "Hizbollah" kan besegras militärt och att det skulle betyda att judarna får leva i fred? "Hizbollah" hänger ihop med frågan om de palestinska flyktibngarna sedan 1967, Irans nuvarande regim hänger ihop med USA:s stöd till Saddam Husseins krig mot Iran på 80-talet, och med USA krig Irak nu.
Irans utrikespolitik är en reaktion på dessa imperialistiska angrepp från USA. Israel är USA:s redskap i mellanöstern, USA:s front för att ta makten där.
Jag är emot den imperilistiska politiken i mellanösten, den innebär bara evigt krig och lidande för civilbefolknigen.
Enda lösningen för judarnas säkerhet och existens, är en förhandlingslösning. som bygger på dalog och förståelse för den andra parten. Så längeden imperialistiska parten har som mål att underkuva folken i mellanöstern så kommer deras krav på "erkännande" av sin rätt att existera misslyckas.
Ingen vill erkänna någons rätt att existera som i praktiken, och med extremt övervåld inklusive folkmordsbrott och tortyr, upphäver de andras rätt att existera.

Den svagaste delen i din argumentation är det skulle handla om begreppet "ressentiment"(lånat av nietzsche via deleuze). Dom om det handlade om att folken i mellanöstern har någon sorts mindervärdeskomplex inför Israels och USA:s "Vilja till makt". Det är ett vidrigt argumet, som jag förstår om våldsivrarna och krighetsarna i den svenska sk "liberala" borgerligheten älskar att höra dig skriva om. Dom tar naturligtvis alltid ställning för den starkare parten, som dom själva alltid identfierar sig med borgarna.
Men samtidigt förnekas alltid se svagares möjlighetere att kunna skaffa sig makt. Irans ambitioner t ex, Iran vill bli starka idag, just för att inte ständigt behöva bli slagna på? Vad är det för fel med det, enligt ditt ressentiments-resonemang?
Nej, ditt användade av begreppet är felaktigt, både intellektuellt(utifrån nietzsche ch deleuze) och i det aktuella politiska sammanhanget.

7/24/2006 11:38:00 fm  
Blogger Jon Millarp said...

Tack!! Mycket mycket bra skrivet och välinformerat.

7/24/2006 11:42:00 fm  
Anonymous crc said...

Patetiskt. Det är svårt att veta var man ska börja någonstans, och jag har varken tid eller lust att dissekera det här makalösa dravlet i detalj. Men du kan väl börja med att redovisa vad du har för bevis för att Hizbollah låg bakom sprängningen av AMIA. (Givetvis har du inga. En fullständigt skamlös anklagelse, som så mycket annat!)

7/24/2006 11:53:00 fm  
Anonymous Siana said...

rsms : De iranier som jag gick med var jävligt upprörda över, framför allt, malm och hans tal. Men även att ims-arna gick tillsammans med hizbollah-flaggorna. Jag såg ett öppet bråk när en äldre dam och en yngre man stod och drog i en ful gul flagga och skrek åt varandra.

Men mest upplevde jag att folk tyckte att det var blev en dämpad stämning pga. hizbollahs ständiga närvaro.

7/24/2006 12:04:00 em  
Anonymous Björn said...

Du sade ungefär det jag sade med mitt inlägg Att falla i famnen på fascister II.

Fast du sade det ungefär 10 gånger bättre. :)

7/24/2006 12:09:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag skiter i vem som började eller hur den ena eller den andra parten använder oschyst krigstaktik. Det är sandlådenivå att argumentera om sådant medans oskyldiga människor dör.

På de punkter i ditt inlägg som Nelson Mandela inte skulle hålla med dig, de håller heller inte jag med om. När vi kommer till hans nivå av att hantera konflikter.. då har vi lyckats lämna sandlådan.

7/24/2006 12:32:00 em  
Blogger Helshad said...

Det är väl bara att konstatera... De behöver göra upp... Oskyldiga kommer dö... Om omvärlden går in och stoppar dem kommer konflikten bara att fördröjas... inget annat...

De måste slåss klart... Sen blir det lungt... Vi har redan gjort det här... (nåra hundra år sedan)... Nu är det deras tur...

Vem som vinner spelar ingen större roll... någon måste vinna annars blir det aldrig lungt...

Inse gott folk... Ingendera sidan där nere kommer ge sig... De är fanatiker och kommer dö för sin sak... end of story...

/H

7/24/2006 12:41:00 em  
Anonymous Acidtrunk said...

Du har en hel del rätt i artikeln. Jag är helt emot Hizbollah som organisation och parti öht. Det går inte ihop ideologiskt med det jag vill uppnå som socialist.
Men det var inte vänstern som demonstrerade med gula flaggor, vi tog avstånd från de på demon. Vi (jag personligen) höll på att hamna i stort bråk med de personerna som kuppade demonstrationen och gjorde den till sin.
Jag jämnställer hizbollah med Israel, de kämpar för sina egna intressen och inte för ngt folks intresse och absolut inte för arbetarklassens intressen.

Jag tycker vänstern ska ta avstånd från Hizbollah, men samtidigt fördömma det Israel gör då det är helt åt helvete.
Alla vet att den här konflikten är till för att gynna båda parter.
Israel har stora interna problem, med mkt strejker osv. Medan Hizbollah höll på att tappa makt i Libanon eftersom det inte fanns en konflikt som kunde göda, vilket de har skapat nu.

7/24/2006 12:47:00 em  
Blogger Fahrenheit451 said...

Mycket bra postning. Fast jag försöker fortfarande hitta rätt i denna konflikt. Att ta ställning i detta krig kan visa sig vara riskabelt om man vill ha kvar sin trovärdighet. Sanningen ligger och lurar någonstans men än så länge så tror jag inte någon med mod kan säga på vilket ben man ska stå.

7/24/2006 01:04:00 em  
Anonymous Anonym said...

Vilken smutsig bloggpost, Rasmus? Är du så jävla kåt på ett jobb på DN nu att du väljer att förtala vänstern? Du vet att vi inom vänstern inte stödjer Hizbollah. Det är ordentligt med fight mellan vänsteraktivist och och Hizbollah-anhängare i Stockholm.


Jag håller med dig: Visst måste Hizbollah avväpnas, men att som du göra, enfaldigt ställa dig på Israels sida är för kastligt. Att som israelerna - i några av sina grymmaste angrepp på libanon och den omgivande landsbygden, sliter upp vanliga civila oskyldiga libaneser från sina hem, bombar dem på broar, skär av dem från mat, vatten och el? En kväll 293 dödade totalt i Libanon i går kväll - mot Israels 29 döda.


Så vem är det som egentligen har förlorat sin moraliska kompass egentlig, Rasmus? Ditt inlägg i debatten är ett slag mot alla dina gamla vänner och kamrater. Men ta det lungnt! Du kan ju alltid umgås med Fredrik Federley! /Ingemar (fd vän)

7/24/2006 01:25:00 em  
Blogger pelpet said...

Några grundregler som alla borde anamma:

Fiendens fiende är inte alltid en bra vän. Särskilt inte om fiendens fiende är en homofob, reaktionär terroriströrelse. Ibland är det bättre att kritisera båda sidor i en konflikt än att bara välja den ena sidan.

Att man är svagast innebär inte att man har rätt. En nazist med kryckor är fortfarande ett kräk. Alla bör bedömas utifrån det man säger och det man gör, oavsett styrka.

Moraliska rättigheter tillkommer individer, inte länder. Att brottsbekämpning ibland stannar vid landsgränser beror på administrativa skäl. Om Hizbollah skjuter raketer på Israeler så finns det ingen moralisk territorialgräns som skall hindra Israel från att stoppa detta. "Hindret" handlar om att försöka undvika att oskyldiga dödas.

7/24/2006 01:27:00 em  
Anonymous Oscar said...

Hönan eller ägget?

Vet dock helt säkert att Hizbollah har blodiga händer.. Men Israel har blodiga armar.

7/24/2006 01:28:00 em  
Anonymous Oscar said...

"there is only one way to stop terrorism, don't participate"

- "husguden" chomsky

israel får det man ger.. så enkelt är det. samma gäller såklart för hizbollah.

7/24/2006 01:43:00 em  
Anonymous Anonym said...

Vad är syftet med att göra ett så här långt bloginlägg med så ensidig bild?

Det vore trivialt att knacka ihop ett bloginlägg med en precis lika ensidigt hatisk bild av Israel. Samma språk med händerna i luften och att fienden måste förintas återfinns där.

Hitta lite beskrivande bilder också, till exempel bilderna från AFP/Reuters som syntes lite häromdagen:

http://news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/060717/481/f9bc38f9a3a9401fb864a02b3a24f678

De bilderna illustrerar ganska bra vad problemet är. Hur kan man ens anse någon vara rättfärdig i en sådan konflikt?

Varför måste du ta ställning? Världen består inte av gott och ont. Ibland består den av ont och ont. I det här fallet helt vansinnigt jätteont.

Återigen, vad är din agenda? Jag är hemskt glad att folk fortfarande orkar protestera mot Israels brott mot mänskligheten.

7/24/2006 01:54:00 em  
Anonymous Anonym said...

Mycket bra svar anonymous 11:38.
Rasmus "råkar" glömma att genom åren så har Israel dödad och torterat flest personer, att de har tillfångatagit folkvalda politiker som har inget med attackerna att göra och att Israel i flera år har kontrollerat palestinas vatten och el och dessutom byggt en lång mur.

Den här invasionen kommer dessutom att föda ännu mer terrorister, knappast något bra.

/D

7/24/2006 01:58:00 em  
Anonymous Lars Anders Johansson said...

Det är viktigt att högern och vänstern i väst gör skillnad mellan sina gängse sympatier/antipatier och ser vad det är som egentligen händer.

7/24/2006 02:16:00 em  
Anonymous Gunnar said...

Har en kort kommentar om ditt inlägg på Pressylta idag.

7/24/2006 02:20:00 em  
Blogger Thaumiel said...

SÅ intressant med alla människor som blir jättearga över att någon vågar ställa sig på israelernas sida, och sedan anklagar den personen för ensidighet.

Det var någonting om glashus och stenar, eller?

7/24/2006 02:22:00 em  
Blogger Carl Svanberg said...

Bra inlägg. Jag instämmer med det mesta förutom allt prat om att Israel måste göra allt vad de kan för att skona den "oskyldiga" civilbefolkningen. De som stöder Hizbollah, och det gör väldigt många i södra Libanon, är _inte_ oskyldiga. Det finns därför ingen mening att skona deras liv. Faktum är att det är bara bra om man låter dem få betala med deras liv för deras stöd för terrorismen. Då kanske de lär sig att det är hopplöst att stöda deras orättfärdiga krig mot Israel. Är det något som har länge har varit ett stort problem med Israels såväl som USA:s sätt att föra krig mot den islamiska terrorismen, så är det just att krigen är alldeles för "proportionella" och tar en helt obefogad hänsyn till civilbefolkningen. Faktum är ju att de allra flesta civila i ett land inte är oskyldiga. De allra flesta stöder inte bara (implicit) sina regeringar som ju sponsrar terrororganisationer som Hamas, Hizbollah och Al-Qaida. Många av dem stöder dessutom direkt terroristerna moraliskt såväl som materiellt. Det som driver dessa människor är övertygelsen om att de har en chans att vinna. Det som får dem till att tro detta är, bland annat, eftersom de än så länge inte har behövt betala något pris för att de stöder islamisk terrorism. Bara genom att föra kriget till civilbefolkningen kan man en gång för alla bryta deras vilja att fortsätta kriga. Läs mer här: http://www.the-undercurrent.com/index.php?p=/000105.html

7/24/2006 02:34:00 em  
Anonymous m said...

"alla som är emot israel är nazister eller idioter"-argumentet är så makalöst patetiskt att jag nästan saknar ord. Att du brinner(kokar över) för israel är tydligt efter det här rabiata propaganda-artikeln men mycket respekt försvann tillsammans med din traditionella saklighet. Du var uppenbarligen mer intresserad av att övertyga folk om att dina åsikt är rätt genom att anklaga folk för nazism och antisemitism och hot om irans framtida globala kärnvapen-attack(?) än att skriva något av verkligt intresse om mellanösterkonflikten. Hur ska man kunna ta något du skriver på allvar när det är så skamlöst ensidigt? Håll dig till upphovsrättsfrågor och bespara oss dina politiska övertygelser.

7/24/2006 02:39:00 em  
Anonymous AS said...

Jag tar inte parti för någon sida i den oerhört (inte minst psykologiskt) komplexa konflikten.

Men vilket historielöst och tämligen skamlöst inlägg. Skickligt iscensatt, dock, rent journalistiskt.

Nietzsche vänder sig i sin grav (som vanligt).

7/24/2006 02:40:00 em  
Anonymous Anonym said...

Fler Kommentarer till Rasmus:
"Hizbollah, som startade det framför allt genom sina
raketangrepp på israeliska städer
från libanesiskt territorium."

Det är lite löjligt att bråka om vem som började,
men Israel började KRIGET mot Hizbollah som de facto
är ett krig mot Libanon.
Hizbollahs attack och kidnapning av 2 soldater var en
solidaritetsaktion med Palestina, i ett läge
när Palestinas regering kidnappats av Israel
och Gaza bombades av Israel.
Hur kan du eller mattias.st skilja på dessa krig,
Det är en gåta.

Sen är det eventuellt sant att Libanon är en sorts
"gisslan". Men hela Mellaöstern är gisslan i USA:s
imperialistiska krig i mellanöstern.
Israel är USA:s redskap där.

Israel startade inte detta krig mot Libanon
enbart för att stopa raketerna,
precis som dom inte ockuperade Palesistina för att
stoppa terrorism. Hamas är en effekt av Israels
ockupationspolitik i Palestina och av mossads försök
att splittra de mer sekulära vänsterkrafterna inom PLO.

"Det som sker idag är att Iran för krig mot Israel genom ombud."

Men enligt det resonemanget, om det nu stämmer,
är det ännu mer tydligt att det som sker idag är att
det är USA som för krig mot Iran genom ombud(Israel).

"Oavsett de många olika bevekelsegrunder som får människor i
Sverige att ensidigt ta ställning mot _allt_ som Israel gör"

Trots att du reserverar sig mot antisemitism-ankalgelserna:
Det låter onekligen lite som en Sharons anklagelse om "anti-samitism".
Vad "allt" Israel gör? Kan man allså inte kritisera NÅGOT Israel
gör utan att beskyllas för att alltid av något suspekt skäl(antisemitism)
kritisera "allt" Israel gör?
Att nazister kastades ut från demonstrationerna i helgen
är ju bra, det är ett reellt problem, och inget att raljera över.
I Tyskland försöker nynazister gå in i fackliga demonstrationer osv,
att vänstern i Sverige än så länge lyckas kasta ut dem,
till följd att polisen attackerade demonstrationen är bra,
men detta förtjänar stöd till civilkuraget, inte raljeras om.

Du frågar om Hizbollahs "heder" , "för den kontinuerliga beskjutningen av Israels
judiska och arabiska invånare, eller för att de var
hjältemodiga nog att kidnappa israeliska soldater när Teherans bödlar knäppte med fingrarna?"

Nej Rasmus, som Andreas Malm skrev: för att "Gazas en och en halv miljoner invånare förblött
i sitt lilla dike i veckor utan att väst gjort minsta ansats till att så mycket
som stanna på vägen och skänka dem en blick. Inte heller FN, inte heller arabvärldens härskare –
men Hizbollah ingrep som enda kraft i Mellanöstern på palestiniernas sida."

"Israel mot palestinier, eller Israel mot Iran och en hel uppsättning arabiska diktaturer?"

I och för sig så står väl de flesta av dessa diktaturer på USA:s sida?
Saudi-arabien, Jordaninen, Egypten, oljeshejksdiktaturerna osv.

"Att automatiskt stödja "den svagare parten" är i praktiken ett stöd till ett ändlöst slaktande."

Ja, man ska inte automatisk stödja den svagare parten,
utan snarare den anti-imperialistiska parten.
Men man måste också se till historien och sammanhanget som i detta fall är
Israels ockupation av Palestina och dess roll i Mellanöstern som USA och väst-imperialismens
till tänderna beväpnade front i spridningen av sin ekonomiska och militära dominans.

"Israel har ett annat mål. Allt de vill, i den här konflikten, är att undanröja den milis
som på bara någon mils avstånd skickar raketer på Israels städer."

Israels reaktion får en att tvivla på detta. Denna reaktion,
detta fulständigt vansinniga krig med övergrepp mot civila oc bombning av civil
infrastruktur spär ju bara på hatet mot deras verkliga mål,
att själva bestämma Palestinas gränser(genom ständigt utbyggda bosättningar, genom muren osv),
som är ett delmål i att att av-arabisera hela det historiska Palestina
(eftersom ett självständigt Palestina inte kan finnas som isolerade bantustan-öar i ett
apartheid-Israel)

När du skriver: "Fråga dig om Israel borde bli som Syrien,
eller om Syrien borde bli mer som Israel."

Detta är i själva verket att förespråka en imperialistisk ockupationspolitik.
Du skrev om Libanon och kriget, men nu "glider du" och börjar försvara allmänt USA-tesen om
att "sprida fred och demokrati" genom bombningar och övergrepp?
Alla imperialistisa länder är självklart mysiare att bo i för de egna invånarna!
Det är inget "fritt val". Fråga dig istälet varför Palestinierna måste behandlas
som djur och i ett fängelse för att Israelerna ska kunna ha sin parlamentarska demokrati
och välstånd, varför irakierna måste torteras och bombas för att amerkinernas ska kunna
köra sina bilar och ha sin lilla yttrandefrihet.


Rasmus:

Tänk en stund på vad det innebär att bo i en lägenhet Beirut
respektive i ett palats i USA.

Och framför allt, välj dina vänner. Det är inte Bush eller Olmert eller Federley.

7/24/2006 02:43:00 em  
Anonymous Attila said...

Tack för ett bra inlägg.

7/24/2006 03:03:00 em  
Anonymous Jacob said...

Intressant kommentar om att Rasmus skulle vilja ha jobb på DN. Det är ju just Hizbollahkramaren Andreas Malm som har jobb på DN, så ett sånt här inlägg vore väl inte riktigt rätt strategi isåfall?

7/24/2006 03:09:00 em  
Anonymous Anonym said...

ingemar (fd vän): glöm inte bort vem det är som har arbete på DN. det är inte Rasmus, utan istället hizbollahkramaren Andreas Malm. akta din tunga.

7/24/2006 03:19:00 em  
Anonymous Jon S said...

Jag tycker att din blogg-post i denna fråga är allt för skev. Du har förlorat en stor del av din trovärdighet (som jag tidigare tyckte var hög).

7/24/2006 03:26:00 em  
Blogger P-O said...

Inte vet jag vem du sympatiserar med, men det var ett bra och utttömmande inlägg. Men en sak är klar terrorism måste bekämpas.

7/24/2006 03:33:00 em  
Anonymous Anonym said...

"För vissa är ordet ressentiment denna gång applicerbart i sin mest exakta, nietzscheanska betydelse."

Farligt, farligt att skriva så. Du skriver iofs "för vissa" men det låter som du om tänker likadant själv.

Att stödja den mindre kraften - automatiskt ett ressentiment? Nja. Även här behövs perspektiv.

Annars mycket läsvärt. Jävligt modigt skrivet.

/ j

7/24/2006 05:21:00 em  
Anonymous Anonym said...

"Proportionalitet handlar om att medlen ska stå i överensstämmelse med de militära målen"

Så med andra ord skulle du stödja att Israel använder atombomber i libanon bara det innebär att Hisbollah utrotas?

7/24/2006 05:23:00 em  
Anonymous Anonym said...

Förövrigt är det ju helt absurt att du kan påståd att israeler "slaktas", medans du inte har något större problem med dom civila libaneser som mördas. Om det är någon som slaktas så är det väl libaneser.

7/24/2006 05:50:00 em  
Anonymous Anonym said...

Rasmus; var hittar du ett stöd för Hizbollah i passagen du citerar från motkraft, den är väl snarare ett klargörande av att de båda gruppernas politiska idéer är på motsatta sidor av demonstrationen. Den radikala vänstern som var där var öppet kritisk mot Hizbollah-anhängarna och bråk uppstod vid enstaka tillfällen. Du kan känga vänsterns hållning hur mycket du vill, men du vet lika väl som oss andra att det inte är hos motkraft och de runtomkring dem som du hittar ett stöd för Hizbollah. och om du inte vet det så kan du bara fråga, du vet var vi finns.

7/24/2006 06:00:00 em  
Anonymous Niklas S. said...

Några tankar som inte förts fram i debatten här ännu.

Det finns stora ekonomiska intressen i USA som vill att Israel ska bomba så mycket som det bara går. Det innebär att krigsindustrin går bra och att det gynnar USA. USA skickar stort bistånd till Israel som använder mycket av det till att köpa vapen av USA till förnämliga priser.

I stort sett alla seriösa bedömare, inklusive statscheferna i de stora västländerna, är överens om att kriget mot Libanon inte står i proportion till den självförsvarsprincip som finns inskrivet i folkrätten. Men undantaget är USA, som med sina ständiga veton i FN:s säkerhetsråd förhindrat en stabil och framförallt snabb lösning av konflikten. Att de ekonomiska intressena spelat en stor roll för deras agerande står bortom allt tvivel.

Jag har inga problem med att folk tar ställning för Israels rätt till självförsvar, men när självförsvaret övergår till en flera veckor lång attack mot ett suveränt land, då framstår varje definitivt ställningstagande som ensidigt och patetiskt. Och det är där du, Rasmus, förlorar din trovärdighet då du intar en position som är så långt till höger och så extrem att de liberala ledarsidorna hamnar i lä. Ibland känns det berättigat att gå tillbaka till talesättet "att tala är silver, men tiga är guld".

7/24/2006 06:00:00 em  
Blogger Marianne said...

shia är den största gruppen.

7/24/2006 06:30:00 em  
Anonymous polardark said...

Lite besviken på ett rätt enkelriktat inlägg där. Att raketanfallen från Libanon först ägde rum efter en israelisk attack mot libanon som rapporteras ha dödat 60 personer borde också vara relevant i sammanhanget. Det gör ju givetvis inte Hizbollahs agerande mindre vedervärdigt, men det ger ju i alla fall en mer balanserad bild av det hela än att "hoppsan, nu attackerar dom israeler med raketer helt plötsligt".

Att ett okänt antal libaneser hålls fångna i Israel utan rättegång utan att ens deras existens erkänns av Israeliska myndigheter kan också vara en sak som är relevant i sammanhanget. Återigen så finns det ingen ursäkt för Hizbollahs agerande.

Att försöka argumentera om fel och rätt när två parter är skyldiga till grova brott är givetvis meningslöst. Det enda man kan fördöma är lidandet tillförskansat alla de oskyldiga människor som kommer i kläm. Där har både Hizbollah och den Israeliska staten gjort sig väl förtjänta av hat och avsky.

7/24/2006 08:07:00 em  
Blogger vildvuxet said...

Detta svarsinlägg tror jag bäst läses på min blog, eftersom man då kan se de kursiverade delarna, vilket spelar en klar poäng.

Så gå in på http://vildvuxet.blogspot.com/2006/07/hizbollahkritik-fr-inte-bli-israelstd.html

Eller om du inte orkar, läs här:
---------
Först och främst tycker jag att det är bra att det kommer kritik mot Hizbollah, så att inte motståndare till Israel i enfald och blint vaggas in i tron att alla som är emot Israel måste vara schyssta och bra.

Men! Jag förväntar mig att se dig skriva ett inlägg där du kräver att den Israeliska terrormaskinen också besegras.
Annars tvingas jag fråga mig vem det egentligen har fått sin kompass korsluten.

Du hävdar att Hizbollah bygger upp sin vapenkapacitet för att attackera Israel. Men jag förstår inte riktigt varifrån du får det? Den skulle lika gärna kunna vara till för att försvara sig mot Israeliska angrepp. Israel är ju som bekant känt för att syssla med terrorism när det gynnar dem.

Får vi snart se dig skriva ett inlägg där du (efter att ha fördömt Hizbollah för att göra saker de inte gjort, men som du tror att de skall göra) uttrycker din avsky för det israeliska utmattningskriget mot palestinierna där palestinier inte kan andas lugnt en enda sekund?

Kommer du att skriva ett inlägg där du diskuterar det ödmjuka i att ha en stat som heter Israel?

Kommer du att poängtera att en stat kan ha hur mycket välfärd och sjukhus och rättssystem som helst utan att det rättfärdigar att vara en ockupationsmakt som sysslar med apartheid och terrorism mot ett helt folk?

Det "folkliga stöd" som Israel uppnått inom en viss folkgrupp i landet gör inte de som styr landet till någon "underifrånrörelse" heller. Landets terrormaskin har byggts upp och hålls upp av USA delvis för att kunna fungera som en högerhand för att sprida den amerikanska ekonomiska imperialismen till andra länder. Det som sker just nu är ett krig mot folken i mellanöstern, med folken, speciellt det israeliska folket, som skräms till lydnad, som gisslan.

För några månader sedan gick Israel ut ur Gaza. Det har inte hindrat dem från att fortsätta utföra terrorattacker mot civila palestinier och attackera och mörda politiker.

Sen snackar du om FNresolutioner. Det är ju alltid trevligt. Kommer vi i ditt nästa inlägg få se dig, med hänvisning till FNresolutioner kräva ett stopp på ockupationen av palestina? Kommer vi få se dig, med hänvisning till FNresolutioner, kräva de palestinska flyktingarnas rätt att återvända? Kommer vi att få se dig kräva att befälhavare ställs inför internationella domstolar för bland annat krigsbrott och brott mot mänskligheten?

Du klagar över att Hizbollah gömmer sig bakom civila. Kommer du i ditt nästa inlägg klaga över att den Israeliska censuren gör att man inte får rapportera var hizbollahs raketer slår ned, eftersom hizbollah då förväntas sikta in sina raketer bättre och kunna nå militära mål?
Med andra ord, att den israeliska militären gömmer sig bakom civila?

Du skriver att:
"Krig går trots allt i någon mening ut på att vinna. "If they want a low intensity war, we won't give it to them"."
Med den logiken borde kanske Kuba skaffa kärnvapen och förinta USA eftersom USA hela tiden sysslar med lågintensiv krigsföring (terrorism) mot Kuba?
Med den logiken borde kanske Arabländerna i ett enda stort blodbad krossa Israel för deras lågintensiva attacker (terrorism) mot araberna i palestina?
Eller varför inte låta oss minnas Nicaragua, som tog och kontaktade FN och i internationella domstolar fick USA fällda för terrorism (vilket man lyckades med, även om USA vägrade att betala skadeståndet och kallade den internationella domstolen för en fiendemakt. Faktum är att USA är den enda stat i hela världen som är dömd för internationell terrorism). Demokratin Nicaragua var ju som bekant enormt hårt ansatt av Amerikansk imperialism som ville krossa demokratin i landet.
Menar du att Nicaragua borde ha försökt skaffa kärnvapen och förintat USA? Krig handlar ju om att vinna, på ett skoningslöst sätt. Eller?

Du talar om att man borde avväpna Hizbollah. Men vad gör de som inte Israel gör? Kommer du i ditt nästa inlägg skriva att man borde avväpna Israel? Kanske kommer du i ditt nästa inlägg tillochmed kräva att man stänger ned det Israeliska kärnvapenprogrammet och förstör de minst 200 kärnvapen de har?

Tänk en stund på vad det innebär att bo i en lägenhet i Gaza (en stad som den Ehud Olmert för någon vecka sedan gav order till sin militär om skulle vara sömnlös)
Sätt det i jämförelse med hur det måste vara att bo i Israel.
Fråga dig om Israel skall bli som Syrien, om Syrien skall bli som Israel, eller om Israel och Syrien kanske istället skall bli någonting helt annat? Personligen tror jag inte att människorna i Syrien skulle må bra av att bli en terrorstat liknande Israel.

Låt oss hoppas att din kompass inte är kortsluten Rasmus.

7/24/2006 08:21:00 em  
Anonymous Fabian said...

Jag håller med "vildvuxet" och många andra som postat kommentarer här. Ditt inlägg är på tok för ensidigt och på gruslådenivå. Dessutom känns det inte som att copyriot-bloggen, som annars brukar handla om upphovsrätt, är rätt ställe för den här typen av inlägg. Vart tog objektiviteten vägen?

7/24/2006 09:10:00 em  
Blogger Sosse STHML said...

Ett fantastiskt inlägg. Antagligen det bästa enskilda inlägget på någon svensk blogg i år.

Ett kort påpekande bara: det är inte nödvändigtvis korrekt att peka finger åt hela vänstern - iofs kan jag bara med beklagan konstatera att du har helt rätt i att det har skett en kraftig kontring åt det jag vill kalla "brunvänstern" under de senast åren, men jag vet att det finns många, inte minst inom den etablerade vänsterns led som är lika förfärade som de borgliga över denna utveckling. Det är inte nödvändigtvis konstruktivt att dra alla till vänster om blockgränsen över en kam i denna fråga.

Och ju, vi är medvetna om att vi har gjort aldeles för lite för att ta itu med brunvänstern. Det är en skam för arbetarrörelsen att vi inte kunna hålla våra löss lika kort som borgligheten hållit högerextremisterna. Men vi är medvetna om problemet nu.

7/24/2006 09:25:00 em  
Anonymous Anonym said...

Synd att du behövde ta upp detta på den största opinionsbildande siten kring copyfightandet.

Frågan om man helst bor i en lägenhet i Haifa eller en Beirut ställs bäst från en soldränkt balkong på Rotorp

7/24/2006 09:28:00 em  
Anonymous Anonym said...

Mycket bra inlägg. Skönt att någon mer vågar resa sig upp och konstatera hur det egentligen är. Det verkar som om en hel del i mellanöstern faktiskt stöder Israel den här gången och att nästan alla är hjärtligt trötta och förbannade över hur välfärd och utveckling förstörs av några få pladdrande fånar.

Libanon - och för den delen Palestina - skulle kunna vara två extremt välmående länder med stöd från hela världen, inklusive USA och Israel, om de bara haft vett nog att sköta sina kort.

7/24/2006 09:57:00 em  
Anonymous Anonym said...

Önskar du kunde hålla dig till copyright-relaterade frågor, för här visar du återigen hur förvirrad du är vad gäller konflikterna i mellanöstern. Stryker dig härmed från min blogroll.

7/24/2006 10:12:00 em  
Anonymous ted said...

Du skriver: "Partiet [Hizbollah] byggdes upp av Iran efter 1979, för att sprida den islamiska revolutionen till andra länder."

Detta är, vad jag vet, felaktigt. Hizbollah bildades 1982 som ett direkt svar på den israeliska ockupationen, vilket också Wikipedia skriver i sin artikel om partiet.

Jag väljer nog att tro på dom mer än Fria Iranvänner.

7/24/2006 10:17:00 em  
Blogger Peter Olevik Dunder said...

Terrorism måste bekämpas. Du beskriver en del av problemet i din blogpost. Däremot tror jag inte att Israel klarar av att göra det; detta på grund av att de varit i konflikter i närområdet så länge och således finns en massa "gammalt groll". Jag tror att FN/EU/NATO kan lyckas om rätt länder går in, exvis Sverige har ju ganska gott rykte om sig i området. Utländsk trupp i södra Libanon och Gaza. Den Libanesiska staten och den palestinska myndigheten behöver ges militärt/polisiärt stöd för att få möjlighet att upprätta fungerande säkerhet inom eget territorium.

7/24/2006 10:36:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag är VÄNSTER och samtidigt PRO-ISRAEL (utan att vara jude bör jag påpeka).
Konstigt men sant.
En anti-israelit behöver inte nödvändigtvis vara vänster, lika lite som en pro-israelit behöver vara höger. Varför skulle det behöva vara så, egentligen?

7/24/2006 10:41:00 em  
Anonymous Anonym said...

Blir mycket besviken på detta inlägg! Inte bara för det tröttsamma imperialistpropagandan och det ännu tröttsammare 'antisemit'-argumentet som så alltid när det gäller att försvara Israels illgärningar (Tror du verkligen att Israel blir kritiserad enbart för att landet råkar ha en judisk befolkning?). Allt i 'bästa' DN-ledarsidastil.

Jag är dock framför allt besviken för att det är du som skrivit inlägget. Jag har läst din blogg och verkligen imponerats av din skarpsynthet och underhållande texter när det gäller upphovsrätts/fildelningsfrågor. Tråkigt att du raserar bilden av dig på detta sätt. Inte bara min bild utan många andras.

Förövrigt är jag även mycket trött på "guilt by association". Bara för att nazister stöder palistinernas sak kan man inte sluta tycka det är fel att Israel bombar ihjäl oskyldiga människor.

Ta mitt råd och ägna dig åt enbart copyright-frågor i fortsättningen!
//Martin, Ohgr på Piratbyrån

7/24/2006 11:23:00 em  
Anonymous Wille said...

Läsvärt men kanske något enkelriktat inlägg? Bra del om Hizbollah iaf.

(Kopplingen mellan allt detta och upphovsrätt är kanske inte helt uppenbar dock.)

7/24/2006 11:54:00 em  
Anonymous Wille said...

Och som nån skrev innan mig, är det kanske inte så enkelt att utplåna Hizbollah genom att kort och gott förstöra dem?

7/24/2006 11:59:00 em  
Anonymous Mattias said...

Riktigt läsvärt inlägg och kul att du uppmärksammar mitt inlägg om skillnaden mellan Hamas och Hizbollah.

7/25/2006 12:39:00 fm  
Anonymous i-x said...

Carl Svanberg sa De som stöder Hizbollah, och det gör väldigt många i södra Libanon, är _inte_ oskyldiga. Det finns därför ingen mening att skona deras liv. Faktum är att det är bara bra om man låter dem få betala med deras liv för deras stöd för terrorismen.

Makalöst vidrig och helt bakvänd argumentation! Det är ju precis med den vilse-i-pannkakan-logiken som Hamas rättfärdigar självmordsbomber mot civila Israeler.

Hizbollah är inte folkrörelse, i den mening att de är sprugna ur en kollektiv social ansträgning. Däremot så har de köpt sig folkligt stöd genom socialt arbete bland många av Libanonsfattiga. Givetvis med en rejälmedvin på grund av Israels övergrepp på den sydlibanesiska befolkningen och palestinier i förskingring. Det ligger en avsevärd skillnad i detta.

Hela kvarter i Beirut har blivit utraderade för att Hizbollah råkar bedriva soppkök i området. Det finns inget som kan ursäkta detta.

7/25/2006 01:14:00 fm  
Anonymous Ola said...

Vore också intressant med en analys kring varför hizbollah i libanon och och hamas i palestina existerar. Det har ju inte enbart legat i Iran/syrien resp irak/saudiarabiens intressen med en ökad polarisering(genom religiös radikalisering) utan även Israel har medverkat i den sociala ingeniörskonsten.

Trist att du anammar en så förenklad världsbild där nyanseringen får ge vika för generaliseringen. Måste man bli kappvändare bara för att man blir äldre?

7/25/2006 01:37:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Modigt inlägg.

7/25/2006 01:51:00 fm  
Anonymous Johan said...

Copyriot har inte varit en blogg enbart om piratrörelsen och fildelning. Den som ser inlägg om andra ämnen kan inte ha någon större koll om vad som har funnits på bloggen tidigare, med tanke på att det bara är att ta en titt på de kategoriserade inlägg som klart och tydligt länkas till från högermarginalen för att inse att Copyriot är en blogg som huvudsakligen, men långt ifrån enbart, handlar om fildelningsfrågor.

Jag tycker att det var starkt skrivet, oavsett vad jag själv anser i frågan, och tycker nästan alltid som mest om att läsa Rasmus när han skriver om annat än fildelning (det här är nog favorittexten). Trist att se läsare som får en så mycket sämre bild av Copyriot att de inte verkar ha lust att läsa mer för att Rasmus råkade ha åsikter de inte höll med om, dock. Jag tycker rätt ofta att det skrivs saker jag inte håller med om här, men det är alltid intelligent och välskrivet.

//JJ

7/25/2006 02:04:00 fm  
Anonymous elliv said...

Huh, du är "upprörd" över Bodströmsamhället, men hejar på när Israel bomar sönder Libanon?

Kriget mot terrorismen ska inte inbegripa "integritetskränkade" lagar i vårt land, men att bomba sönder arabländer går tydligen bra.
Eftersom jag nu lätt kan konstatera att jag inte delar dina grundläggande värderingar så försvinner allt förtroende för allt du skriver och pratar om. Tyvärr.

7/25/2006 02:14:00 fm  
Anonymous ola said...

Både Hizbollah och Hamas är i praktiken rörelser som får spela en fascistisk roll i sina områden och trängt ut en stor del av alla andra motståndsrörelser. Detta har Israel vetat om och uppmuntrat genom att tidigare i historien fokusera på attacker mot de andra rörelser som funnits och samtidigt låtit Hizbollah/Hamas dra nytta av situationen och låtit dessa växa. Tomrummet som tidigare rörelser lämnat efter sig fylldes av religiösa extremrörelser med Israels goda minne.

Bara för att somliga vänsterdebattörer skriver förvirrade resonemang kring hizbollah måste väl inte betyda att också du får hjärnblödning och spårar snett och kastar dig lika förvirrat in i hallelujakören på andra sidan?

trist

7/25/2006 02:19:00 fm  
Blogger drrignell said...

jag skulle vilja veta vad som skanderades idag på Libanon-manifestationen i Malmö. Om ngn läsare har goda öron samt kan arabiska så skulle en översättning av ljudfilen som återfinns här vara guld värd. Där ligger även lite bilder.

Bland annat närvarade RKUare samt Vänsterpartister , röda fanor i smakfullt samkväm med gula hizbollah-fanor. Dr Rignell undrar stilla om de läst marx kring gud på sistone. :--)

7/25/2006 03:43:00 fm  
Anonymous Anonym said...

tråkigt att copyriot med sin fräna och klipska upphovsrättskritik blivit ett slagträ i den allt annat än sansade mellanösterndebatten. känslorna svallar.

man känner ju igen retoriken. 'antingen är ni med oss eller emot oss'. det finns sannerligen ingen gyllene medelväg varesig i detta inlägg eller i debatten överhuvud.

synd.

7/25/2006 09:05:00 fm  
Anonymous Nina said...

Lördagens demonstration i Stockholm slutade för övrigt med att besökare i synagogan fick springa därifrån hukande, med direktiv från polisen att dölja alla judiska symboler. Barnen fick bära kepsar över sina kippor.


Vad har du fått det där ifrån? Var du där eller har du bara ryckt något befängt påstående från polisen? Själv var jag på plats och vet att tumultet började med att polisen mycket brutalt gav sig på en ung demonstrant. Att synagogan visst ligger någonstans i närheten hade ingenting med saken att göra. Men det är klart, du delar väl polisens intresse av att sätta likhetstecken mellan vänstern och nazisterna. Då är det ju praktiskt att kunna utnyttja ett sammanträffande till att sprida propaganda.

7/25/2006 10:31:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Bra inlägg.

Intressant att se hur intoleranta just de är som talar om tolerans och hur snabbt det kan gå att stryka någon ur adressboken för att han har modet att uttala sig mot terrorism och för en demokrati. Rasmus har rätt: något är på väg att hända. Jag gissar att det har med det allmänna politiska klimatet i Sverige att göra. Ett land vars regering bjuder in en terrororganisation, vars biståndsminister ägnar sig åt antisemitisk smutskastning och som ännu inte har gjort upp med sitt odemokratiska förflutna, vad mer kan man förvänta sig? Gränsen för anständighet har överskridits så många gånger redan att detta resultatet knappast är förvånande. Det finns förvisso mycket att kritisera i israelisk politik, vilket israelerna själva är kapabla att göra, men att i detta läget ifrågasätta försvaret mot en attack är ren ideologi.

Man kan ha olika åsikter, men det här hysteriska drevet är ju patetiskt.

Agnes

7/25/2006 11:30:00 fm  
Blogger Översättarhelena said...

Fantastiskt skönt att någon vågar gå emot det vanliga drevet mot Israel och i stället analyserar orsak och verkan på ett sansat sätt.

7/25/2006 12:32:00 em  
Blogger Tobbe said...

Agnes, och många med henne referar till terrorism. Att vara mot terrorn, för demokratin. (låter som en valaffisch) Att vara emot terroroganisationer osv.
Kan någon förklara för mig:
1. Vad åsyftas när ni skriver terror? Jag menar, hur kan man inte var emot terror?
2. Vad är terrorism?
3. Vad är demokrati?

7/25/2006 02:03:00 em  
Anonymous Lasse said...

Tobbe

Muslimer och arabers krigande och våldsutövande = Terrorism

USA:s och Israel's krigande och våldsutövande = Respons, försvar, beskydd, ingripande, humanitär intervation, fredsbevarande åtgärder, förebyggande åtgärder

7/25/2006 02:34:00 em  
Anonymous Anonym said...

"något är på väg att hända. "

Det "något" som är på väg att hända, eller redan har hänt, är att det politiska klimatet i Sverige vridits mycket åt höger på senare år, utrikespolitiken har banaiserats till oigenkännlighet, alla rester av t ex Palmes politik är borta(som inte heller var radikal) osv.

I det läget börjar vacklande medelklassintellektuella kring den "frihetliga socialistiska" rörelsen, som redan övergivit alla idéer om socialism, utan enbart sysslar med liberala enfrågerörelser eller liberala integritetsfrågor inom kapitalismen, att även anta en pro-imperliastisk borgerlig position i utrikespolitiken.

Socialdemokratin var tidigare en förespråkare för dialog mellan palestinas företrädare och Israel, hur mycket USA eller Israels hökar gormade om "terrorism hit ch dit".
Socialdemokratin höll goda kommunikationer och samtal med alla länder i östblocket inkl. Kuba och Sovjetunionen, och kunde delta i en sorts "avspänningsdiplomati". Nu när inte det socialistiska blocket finns, tippar socialdemokratin åt höger, och har ingen egen politik kvar. Stödet för palestinierna och alla andra förtryckta är borta. Och vissa fd anarkister och syndikalister, som aldrig haft en seriös eller konsekvent politisk analys eller hållning rinner med och börjar hålla på med den liberala ramsan "terror" och "diktatur vs demokrati".
Vad de saknar är(bl a):
1. Ett grundläggande marxistiskt historiskt materialistiskt synsätt.
2. Ett grundläggande analys och förståelse av imperialism.

De har kanske läst Imperiet och Deleuze, men försökt lära sig simma innan de kan gå, och därför dykt rakt i famnen på liberala ideologin.

7/25/2006 02:35:00 em  
Blogger Olaf said...

Stort tack för din utmärkta artikel - precis så är det. Själv har jag varit i Berlin de senaste 14 dagarna och bara sporadiskt kunnat följa händelseutvecklingen.

http://www.regenbogenfonds.de
http://www.csd-berlin.de/

7/25/2006 03:09:00 em  
Blogger Tobbe said...

Eftersom jag tycker att flertalet här lider av kraftig historielöshet, vilket omöjliggör diskussionen kring hela frågan. Det går inte att ta ut ett fragment och tro att det fungerar att frigöra från dess kontext. Det första steget i historien vi bör gå tillbaka till är ju ”tillbakadragandet” från Gaza. Samtidigt som ockupanter drar sig tillbaka från Gaza så skapas fler bosättningar på Västbanken. Rätt påpassligt att Gaza töms på Israeler just innan Israel är tvungna att anfalla området. Gaza töms ju som förberedelse för att kunna gå in där hårdare.
Sedan så angrips hela den demokratisk valda palestinska regimen. Och så går pärlbandet vidare bakåt i historien.
Jag vill även vigda synen på flertalets naiva syn på terrorism. Ifall man har sett för mycket på Hollywoodfilm så blir det svårt att se något annat än folk i palestinasjal och ak 47 som terrorist. Men fastän det är svårt att förstå att det inte alltid är som i Hollywoodfilmens värld, så finns det en annan verklighet där ute. Låt oss gå ned längs denna minnenas allé och titta på hur ett land kom till, och vilka som skapade det.

Haganah var en paramilitär organisation i det brittisk kontrollerade Palestina som existerade mellan 1920-1948. Under perioder samarbetade Haganah med organisationer som Lehi och Irgun. Bland annat i den Judiska motståndsrörelsen (תנועת המרי העברי) Haganah var aktiva tillsammans med Irgun i bombandet av King David Hotel. Man kan se Haganahs ledare som Ben Gurion. Haganah blev stommen till den Israeliska armén, IDF. Fler kända namn som var aktiva i Haganah är bland annat Yitzhak Rabin, premiärminister mellan 1974-77 och 1992-95. Ariel Sharon, mest känd som den försvarsminister som gav order om att understödja falangisterna i deras massaker av över 1000 civila. Han var även Premiärminister 2001-2006.
Rehavam Zeevi, grundaren av partiet Moledet, en av vars grundprinciper var att man skulle rensa Gaza och Västbanken med våld från palestinier, de Zeevi refererade till som råttor och cancer. Han har jobbat i olika konstellationer av den Israeliska regeringen.

Irgun – terroristorganisation som mördade civila. Är bland annat ansvariga för bombningen av King David Hotel, som ledde till mördandet av 91, lejonparten civila, och avrättningarna av över 100 bybor som slaktades i Deir Yassin. Blev sedermera Likud. Ledare för Irgun från 1944 till dess förvandling till IDF och Likud var Menachem Begin. Premiärminister för Israel mellan 1977-1983 var, jo Menachem Begin. Från att spränga upp civila och slakta gamla som terrorist så kunde han fortsätta detta, fast nu som premiärminister. Han efterföljare var Yitzhak Shamir, som var premiärminister mellan 1983-84 och 1986-92.
Shamir är ju även han vida berömd. Även han var ju medlem i terroristorganisationen Irgun. Dock var de inte riktigt i hans smak, utan han valde att gå med i Lehi.

Lehi är mer kända i Sverige under namnet Stern-ligan, efter avrättningen av Folke Bernadotte. Deras CV är smäckfylld av olika bombningar, avrättningar, hot, utpressning och bankrån. De var även i kontakt med Nazityskland, Naftali Lubenchik träffade 1940 Werner Otto von Henting i Beirut. Eftersom Lehi ville slåss på Nazitysklands sida mot britterna. Och att de hade ett gemensamt intresse i att utvisa alla judar från Tyskland och Europa. Även Lehi upplöstes och blev inlemmade i IDF.
1980 institionerade Israel ett hedersband för att hylla de som slogs i Lehi. Om man deltagit och slagits för Lehis ädla sak fick om man ville detta band i färgerna rött, grått, svart, blått och vitt.

Här har vi tre organisationer som alla under perioder utförde vad som då kallades, och även idag skulle kallas terroraktioner. Terrorism. Dessa organisationer blev sedermera den reguljära armén och politiska partier. Israel har under sin väldigt korta historia varit styrda till stor del av olika terrorister. Vem som är terrorist kommer alltid att vara i hegemonens ögon.
Partisaner i Frankrike kallades terrorister av Nazityskland, ANC kallades terrorister av Sydafrikanska regimen.

7/25/2006 03:46:00 em  
Blogger Tobbe said...

Med samma förklaring nu som då
Med samma syn som när man utrotade idiander, eller människor i de länder som man kolonialiserade.
Det har ju aldrig varit annat än uppenbart, men ifall det är någon som har missat det:
http://news.yahoo.com/s/afp/20060717/pl_afp/mideastconflictlebanon_060717204728

7/25/2006 05:06:00 em  
Anonymous Jon said...

Otroligt bra inlägg.

Du borde kanske också sagt något om Samir Kuntar och fredsplanen för Libanon som imperialisterna (Iran och Syrien) var tvungna att försöka sabotera.

Men jag klagar absolut inte. Det bästa blogginlägget jag läst på länge.

7/25/2006 06:00:00 em  
Anonymous Pelle said...

Har försökt hinna med att läsa hela ditt mastodont inlägg och ska väl slänga iväg en kommentar.

Du skriver om Hizbollah att "partiet byggdes upp av Iran efter 1979, för att sprida den islamiska revolutionen till andra länder. Det som sker idag är att Iran för krig mot Israel genom ombud." På Wikipedia står det att gruppen inspirerats av Iran och först och främst är väl Hizbollah en shiitisk reaktion mot Israels ockupation och om jag minns rätt försök till utrotning av PLO?

Hizbollah gick visserligen framåt i det senaste valet, men det fanns en stark folklig opinion mot Syrien som ju stödjer Hizbollah efter mordet på Rafiq Hariri som ledde till att Syrien tvingades att avsluta sin militära närvaro i Libanon.

Nu har Hizbollah kidnappat två israeliska soldater och Israel bombar Libanon - både shiiter, sunni, druser, kristna - ja alla, de siktar väl inte precis bättre än USA - varför skulle de? Jo - det skulle Israel för att de nu spelar i händerna på Hizbollah.

Israel har överlag ingen bra ställning i arabvärlden sedan de bildades i tumult och israelisk terror. Libaneserna vill knappast ha ett bombat land - de måste sätta sin tilltro till någon och Hizbollah har militär makt, det har inte den Libanesiska regeringen ännu. Att en libanes ska gå över och stödja en judisk stat som anfaller sin egna stat och som är byggd på sina forna bröders jord är ju inte precis så troligt. De har ingen annan än Hizbollah att sätta hoppet till så antingen ansluter de sig till dem eller skapas en helt ny rörelse precis som då PLO skulle utrotas.

Hur ska Israel då göra? Ja - de ska inte göra sig till libanesernas fiende utan jobba för ett starkt libanon vars folk inte känner att de behöver Hizbollah utan som känner att Hizbollah skadar deras nation. En sådan rörelse hade börjat gro efter mordet på rafiq Hariri och behövde gödas av omvärlden. Då Hizbollah inte kan bygga sig en flklig opinion utan har fiender i sitt egna land - först då kan de bli bekämpade.

Libanon är en väldigt skör stat med flera etnisiteter så det behövs verkligen inte att Israel börjar rubba den balans som börjat uppkomma. Om någon ska hindra Hizbollah från att avfyra raketer så måste det vara någon annan - någon vän.

Libanon är en mycket liberal och västliknande stat - så långt från Shariastyre man kan komma i arabvärlden. Det bör gynnas och kontakterna med väst frodas istället för att tvinga Libanon att söka hjälp och närma sig de andra arabstaterna som Iran, Syrien etc.

Dte Hizbollah gör är inte rätt - men det Israel gör är både fel och strategiskt idiotiskt.

7/25/2006 06:02:00 em  
Anonymous Anonym said...

Lysande artikel, Rasmus.
Ett stort Tack.

7/25/2006 06:19:00 em  
Blogger rasmus said...

OJ.

Kommentarstsunamin är överväldigande. Något liknande har aldrig tidigare skådats på Copyriot.
Bedömer det som ungefär hälften positiv respons, som i många fall är väldigt uppmuntrande och värmer. Uppenbarligen tycker många att det var ett viktigt inlägg, en hel del säger att det var "modigt" etc. Vilket säger något.
Tack inte minst till Agnes i Berlin, Anna i Israel, Speech-1 i Ryssland och andra kommentatorer utanför den svenska ankdammen!

Andra hälften av kommentarerna är mer eller mindre negativa. Jag tar inte upp alla här, men försöker att bemöta de flesta vinklar, sorterade i några olika kategorier:


Först några rader om vänster och höger.

Niklas S menar att Copyriot "intar en position som är så långt till höger och så extrem att de liberala ledarsidorna hamnar i lä".
Höger? Sen när blev detta en vänster/höger-fråga, utom möjligtvis för svenska papperstidningars tyckarspalter?

Det är häpnadsväckande att några uppfattar ett inlägg som tar ställning för Israels rätt att existera och mot Hizbollah och dess lakejer, som ett ställningstagande mot "vänstern". Särskilt med tanke på vilka som citeras och refereras. Följande två får mest utrymme:

* Jungle World som är en tysk vänsterradikal veckotidning. De håller stenhårt på att Israel har rätt att försvara sig, och publicerar ofta marxistiskt anlagda analyser av antisemitismen som är klart tänkvärda. Tidningen är husorgan för en stor del av den vänsteraktivistiska miljön i t.ex. Berlin. Kritisera det den som vill, men släng inga slentrianmässiga stämplar som "höger" eller "extrem", bara för att denna typ av vänsterresonemang (grundade i kritisk teori, främst Adorno) knappt alls märks av i Sverige.
* Citat av Eric Lee utgör en stor del av inlägget ovan. Han är mångårig fackföreningsaktivist vars politiska position torde vara någon slags posttrotskistisk radikalvänster. Han är heller inte någon isolerad kuf om någon nu trodde det, utan har varit en oerhört aktiv person vad gäller t.ex. att bygga upp samarbeten med nya fackföreningar i gamla Sovjet och, framför allt, genom sin portal Labourstart.

I övrigt länkas en massa olika tidningar och bloggar. Först ut är Mattias (som kallar sig frihetlig socialist) och den judiska vänsterbloggen Jewschool (vars israeliska skribenter gång på gång pläderar för att Israel ska lämna alla ockuperade områden, utan att ifrågasätta Israels rätt att finnas).
Inlägget länkar också flera gånger till Al-Hamatzav, en judisk blogg vars skribenter verkar ha rätt skilda politiska ståndpunkter, men den av skribenterna som jag är bekant med har sina sympatier vänsterut. Fria Iranvänner skrivs av liberaler med iransk bakgrund, fast beslutna om att tyrannerna i Teheran måste störtas. De är sannerligen inte några shah-vänner, vilket vissa har påstått.

Min uppmaning till Sosse Sthlm blir alltså att läsa lite noggrannare och se att inlägget inte alls handlar om "att peka finger åt hela vänstern". (Jag använder inte heller begreppet "brunvänster" här då jag tror att det vore helt obefogat utom kanske i vissa undantagsfall, de mekanismer som ligger bakom den glidning jag tycker mig känna av har inte så mycket med någon "förbruning" att göra, även om det är en öppen möjlighet att det är där det kan sluta, för vissa.)Därefter går vi vidare till de kommentarer som avhandlar lördagens demonstrationer.

Nina frågar om uppgiften om att besökare i synagogan tvangs spinga ut hukande och dölja sina judiska symboler i lördags. Källan är inte, som Nina antyder, "propaganda" från polisen, utan andrahandsberättelse från direkt berörda.

Sedan betvivlar jag inte att oroligheterna mycket väl kan ha inletts av att polisen "mycket brutalt gav sig på en ung demonstrant" eller att det var en ren slump att det hela skedde nära synagogan, och jag påstår verkligen inte att demonstranterna hade någon som helst plan för att attackera judar på väg ut från sin gudstjänst.
Även här måste det gå att hålla två tankar i huvudet. Oavsett demonstranternas intentioner, kände synagogebesökarna just då en berättigad rädsla för sin säkerhet, särskilt som Hizbollah-flaggorna vajade.

"De flesta som stöder Hizbollah stöder inte deras ev. fascistiska eller teokratiska idéer", skriver Anonymous 11:38. OK. Så vad är det som de stödjer? Hizbollags "rent militära" framgångar? De strider ju med målet att genomföra sina idéer, och ser varje lemlästad civil israel som en framgång i den kampen. Det spelar det ingen roll vilka teoretiska förbehåll man sedan må ha som svensk vänsterist.

Siana, jag uppskattar dina kommentarer om att många demonstranter (bl.a. exiliranier) aktivt motsatte sig Hizbollahs närvaro på demonstrationen, och att många upplevde att deras deltagande ledde till "dämpad stämning". Jag har fått höra samma sak från flera bekanta som var på plats. Medan andra upprymt har talat om hur bra Hizbollah var på att "få igång" demonstrationen, och du skriver att ISM gick tillsammans med Hizbollah-flaggorna.
Jag tror absolut inte på att dra alla demonstranter över samma kam eller generalisera motiven. Tvärtom finns uppenbarligen stora meningsskiljaktigheter under ytan, som det ska bli intressant att följa framöver.

Motkraft-folket(?) invänder att deras rapportering alls inte bör tolkas som stöd för Hizbollahs deltagande i rapporteringen där. OK, jag ger mig på den punkten.
Jag hade faktiskt ingen aning om att "Den radikala vänstern som var där var öppet kritisk mot Hizbollah-anhängarna och bråk uppstod vid enstaka tillfällen". Det framgick nämligen vare sig av Motkrafts rapportering eller av andra vänstermedia.
Kommentarerna här baserades på 1) det faktum att Hizbollah-flaggor syntes på de flesta bilder från demonstrationerna i både Stockholm, Göteborg och Malmö; 2) det faktum att Andreas Malm som huvudtalare tagit tydlig ställning för Hizbollah (och han är väl en del av "den radikala vänstern", även om han inte skulle vara representativ?).

Acidtrunk! Tack för din kommentar (det var länge sen) och för ditt raka ställningstagande mot Hizbollah. Din uppfattning att Hizbollah-sympatisörerna "kuppade demonstrationen och gjorde den till sin" verkar ha delats av många, dock inte av huvudtalaren som ju ska ha varit klädd i Hizbollah-tröja. Sen delar jag inte alls din "lika goda kålsupare"-syn på Hizbollah och Israel, men så länge ingen av oss går in för att reducera allt till svart och vitt, är det en meningsskiljaktighet som inte förhindrar att man kan kommunicera.

Andra kommentarorer uppvisar däremot en annan inställning. Tänker främst på "Ingemar (fd vän)" (i-x). Jag häpnar över vad som får någon att skriva under så, på grund av att man har olika åsikter i en världspolitisk fråga. Jag blir nyfiken på om det finns några andra politiska frågor som motiverar publika avklippanden av vänskapsband, eller om det är något speciellt med Israel.
Själv har jag massor av vänner som har radikalt motsatt syn på en massa saker, från Mellanöstern till feminism. Det hindrar inte mig från att umgås med dem, tvärtom tycker jag det är ganska njutbart att ha en politiskt heterogen vänskapskrets.

Absoluta höjdpunkten i hela den långa kommentarstråden levererar Ingemar med formuleringen: "Är du så jävla kåt på ett jobb på DN nu att du väljer att förtala vänstern?"
Well, som Jacob redan har svarat: Vem är det som har fått jobb på DN Kultur, om inte Hizbollah-sympatisören Andreas Malm?
Kanske värt att ta det llite lugnare med det slentrianmässiga "DN"-hojtandet (jag har hört det förr, för flera år sedan när jag ett kort tag var debattredaktör på Arbetaren hojtade vissa samma sak när jag tog in en debattartikel från en person som kallade sig "sionist och syndikalist").
Förresten är jag inte intresserad av anställning på DN. Jag har redan hunnit med att jobba som journalist och slutat frivilligt. Är numera inte intresserad av journalistik mer än som bisyssla.


Diverse märkliga kommentarer:

Anonymous 10:12 deklarerar högstämt: "Stryker dig härmed från min blogroll". Och det står naturligtvis henne eller honom fritt. Läsare som inte intresserar sig för Copyriot ska naturligtvis inte läsa Copyriot. Detta är ändå ingen blogg för alla, även om den har råkat få sjukt många läsare med tiden.
Lika löjlig är Elliv ("Eftersom jag nu lätt kan konstatera att jag inte delar dina grundläggande värderingar så försvinner allt förtroende för allt du skriver och pratar om"). Förtjänar ingen kommentar, utöver klarläggandet att jag inte är den som sörjer när sura läsare försvinner härifrån.

Bara konstig är den retoriska frågan från Fabian, "Vart tog objektiviteten vägen?". Någon objektivitet har ju inte utlovats här. Detta är en blogg som (ibland) faktiskt tar ställning för och mot saker. Om det blir "ensidigt" går det bra att klicka sig vidare till andra bloggar.
Fabian tycker också att detta "inte att copyriot-bloggen, som annars brukar handla om upphovsrätt, är rätt ställe för den här typen av inlägg". Jag häpnar verkligen över folk som anser sig veta vad Copyriot "bör" handla om. Aldrig någonsin har det sagts att Copyriot bara ska handla om upphovsrätt, och det har det aldrig heller gjort. Det är något som ni själva har hittat på.

"Jag förväntar mig att se dig skriva ett inlägg där du kräver..." (Vildvuxet) – sådant är ingen idé att skriva här. Det som tas upp tas upp, och inga löften har någonsin getts om att Copyriot ska vara heltäckande på något område.

Anonymous 12:32 skriver att det finns punkter i inlägget där "Nelson Mandela inte skulle hålla med". Eeeh, nähä. Det står dig fritt att använda spekulationer kring vad avdankade befrielseledare numera må tycka, men jag har aldrig varit i närheten av att tillsvära mig honom som alltings yttersta mått.


Kålsuperiavdelningen

Sen finns det en hel hög inlägg som uttrycker olika varianter på en slags (ofullgånget) nihilistisk idé om att alla krigförande makter minsann är lika goda kålsupare. När någon tar ställning för t.ex. Israel mot Hizbollah är dessa alltid lika beredda att utbrista, som Vildvuxet, "Med den logiken borde kanske Kuba skaffa kärnvapen och förinta USA", "Med den logiken borde kanske Arabländerna i ett enda stort blodbad krossa Israel" etc etc. Staters och rörelsers vitt skilda karaktär och målsättningar sopas systematiskt under mattan.
Cirkusen tjänar vanligtvis till att försvara vad man uppfattar som "common sense"-radikala ståndpunkter, men drar man resonemanget till sin spets kan konsekvensen bara bli ett makabert blodbad, där alla skyller ifrån sig på alla.
En bra bit på den vägen går Helshad som skriver "Inse gott folk... Ingendera sidan där nere kommer ge sig... De är fanatiker och kommer dö för sin sak... end of story... ".
Nej, jag är inte beredd att acceptera en "end of story" där t.ex. Iran skjuter av en atombomb mot Tel Aviv. Det får inte ske, är vi inte alla överens om det?

Sen har vi inhamrandet av frasen "Israel är USA:s redskap". Den upprepas och upprepas, och för varje gång glider resonemanget allt närmare att slå över i ett totalt avhumaniserande av de människor (judar och araber) som lever sina liv i Israel och gärna vill fortsätta göra det. För oavsett hur mycket stöd USA ger till Israel och vilka motiv de har, är det civila israeler som dagligen dödas och tvingas på flykt så länge Hizbollahs raketattacker tillåts fortgå.
Det intressanta, inte minst för den som anser sig ha en vänsterradikal analys av världen, borde ju vara att fråga sig vad som är det bästa utfallet av detta krig: Seger för Hizbollah eller seger för Israel.

Vildvuxet frågar också: "Kommer du att skriva ett inlägg där du diskuterar det ödmjuka i att ha en stat som heter Israel?"
VA!? Nej, jag tänker inte ifrågasätta staten Israels existens.
Israel finns. Precis som Georgien, Danmark eller Peru är Israel en (national)stat med medborgare och regering. Varför skulle Israel avskaffas?
Ingen stat har någonsin instiftats utan våld. Sverige skapades genom århundraden av ofta brutalt våld. För den skull kräver vi inte att Sverige ska avskaffas, hur kritiska vi än må vara till statlig makt och stater i allmänhet.
Det är riktigt, riktigt märkligt när Israelmotståndare upprepar årtalet "1948" som ett slags ursprungligt brott som måste göras ogjort.
Här finns en del att fundera på i anslutning till tidigare inlägg om Nietzsche och historien.

På tal om Nietzsche. Ett par kommentatorer har vänt sig mot att jag refererar till honom.
Någon påstår sig veta att "Nietzsche vänder sig i sin grav". Ptja, "Skjut alla antisemiter!" är ett av de mer kända citaten från den sene Nietzsche, som då ägnat en enorm kraft åt att gå till grunden med som forne vän Wagners antisemitism. Att skjuta antisemiter är onekligen vad IDF gör när de skjuter Hamas- och Hizbollag-män, like it or not...

Anonymous 11:38 skriver: "Den svagaste delen i din argumentation är det skulle handla om begreppet 'ressentiment' (lånat av nietzsche via deleuze)."
Nå, Deleuze resonemang kring ressentimentet är verkligen enormt inspirerande. Jag håller hans bok om Nietzsche extremt högt.
Men när jag här skrev om ressentiment hade jag Nietzsches originaltexter, främst Till moralens genealogi, i tankarna. Det var inget tillfälligt infall, utan snarare baserat på diverse nattliga diskussioner som förts i några IRC-kanaler under flera års tid, där ett antal människor som delar ett intresse för Nietzsche har funnit en relevans för förståelsen av dagens militanta islamism.

"Som om det handlade om att folken i mellanöstern har någon sorts mindervärdeskomplex inför Israels och USA:s 'Vilja till makt'.", fortsätter den anonyme, vilket är en ytterst plump vrångtolkning.
Om vi går till Deleuze-Nietzsche är ju "vilja till makt" en slags monistisk drivkraft som ligger till grund även för ressentimentet. Ressentiment är dock en högst specifik förvridning, där "de reaktiva krafterna besegrar de aktiva ... reaktionen upphör att ageras för att bli till något sinnligt förnimbart".

"Vi gissar vad ressentimentsvarelsen önskar: hon vill att andra skall vara elaka, hon har behov av att andra skall vara elaka för att själv kunna känna sig god. Du är ond, alltså är jag god; så lyder den slavens fundamentala formel som uttrycker ressentimentets essentiella typologi." (Deleuze)

Begreppet ressentiment missbrukas alltför ofta. Jag brukar störa mig på det. Men här är det klart befogat, för att inte säga nödvändigt, för att förså de islamistiska terrorgruppernas krig mot Israel.
Jag tycker även att DN:s Henrik Berggren använder begreppet helt korrekt när han skriver: "Nu har terrorismen fortfarande grogrund i ett arabiskt ressentiment, en giftig blandning av egentillverkade problem och verkliga oförrätter."


Slutligen svar på några övriga kommentarer:

Marianne påpekar att "shia är den största gruppen".
Ja, shia lär vara den största enskilda folkgruppen i Libanon, men fortfarande en minoritet (och alla shiiter stödjer såklart inte heller Hizbollah).
Enligt Wikipedia brukar företrädare för både sunniter, shiiter och maroniter regelbundet hävda sig vara en majoritet av Libanons befolkning, så att dessa tre redan innan alla andra religiösa fraktioner skulle representera 150% av libaneserna...


Pressylta, som skriver mycket kloka kommentarer, reser något frågetecken kring formuleringen "Glöm det symmetriska idealet av 'proportionalitet'".
Därför vill jag förtydliga att det är tolkningen av detta ideal skulle handla om symmetri som är uppåt väggarna tokig. Proportionaliteten mellan medel och mål, vilket är vad Genévekonventionen handlar om, behöver vi inte kasta ut med badvattnet (även om den naturligtvis alltid kommer att bli en tolkningsfråga i slutändan).

Carl Svanberg, slutligen, skriver något som jag verkligen inte tycker är acceptabelt. Han menar att det är bra att döda civila som bor i områden där många kan antas sympatisera med Hizbollah.

Så resonerar inte Israel, som öppnat ett särskilt sjukhus som ger skadade libaneser gratis vård. När de skrivs ut erbjuds de fria bostäder och gratis mat i Libanon.
Jämför med Hizbollah som på sin nazistiska tevekanal skryter om de civila judiska offer som deras raketer slaktar...

7/25/2006 07:21:00 em  
Blogger vildvuxet said...

"Jag förväntar mig att se dig skriva ett inlägg där du kräver..." (Vildvuxet) – sådant är ingen idé att skriva här. Det som tas upp tas upp, och inga löften har någonsin getts om att Copyriot ska vara heltäckande på något område.

Jag ber dig inte att vara heltäckande Rasmus. Jag tycker endast att ditt inlägg luktar lik i garderoben och stöd till terrorism och apartheid.
Om apartheidsydafrika fick två soldater tillfångatagna av en ideologiskt suspekt gerillagrupp i ett grannland som stod på de svartas sida i sydafrika, hade en massa människor tillfångatagna av apartheidsydafrika sedan tidigare.. Och sedan svarade på grannlandets kidnappning med att mosa landet och förstöra 10 flervåningshus för varje raket som grannlandet sköt mot sydafrika - (vilket Israel säger att de gör) så skulle jag inte stödja Sydafrika för det.

Men jag får anta att du skulle stödja apartheidsydafrika i ett sånt läge?


"Sen finns det en hel hög inlägg som uttrycker olika varianter på en slags (ofullgånget) nihilistisk idé om att alla krigförande makter minsann är lika goda kålsupare. "

Nej det skriver jag inte. Läs igen.


"Staters och rörelsers vitt skilda karaktär och målsättningar sopas systematiskt under mattan."

Det som sopas under mattan är att Israel är en långt värre terrorstat än t.ex Iran.
Det vi skall vara rädda för är Israels minst 200 kärnvapen. Om nån avfyrar kärnvapen i mellanöstern är det med största sannorlikhet Israel. Vilket de också antytt några gånger.


"Seger för Hizbollah eller seger för Israel."

Ingetdera! Jag tror att du har läst mitt inlägg för fort.


"Vildvuxet frågar också: "Kommer du att skriva ett inlägg där du diskuterar det ödmjuka i att ha en stat som heter Israel?"
VA!? Nej, jag tänker inte ifrågasätta staten Israels existens."

Nu läser du konstigt igen. Du ironiserade kring om det är ödmjukt att kalla sin rörelse för Hizbollah. Jag svarade med att fråga dig hur du såg på namnet Israel. Du vet vad det betyder va?

Det ligger nämligen till såhär Rasmus:
Jag diggar inte hyckleri.

7/25/2006 08:24:00 em  
Anonymous Reverende said...

Carl Svanberg sa: ”Faktum är att det är bara bra om man låter dem få betala med deras (!) liv för deras stöd för terrorismen. Då kanske de lär sig att det är hopplöst att stöda deras orättfärdiga krig mot Israel.”

Jag tror inte att de lär sig någonting efter det att de har dött, mannen.

Att döda civila baserat på en vag uppfattning om sympatier – det låter fanimej precis som terrorism i mina öron. Var det inte vad vi ville slippa, Carl?

Håller med Rasmus om det märkliga i att den här konflikten fått en sån tydlig vänster/höger-prägel i Sverige. Lyft blicken!

7/25/2006 09:11:00 em  
Blogger Jakob said...

Först och främst: jag tillhör inte slentrianvänstern. Och konflikten i Mellanöstern är ytterst komplex, varpå jag inte har några tvärsäkra idéer om exakt vem som borde göra vad. Men:

Självklart finns ett ressentiment hos Hizbollah. Ressentimentet är en naturlig del av livet - vilket du redan nämnt - som drabbar oss alla av och till. Nietzsche var själv hårt drabbad under perioder av sitt liv.

Det snedvridna här är inte att (tämligen truistiskt) påpeka att Hizbollah är ressentimentsfyllda, utan att detta läggs över på Hizbollah & co. som om det fanns en orientalistisk dikotomi som ett osynligt (och säkerligen, som vanligt, omedvetet) axiom här: de Andra är ressentimentsfyllda, alltså är Vi det inte.

Nä, det är förstås i mycket hög grad tvärtom. Dvs. den arrogans (med stolta anor) som reproducerar en sådan orientalistisk dikotomi är i sig på många sätt att likställa med en slavmoral, och ett ressentiment. Och med det vill jag inte upprätta en omvänd dikotomi, utan bara visa på att situationen är mer komplex.

Du citerar en passage hos Deleuze som kan hjälpa till att illustrerar vad jag menar – om man byter ut ett ord, på ett ställe:

"Vi gissar vad ressentimentsvarelsen önskar: hon vill att andra skall vara elaka, hon har behov av att andra skall vara elaka för att själv kunna känna sig god. [Muslimen] är ond, alltså är jag god; så lyder den slavens fundamentala formel som uttrycker ressentimentets essentiella typologi." (Deleuze)

Nietzsches och Deleuzes filosofier är till stor del väldigt abstrakta (vilket du förstås vet om), så även deras subversiva ”rövknull” av Hegels herre/slavdialektik. Och ofta förvrids eller konkretiseras deras idéer sönder till att bli något helt annat – ibland något helt uppåt väggarna (nazisterna är antagligen det bästa exemplet – även om missförstånden mest berodde på den nazistiska systerns tendentiösa redigering efter broderns död). Ett vanligt misstag överlag – trots att motsatsen noga understryks – är att tro, vilket du förstås vet om, att ”slaven” är den som är i underläge i den konkreta politiken ute i världen. Den reella politiska Makten tenderar istället att domineras av ”slavmentalitet” (gärna förklädd i pompösa och ståtliga dräkter som stavas ”Demokrati”, ”Universalitet”, ”Liberalism”, etc.)


Ressentimentet är en oerhörd kraft och har säkerligen inga problem med att appropriera själva ordet ressentiment.

7/25/2006 10:36:00 em  
Anonymous Anonym said...

Apropå bombningen av det judiska centret i Buenos Aires, som du så tvärsäkert hävdar att Hezbollah låg bakom: More than seven years after the carbombing that killed 82 people, the trial of 20 people connected with the July 18,1994 bombing of the Argentine Israeli Mutual Association (AMIA) building in Buenos Aires is expected to open in September.

Five of the defendants, four of them senior police officers, have been charged with handling the van used in the bombing. They face life imprisonment if convicted. Fifteen other defendants are facing lesser charges. However all the charges are indirectly connected with the case; no one has yet been charged with actually planting the bomb.

(...)

The Argentine authorities have come under increasing criticism from Argentina's 300,000-strong Jewish community, over allegations of corruption and police cover-ups.

7/25/2006 10:40:00 em  
Blogger rasmus said...

Alexander Scott: Eloge för ett välskrivet inlägg. Håller med om det mesta. Ressentiment är aldrig förbehållet vissa, och kan, som du träffsäkert skriver, även tillägna sig själva ordet ressentiment.
Men det utesluter inte möjligheten att använda det och relaterade begrepp för att konceptualisera inte bara mikronivån utan även storskaliga och historiska skeenden, med stor försiktighet och samtidigt ofrånkomligen något spekulativt. Framför allt vad gäller religionernas roll: Efter Nietzsche går det inte att hävda att religioner bara är som utbytbara klossar som fyller ungefär samma funktion överallt – samtidigt som det också blir omöjligt att se dem som enhetliga fenomen. Islamismen som fenomen kan bara förstås om man ser det specifika i dess relation till judendom och andra religioner, snarare än att se den som en i raden av "fundamentalismer" som faktiskt ofta görs av folk som ser sig som öppensinnade. Detta bara som en liten utvikning – något försök att ta itu på allvar med dessa frågor har inte gjorts här, ordet ressentiment nämndes ju först bara i förbifarten jämte andra faktorer.

7/25/2006 11:32:00 em  
Blogger Jakob said...

Tack, Rasmus. Men:

”…ordet ressentiment nämndes ju först bara i förbifarten jämte andra faktorer.”

Well, the devil’s in the details.

Jag har inte anklagat dig för att använda dig av begrepp för att konceptualiserar ”storskaliga och historiska skeenden” – snarare tvärtom i så fall: det är väl snarare du som gör mikro av makro, om det nu är relevant att prata i sådana termer.

Det jag reagerade på var istället att du, medvetet eller omedvetet, genom att peka (ressentimentsbeskyllar)fingret åt just en part, slår an en (orientalistisk – i Saïdsk bemärkelse) dikotomisk diskurs, där de Andra pekas ut som (exempelvis) ressentimentsfyllda, till s k i l l n a d från de andra parterna i den här konflikten. När problemet istället är att i princip alla parter i den här konflikten, inte minst Israel och USA, är mer eller mindre medaktörer i vad som är en veritabel orgie av eskalerande ressentiment. Att då tillskriva det till just ena parten är anmärkningsvärt och intressant.

(Vi minns Deleuze: ”[xxx] är ond, alltså är jag god; så lyder den slavens fundamentala formel som uttrycker ressentimentets essentiella typologi.”)

7/26/2006 12:36:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Läs och se bildbevis på hur hakkors användes även i Borlänge och Göteborg, förutom vid Malmös libanondemonstrationer:

http://www.dalademokraten.se/ArticlePages/200607/24/20060724171406_DD091/20060724171406_DD091.dbp.asp

http://www.sodran.com/artikel.asp?id=1624900

http://www.tv4.se/479089.html Går att se personen i 21.55-sändningen av TV4 Gävle Dala 25/7

Tydligen även i Göteborg:
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=113&a=287299

7/26/2006 01:30:00 fm  
Blogger vildvuxet said...

Förövrigt tycker jag att det var tråkigt att du svara på så lite av mitt inlägg.

Sen tror jag att följande är väldigt tankvärt:

"Gaza, itself, the latest phase, began on June 24. It was when Israel abducted two Gaza civilians, a doctor and his brother. We don't know their names. You don’t know the names of victims. They were taken to Israel, presumably, and nobody knows their fate. The next day, something happened, which we do know about, a lot. Militants in Gaza, probably Islamic Jihad, abducted an Israeli soldier across the border. That’s Corporal Gilad Shalit. And that's well known; first abduction is not."

"As always, things have precedence, and you have to decide which was the inciting event. In my view, the inciting event in the present case, events, are those that I mentioned -- the constant intense repression; plenty of abductions; plenty of atrocities in Gaza; the steady takeover of the West Bank, which, in effect, if it continues, is just the murder of a nation"


http://www.democracynow.org/article.pl?sid=06/07/14/146258

7/26/2006 01:49:00 fm  
Anonymous Vänsterspöket said...

buuuhu, titta på israel, dom är ju lika dumma, dom får pengar av USA och har egentligen ingen rätt att exisitera.
USA är onda för dom skapade snabbmaten, fox news och dom tror på frihet.

7/26/2006 02:24:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Mycket bra inlägg. Det är talande att så många av de rabiata Israel-hatarna börjar gapa om "förlorar all trovärdighet", "stryker dig från min blogroll" osv på grund av ett inlägg som inte stämmer överens med deras förenklade världsbild.

7/26/2006 05:53:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Tack för utmärkt artikel. Men man ska inte vara förvånad att islamister, brun och röd vänster har hittat varandra. Deras värderingar, krav på underkastelse och hatet mot demokrati och individuell frihet är likadant. Visst kan man kritisera Israel, men att sätta likhetstecken mellan nazismen och Israel och kräva internationella sanktioner mot Israel utan att det sätts i proportion till någon annan part i Mellanösternkonflikten är antisemitism. Och antisemitism går som en röd tråd genom både brun och röd vänsters historia. Marx, Sorel, Hitler, Goebbels, Stalin, Breznjev, Gottwald……
Tidigare sade man att kommunismen och nazismen var två sidor av samma mynt. Tack vare svensk brunröd trashvänster behöver man inte idag vända på myntet.

Detta citat tar 1:a priset och bör belönas med gratis prenumeration på Aftonbladet.
De flesta som stöder Hizbollah stöder inte deras ev. fascistiska eller teokratiska idéer.

Lubbe Ferrysson

7/26/2006 09:19:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Jag kan fortfarande inte fatta hur rasmus m fl kan "skilja på" Israels(USA) krig mot Palestina och Libanon:

"På onsdagen hade minst 418 libaneser, 131 palestinier och 42 israeler dödats."

ur dn.se

Liberaler i sverige har på olika bloggar börjat _förneka_ att dödssifrorna stämmer, och hävdar att de 'är påhittade av Hizbollah och att svensk media är kontrollerad av Hizbollah.

Rasmus, med ditt sinne för att sniffa upp suspekta konspirationsteorier borde du kanske gräva lite i denna historierevisionism och verklighetsförnekelseförnekelse.

7/26/2006 09:25:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Vänsterspöket:

"USA är onda för dom skapade snabbmaten, fox news och dom tror på frihet."

Äsch dom _tror_ inte på "frihet".

Och dom skapade inte snabbmaten heller.

7/26/2006 09:27:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Anmärkningar till Rasmus svar på komemntarerna.

"Sen när blev detta en vänster/höger-fråga"

Det blev det sedan imperialism bredde ut sig över världen och Israel skapades som USA:s
militära front för att återkolonisera mellanöstern.
(och sedan imperialism identifierades som kapitalismens nödvändiga utveckling i sin expansion
jakt på nya marknader).
Uppenbarligen är inte _hela_ klotet underkastat en och samma imperiella makt ännu.

Visst finns enstaka människor som stödjer Israels terrorpolitik, Rasmus, t ex dom gamla förbttrade
'anti-deutschen' i Tyskland, som går på demonstrationer viftande med Israel och USA-flaggor.
Men dom är inte många och dom är inte vettiga, snarare skadade av sitt ressentimentsfyllda förhållande till
sitt eget land nazistiska historia(för att inte missbruka orden).

Ang. lördagens demonstrationer:

Är inte det mest fascinerande att polisen,
försöker attackera demonstrationen för att hjälpa nazister att kunna delta i demonstrationen alt.
hämnas för att nazister blev bortjagade av AFA i arrangörsmundering jagat bort nazister.

Frågan är: vilka ska bestämm vilka som deltar i en demonstration - polisen eller demonstrationsdeltagarna själva.
Rasmus om du vill påverka vilka som deltar i demonstrationen till std för Palestina och Libanon,
gå dit själv och påverka. Om du nu stödjer Palestina och Libanon och fördömer Israels övergrepp.

Sen det avgörande punkten som Rasmus avfärdar i förbigående:


"Sen har vi inhamrandet av frasen "Israel är USA:s redskap". Den upprepas och upprepas, och för varje gång glider
resonemanget allt närmare att slå över i ett totalt avhumaniserande av de människor (judar och araber) som
lever sina liv i Israel och gärna vill fortsätta göra det. För oavsett hur mycket stöd USA ger till Israel
och vilka motiv de har, är det civila israeler som dagligen dödas och tvingas på flykt så länge Hizbollahs
raketattacker tillåts fortgå."

Det är ingen "fras" att Israel som stat och krigsmakt är USA:s redskap.
Israel hade aldrig funnits om inte USA och Storbrittannien
bestämt sig för att de ville ha en militärbas där efter andra världskriget, som utgångspunkt
för att driva sin imperialistiska kolonisering av mellanöstern.
USA och Storbrittanien behöver olja och nya marknader att avsätta varor på,
för att överleva som kapitalistiska stater i den globala konkurrensen.
Detta finns i Mellanöstern. Antingen kan man själv invadera länderna(vilket också gjorts),
eller så sätter man upp en lydstat som Israel som gör det åt en.
Så har imperialism alltid fungerat.
Hela "Kriget mot terrorismen", Krigen mot Afghanistan och Irak, hela "frihet och demokrati" åt mellanöstern,
utplånandet av Palestina osv mste ses i detta sammanhang.
Jag förstår inte varför det ska vara så svårt för Rasmus att se detta.
Det är en horribel anklagelse att påstå att denna analys skulle "avhumanisera" judar eller araber i Israel.
Enligt samma analys så har ju du i så fall avhumaniserat alla de araber i Palestina, Libanon osv som dagligen
drabbas av Israels flygbombningar, övergrepp, tortyr och och massakrer.
Rasmus påstår ju att dessa styrs från Iran.
Det Israeliskia folket har valt jävligt skeva ledare idag, likaså palestinierna.
Båda dessa saker har sina historiska och konkreta materiella orsaker.
Vi som kan se det hela utifrån borde dock kunna inse detta och föreslå en annan lösning,
för konflikten drabbar oss alla.
Vi måste kunna se att USA:s roll är den avgörande,
och att deras beteende är styrt av deras materiella intressen som imperialistisk supermakt.
Vi måste kräva fred och självständighet åt alla nationer i Mellanöstern och
då kommer vi komma i totalkonfrontation med USA, som kommer fortsätta att ockupera,
själva eller genom ombud och lydstater.

"Det intressanta, inte minst för den som anser sig ha en vänsterradikal analys av världen,
borde ju vara att fråga sig vad som är det bästa utfallet av detta krig: Seger för Hizbollah eller seger för Israel."


Det bästa utfallet är om Israel avslutar sitt krig - både mot Libanon och mot Palestina.

Vänsterradikaler "hejar" inte på Hizbollah eller
Israel som om det vore några jävla fotbollslag.

När det gäller Nietzsches "Skjut alla antisemiter!" så kan man ju komma ihåg att palestinierna också är semiter.
Är inte då israelerna då verkliga antisemiter och borde skjutas?

Jag tycker resonemanget kring ressentiment stämmer precis på Israel och USA, som vill ha en "ond ideologi",
onda terrorister osv att kunna döda, för att själva kunna vara "goda". Tragiskt.
Om det stämmer in på islamisk fundamentraalism så stämmer det i ännu högre grad på
liberal hegemonisk världssamvetes-antiterrorism.
Slutligen svar på några övriga kommentarer:

Marianne påpekar att "shia är den största gruppen".
Ja, shia lär vara den största enskilda folkgruppen i Libanon, men fortfarande en minoritet (och alla shiiter
stödjer såklart inte heller Hizbollah).
Enligt Wikipedia brukar företrädare för både sunniter, shiiter och maroniter regelbundet hävda sig vara
en majoritet av Libanons befolkning, så att dessa tre redan innan alla andra religiösa fraktioner
skulle representera 150% av libaneserna...


Apråpå "proportionalitet":

Om Israels mål vore att slå ut Hizbollahs raketramper,
som finns kring några få byar några kilometer innanför Libanons gräns
skulle de inte behöva flygbomba hela Libanons civila infrastruktur
och ett tiovåningshus i Beirut per avfyrad raket.
Medel och "mål" har ingenting med varandra att göra i det fallet.

Men om om Israels och USA:s mål är att ingjuta skräck i hela befolkningar, lägga hela länder och hela
regionen under sig i den imperialistiska världsordningen, ja då är det tal om "proportionalitet"
(men det ar ju inte detta mål Geneve-konventionen syftade på)


"Så resonerar inte Israel, som öppnat ett särskilt sjukhus som ger skadade libaneser gratis vård.
När de skrivs ut erbjuds de fria bostäder och gratis mat i Libanon."

Oj vad snällt Rasmus. Efter att ha dödat 400 civila, skadat otaliga och drivit c:a 800 000 på flykt.
Det är lätt att vara generös med andras utbombade hus och mat.

Allvarligt. Att Israel eller USA ens försöker framställa sina fokmordsbrott som "självförsvar"
och dom små ynkliga gerillagruppernas raketer som "angrepp" är det mest monstruöst löjliga jag någonsin hört.
Det visar bara att folk kan säga verkligen precis vad som hest och få andra att köpa det.

7/26/2006 10:26:00 fm  
Anonymous Johan said...

Vildvuxet: 93 Comments, basuneras det ut till vänster om rutan jag skriver det här i. Det är helt enkelt ingenting man svarar ordentligt på. Det går inte om man inte har det som heltidssysselsättning att besvara kommentarerna.

Den som inte ser inlägg om andra ämnen kan inte ha någon större koll om vad som har funnits på bloggen tidigare skulle det naturligtvis stå i min tidigare kommentar.

Personligen tycker jag att det mest intressanta med den här texten är reaktionerna den har fått.

//JJ

7/26/2006 11:55:00 fm  
Anonymous Niklas S said...

Rasmus, vad jag menade med att sätta in ditt ställningstagande till höger på den svenska politiska skalan är att ytterst få svenskar vågat ställa sig till 100 procent, helt ensidigt, på Israels sida. Detta förmodligen eftersom de i så fall riskerat att betraktas som extremister. Bland det fåtal i Sverige som vågat ta en sådan officiell ställning finns bland annat krigshöken Ahlmark och en del andra högerpolitiker/skribenter. Det var därför jag ansåg det förvånande att du vågade inta en sådan, i det svenska klimatet, extrem position.

I grund och botten handlar det om vilken människosyn man har. Att helt bortse från den strukturella rasism och manipulation av begreppet terror som Israel använder sig av i sin retorik är i mitt tycke en aning omdömeslöst.

Arabiska/palestinska/libanesiska dödsoffer är i deras (och dina) ögon mindre värda utifrån den värdegrund ni besitter. Det är nog det som de flesta som gett dig kritik upprörs av.

7/26/2006 12:05:00 em  
Anonymous Pekka said...

"...instiftats utan våld. Sverige skapades genom århundraden av ofta brutalt våld. För den..."

"En bra bit på den vägen går Helshad som skriver "Inse gott folk... Ingendera sidan där nere kommer ge sig... De är fanatiker och kommer dö för sin sak... end of story... ".
Nej, jag är inte beredd att acceptera en "end of story" där t.ex. Iran skjuter av en atombomb mot Tel Aviv. Det får inte ske, är vi inte alla överens om det?"


Olika scenarier javisst, dock värt att fundera över.

7/26/2006 01:07:00 em  
Anonymous Nihonshu said...

Mycket bra post!

7/26/2006 04:44:00 em  
Anonymous Anonym said...

Bra post! Angående dem som rent instinktivt ansluter sig till de svagas sak: jag tror att det har en hel del att göra med att när någon har mycket makt (ofta tas USA upp, eller Israel relativt Palestina), så förväntar sig folk mer av dem, och även om det är stor skillnad vad gäller till exempel synen på civila offer, så kanske det helt enkelt inte är nog för vissa, som då ansluter sig till den svaga sidan oavsett vad dess ideologi är. Det är en ganska cynisk reaktion, i så fall.

7/26/2006 05:35:00 em  
Anonymous Addeh said...

Välskrivet inlägg, värt att fundera över. Man borde dock förvänta sig mer human hänsyn av en så modern och "civiliserad" stat som Israel ju ändå är.

7/26/2006 06:53:00 em  
Anonymous Anonym said...

Mycket bra skrivet Rasmus. Det är skrämmande att se hur delar av vänstern låter hatet styra ställningstagandena. Där hatet går in där går vettet ut.

Sigge

7/26/2006 09:21:00 em  
Anonymous Anonym said...

Det smärtar att se hur du håller dig så pass osaklig och spekulativ som du gjort i inlägget/kommentarerna; hur/varför hizbollah grundades, citat från motkraft, antydda heil-hälsningar, uppsnappade "judar" & "tel aviv" från en ljudupptagning och påståendet att israel skulle öppnat ett sjukhus för skadade libaneser.

I artikeln om sjukhuset står det att sjukhuset finansieras av donatorer i israel och utomlands, ingenting om "israel" som jag antar syftar på staten.

Att du sedan lägger så pass mycket tid på att diskutera de irrelevanta påhoppen snarare än att försvara dina påståenden känns onödigt.

Tack för en grym blog i övrigt..

7/26/2006 09:46:00 em  
Anonymous Ingemar said...

När jag skriver detta så står det 100 Comments. Imponerande. Här är mitt lilla inlägg:
http://xantor.webblogg.se/tempusfugit/250706212407_mellansternlnkar.html

7/26/2006 09:54:00 em  
Anonymous Anonym said...

AFA Stockholm: Utvärdering av kampanjen för solidartitet med Palestina och Libanon

7/26/2006 10:17:00 em  
Blogger Erik Westin said...

Även jag sällar mig till de imponerades skara. Mycket väl argumenterat!

7/26/2006 10:27:00 em  
Blogger Jobjörn Folkesson said...

Rasmus. Jag är aktiv syndikalist och tycker väldigt mycket om Arbetaren; men du har så jävla rätt. Så jävla rätt. Som vanligt.

7/27/2006 01:49:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Jaha du Rasmus, spelar du bara djävulens advokat eller är du verkligen det?

Med sanslöst partiskt svammel som "notera hur bomberna fylls med metallskrot för att slita sönder allt mänskligt kött i närheten" så undrar man nästan om du
satt på dig en pirat-eyepatch för att undvika att se vad den andra sidan håller på med....

7/27/2006 03:31:00 fm  
Anonymous Anders Gardebring said...

Manuell trackback:
http://gardebring.com/2006/07/274.html

7/27/2006 09:42:00 fm  
Anonymous Jacob said...

Starkt av AFA.

Det som en gång skulle ha varit vänsterns demonstration mot Israel blev istället en orgie i hyllandet av Hizbollah som enda part att föra motstånd mot staten Israels rasistiska politik.

[...]

De glömde att berätta att anledningen till att vänstern inte fortfarande är stark i området är på grund av just grupper som Hamas och Hizbollah, deras krig mot vänstern som fördes parallellt med kampen mot Israel och kampen för en islamiserad region

7/27/2006 11:04:00 fm  
Anonymous Departementsrådet said...

God, heltäckande analys!

7/28/2006 08:03:00 em  
Anonymous Anonym said...

Halloj, tack för ett intressant inlägg, har publicerat en liten kommenterar här: http://politeia.motpol.nu/?p=11

7/29/2006 05:12:00 em  
Anonymous Lore said...

Intressant inlägg och även intressanta kommentarer, vilka verkar stamma från ett brett spektrum.

Jag har en ganska splittrad syn på hela "röran" i mellanöstern (den långtgående, inte bara det som nu händer i libanon). Däremot har jag lagt märke till att många (främst ur vänsterkretsar av någon anledning) har en rätt förlåtande attityd till Hamas och andra gruppers våld.

Jag anser inte att Israel beter sig exemplariskt, långt därifrån faktiskt. Israels våld drabbar civila, men Hamas och liknande riktar in sig på civila i första hand (varefter de gärna använder "sina" medmänniskor som sköldar).

Jag har börjat lägga på locket när någon försöker hävda att ena eller andra sidan förbehållslöst har rätt, ni borde göra detsamma. Men jag tror fortfarande inte på att spikbomber eller quassam's är en okej väg att gå hur desperat man än är.

7/29/2006 06:00:00 em  
Anonymous Chaffee said...

Intressant post och diskussion!

Den här är definitivt den viktigaste frågan i vår tid: Varför delar av det västerländska samhället - i synnerhet vänstern - gjort gemensam sak med tvättäkta fascister (som uppfyller i princip ALLA kriterier vad gäller definitionen av fascism, inklusive synen på kvinnan som barnalstrande mjölkmaskin).

Om SVT & co exponerade den ideologiska grunden till den islamistiska terrorn skulle hela den nuvarande "förklaringsmodellen" rasa som ett korthus. Vi skulle dessutom se en kraftigt avtagande konsumtion av exempelvis Aftonbladet.

Den som ställer sig bakom organisationer som Hizbollah måste också vara beredd att försvara VAM eller KKK. Så enkelt är det.

Tack.

7/29/2006 06:46:00 em  
Anonymous Peter said...

Jag stöder Hezbollah till 100 procent. När ska världen vakna? Hezbollah lyckades driva tillbaks Israel från ockuperat Libanesiskt territorium och folk fick nytt självförtroende. Stödet till Hezbollah är nästan totalt i Libanon, inte bara bland shiiterna. Disciplinerade, duktiga, rättskaffens. Men ingen ska förstås få göra motstånd mot israelerna när de stjäl och plundrar och demoraliserar?

FN-godkännandet av staten Isarel 1948 är det största misstaget någonsin i organisationens historia och urholkar den moraliska auktoriteten och trovärdigheten. Israel är den vidrigaste statsbildningen i världens historia. Hur kan man rättfärdiga ett land som byggt sin existens på mord och stöld av miljontals människors mark?

Israel ser systematiskt till att hatet mot "landet" bara ökar och USA's ensidiga stöd bara radikaliserar befolkningen i regionen. Vore jag Israelisk invånare så skulle jag börja planera för flykten redan idag. Leve Hezbollah och alla som kämpar för sanning och rättvisa.

7/31/2006 02:09:00 em  
Anonymous Kalle said...

smaklöst, pk, billigt. Metrokolumenn nästa?

7/31/2006 10:54:00 em  
Anonymous Anonym said...

Andreas Malm biter tillbaka i veckans Arbetaren: "jag förbannar den vänster som sitter här i svenneland, under en himmel som ingen behöver frukta, på gator där man kan röra sig fritt, intill kylar fulla med mat, framför datorer som inte plötsligt dör och gnäller över att motståndet inte är sekulärt socialistiskt"

Se http://www.arbetaren.se/2006/31/debatt.html

8/02/2006 08:08:00 em  
Anonymous Anonym said...

Go Per Ahlmark !

8/03/2006 01:06:00 em  
Anonymous Henrik said...

Fleischer har nog missförstått det här med proportionalitet något. Som han mycket riktigt skriver ska det råda proportionalitet mellan uppnådda militära mål och civila förluster, ett visst antal civila dödsoffer är därmed folkrättsligt acceptabelt. Det som skribenten missar är att eftersom detta "marknadsförs" som ett försvarskrig och därmed är ett svar på en attack så måste det svaret även vara proportionerligt gentemot attacken. Dvs, som någon ytterligare kommenterare nämnde, det är inte tillåtet att använda kärnvapen som svar på en självmordsbombning. Dessa två proportionalitetskrav hänger givetvis samman men bör inte blandas ihop.

8/03/2006 01:44:00 em  
Anonymous Anonym said...

CITAT:

Jag är VÄNSTER och samtidigt PRO-ISRAEL (utan att vara jude bör jag påpeka).
Konstigt men sant.


Varför skulle det vara konstigt? Ni tillhör samma pro-imperialistiska "vänster" med fokus på kapitalismens centrum och dess mer välmående arbetarklass som HAR FUNNITS HUR LÄNGE SOM HELST.
Ni är den av superprofiter "mutade" rörelsen, högfärdigt "civiliserad" och utan det minsta [objektiva] intresse av resningar i Tredje Världen.

Ni började med Kautsky, ni kommer sluta som "Die Anti-Nationale"/"Die Antideutschen" i Tyskland:
Hylla USA och Israel, "hata" alla nationer förutom USA och Israel.
Desto förr ni avskärmar er som pro-imperialister, i egna organisationer, desto bättre. Så vet man var fienden finns.

8/03/2006 05:32:00 em  
Anonymous Anonym said...

Det bästa jag läst i ämnet på svenska. Äntligen någon som vågar säga det självklara!

8/05/2006 03:39:00 em  
Blogger Fredrik Lindholm said...

Strålande bloggpost. Önskar att jag hade skrivit den själv.

Sixdays: Har du läst bloggposten? Hizbollah grundades 1979 av Iran och har sedan dess varit fjärrstyrd från Teheran.

Och så ett Churchill-citat om eftergiftspolitik:

"De söker fred och ära, de kommer att få krig och vanära."

8/05/2006 05:23:00 em  
Anonymous Yelahs redaktion said...

Vi har utnämnt Rasmus till Veckans Liberal helt baserat på detta inlägg. Hälsningar, redaktionen för Yelah.net.

länk

Heja den starkaste!

"Att automatiskt stödja 'den svagare parten' är i praktiken ett stöd till ett ändlöst slaktande. Krig går trots allt i någon mening ut på att vinna".

Tidigare Yelah-medarbetaren och nuvarande Piratbyrån-talespersonen Rasmus Fleischer tar i sin blogg avstånd från sin tidigare arbetsköpare, tidningen Arbetaren, och hoppas att Israel vinner kriget i Mellanöstern.

Kommentar:
Tänk vad lätt det är att byta sida. Från en antiauktoritär världsåskådning till en där den starkes rätt är det enda rätta. Finns det en krigstokig, militärt överlägsen ockupantstat i konflikten, med ett otal FN-resolutioner mot sig på halsen, så är det bara att heja på den starka sidan så tar nog kriget slut snart, för allas bästa.

8/07/2006 06:05:00 em  
Anonymous Anonym said...

Utmärkt inlägg av Rasmus. Det är på tiden att de röster börjar göra sig hörda inom vänstern som ifrågasätter aniimparnas förenklade världsbild. All antiimperialism befinner sig inte till vänster i politiken - nazismen var t ex också antiimperialstisk, den var mot det brittiska imperiet. Historien upprepar sig, som en känd tysk tänkare en gång uttryckte det, först som fars, sedan som tragedi. Farsen var den nya vänsterns besvikelsen över rörelser som Khmer rouge, som Peter Fröberg Idling så briljant nyligen skildrat i "Pol Pots leende, vilken fick så många att för alltid lämna varje emancipatorisk och autonom politik därhän. Tragedin är att antiimpvänstern i dag, till skillnad från femtio- sextio- och sjuttiotalen, då befrielserörelsernas (oftast sovjetimporterade) socialistiska fernissa åtminstone gav deras världsbild något slags konsistens, sedan tredje-världen socialismens sammanbrott är hänvisade till att stödja religiösa, nationalistiska och antisemitiska rörelser, vilka svär mot alla emancipatoriska ideal. Den som bara vågar, såsom Rasmus, antyda att bilden är mer komplicerad än USA-Israel mot världens förtryckta, skylls genast för att vara "liberal". Och inget är mer tabu inom vänstern i dag än att bara andas något om att Islam kanske inte är den allt frigörande kraften i tredje världen. T o m de annars inte helt hjärndöda post-trottarna i SP kallar på sin hemsida den ganska återhållsamma kritik som Autonoma i Stockholm riktat mot Andreas Malms svärmeri för islamo-fascisterna i Hizbollah för "islamofobi". I så fall är jag och många med mig, inte minst i den arabiska och muslimska världen, islamofober.

Kärnan i Rasmus resonemnag förstår jag som att Israel mot Hizbollah för ett annat krig än det mot den palestinska nationella befrielsen, en anti-fascistisk kamp mot Irans ombud. Jag är i princip enig. Men man bör också se upp och styra undan för att hamna i samma position som de sk anti-deutschen i Tysklans och Österrike, som nämns här och där, bl a av Rasmus i en hänvisning till tidningen Jungle World (man kund också nämna Bahamas). De anti-tyska gör mycket riktigt många utmärkta analyser och sätter fingret på många blinda fäckar i aniimvänstens ideologi. Teoretiskt är de nmycket sofistikerade, inspirerade av bl a kritisk teori, Marx och rådskommunsim. Där kan jag personligen i alla fall känna mig helt befryndad med dem. Men man bör också undvika den fälla som den anti-tyska ideologin gått i. De hamnar i en motsättning som minskar deras trovärdighet när de med all rätt pekar på att de "folkliga" befrielserörelserna i tredje världen kan liknas vid den förfascistiska "völkische bewegung" med sin "Blut und Boden"- ideologi. Men samtidigt stödjer de oförbehållsamt en antionalstat, Israel, som om någon bygger på föreställningar om uråldrig tillhörighet till jorden. De är dessutom helt okänsliga för Palestiniernas öde, som inte heller lindras av att de bara kan ty sig till ledare som Hamas och Hizbollah.

Ander R

8/09/2006 09:24:00 em  
Blogger M. Altemark said...

Rsms: "För den skull kräver vi inte att Sverige ska avskaffas, hur kritiska vi än må vara till statlig makt och stater i allmänhet."

Bara för att ett mer långsiktigt mål just bara är ett långsiktigt mål behöver man ju inte låtsas om att det inte är så för att plocka en poäng i en debatt?

Varken Israel eller Sverige!

8/11/2006 02:30:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Min fiendes fiende är min bäste vän, leve Hizbollha!

8/16/2006 04:00:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home