torsdag, juli 20, 2006

Tjäna pengar "på" fildelning?

Under årets piratdebatt har förebråelser mot de "krafter som tjänar stora pengar på fildelning" förekommit i olika former. Huvudsakligen har de riktats åt ett av följande håll:

  1. Mot internetleverantörer, och i viss grad mot tillverkare av MP3-spelare och hårddiskar. Argumentet används av förespråkare av bredbandsskatt, som gillar ekvationen att det på ena sidan finns ett antal företag som anses "tjäna pengar på fildelningen" och på andra sidan en diffus samling rättighetsinnehavare som anses förlora pengar på densamma, ty då kan man bedriva fördelningspolitik. I april drevs tesen av Uppdrag granskning och även av Musikerförbundet.
  2. Mot The Pirate Bay, då det uppges finnas stora pengar i deras annonser. Argumentet används i praktiken för att rättfärdiga alla övertramp i samband med razzian, men hörs också från en och annan bloggare som funnit det för gott att dra sig tillbaka till distansierade kålsuparresonemang eller allmän "antikommersialism".
Strikt principiellt är det ingen större skillnad. De som erbjuder internetuppkopplingar som betaltjänst upplever en ökad efterfrågan när fler människor intensifierar sina internetkommunikationer, exempelvis genom fildelning. Samma ökade efterfrågan omfattar andra företag som erbjuder kommunikationstjänster på nätet: Mail-tjänster, chat-tjänster, eller indexeringstjänster för P2P-fildelning som i fallet The Pirate Bay. Samtliga dessa kommunikationstjänster används för icke auktoriserad spridning av upphovsrättsskyddat material. Vi får inte glömma bort vilka mängder film och musik som människor piratkopierar med hjälp av Gmail eller MSN. Varken dessa eller The Pirate Bay tar betalt för "content", och inte heller för tillträde till tjänsten. Visst kan man ge prepositionen "på" en hiskeligt bred innebörd. Hotell tjänar pengar på prositution, SJ tjänar pengar på trafficking och sockertillverkare tjänar pengar på hembränning. I så fall kan man säga att både Gmail, MSN och The Pirate Bay "tjänar pengar på fildelning", eftersom de har annonser som ger intäkter. Rättare vore dock att säga att de tjänar pengar "i anslutning till" fildelning. (Alla de nämnda kommunikationstjänsterna kan ju användas till fildelning, oavsett filernas upphovsrättsliga status). Så långt den principiella biten. Men det finns också en praktisk sida av förloppet kring The Pirate Bay, som ibland verkar glömmas bort. Att det är kostsamt, i form av hårdvara och bandbredd, att driva en tjänst som så många använder råder det inget tvivel om. Innan tillslaget drog The Pirate Bay in sina driftskonstnader via annonser (med minst två försäljningsbolag som mellanhänder, enligt uppgift). Men stängningen, efter tre dagar följd av en spektakulär återuppståndelse, skapade enorm internationell uppmärksamhet och rejält ökade besökssiffror. Plötsligt kunde annonsförsäljarna ta betydligt mycket mer betalt. Sannolikt har The Pirate Bay under halvannan månad haft betydligt större annonsintäkter än tidigare. Alltså: De stora annonsintäkterna är ett resultat av fiaskot till razzia. Om de kommer att stanna på samma nivå eller stabiliseras på en lägre går inte att förutspå. Inte heller vet jag vad The Pirate Bay tänker göra med sin ekonomi, utöver att täcka de omedelbara konstnaderna och utöver att de knappast gör intrycket av att gå klädda i guldbyxor. Ett som är säkert är dock att det inte går att dra någon klar gräns mellan "kommersiellt" och "icke-kommersiellt": Skillnaden är flytande mellan att köpa tjänster av andra företag och att anlita betala några konsultlön för att arbeta med sajten. Slutligen, den ekonomiska sidan. Varför kan priset på annonser på The Pirate Bay sättas så högt? För att det finns en underetablering av Bittorrent-trackers på nätet. Funnes det fler trackers, och inte bara mångfalden av små och halvslutna utan fler stora trackers, skulle fildelandet inte vara så koncentrerad på The Pirate Bay. Annonsintäkterna kan faktiskt ses som en (semi-)monopolvinst, ett simpelt resultat av de otrygga villkoren i många länder för att driva kommunikationstjänster av samma slag. När upphovsrättslagar används mot indexeringstjänster, utan att de själva distribuerar upphovsrättsskyddat material, skapas en slags marknadsmisslyckande som bäddar för dessa monopolvinster. Att upphovsrättslagar skapar monopolvinster är dock ingen nyhet, då monopolvinster ekonomiskt sätt liksom är grunden för själva idén om en upphovsrättsekonomi. Skillnaden är dock att The Pirate Bay aldrig någonsin har försökt eftersträva ett monopol eller oligopol, utan tvärtom uppmuntrat återpublicering av deras torrents (det vill säga minskad exponering av annonserna på The Pirate Bay) och uttryckt intresse för utveckling av mer decentraliserade fildelningsprotokoll. Rådande situation är en smula beklaglig, med väldigt stor fokus på en enda knutpunkt. Men naturligtvis är inte Bittorrent eller The Pirate Bay några självändamål. Nya fildelningsprotoll utvecklas, och det börjar bli hög tid för bredare genomslag för alternativ, inte för att ersätta Bittorrent, men för att komplettera det. (Personligen håller jag mig fortfarande i hög grad till Soulseek.) Friare fildelning leder till större mångfald i fildelningen och mindre behov av centrala webbsidor. Förresten, den som stör sig på reklam och inte använder Adblock får skylla sig själv.

8 Comments:

Anonymous Anonym said...

Om det skulle stämma att tpb får in 200,000 per månad från annonserna vilket ryktet säger är det ju ganska surt för oss som har donerat. Dom får håva in hur mycket dom vill för min del men ta då bort doneringslänken från sidan.

7/20/2006 10:45:00 em  
Blogger maua said...

Gillar den avslutande meningen, själv har jag flashblock med, så allt jag ser på TPB är fina "F". Skulle vara intressannt (stavningen lär jag mig aldrig) att veta exakt hur mycket pengar som dras in på anonserna nu pga av ökad trafik.

7/20/2006 11:23:00 em  
Anonymous malavel said...

Det är fel att tala om monopol bara för att nånting är olagligt. Tänk i stället att risken att få problem med rättsväsendet är en extra kostnad i sig. Det medför att vinsterna behöver vara högre som kompensation.

Jämför med olagliga droger. Om en drog var laglig så skulle vinsterna för de som säljer drogen minska. Men det behöver inte betyda att det skulle finnas fler säljare bara för att det var lagligt.

7/21/2006 01:30:00 fm  
Anonymous Jacob said...

Alla donationer till TPB går direkt till Piratbyrån istället, så vitt jag förstått.

7/21/2006 11:56:00 fm  
Blogger Calle C said...

dina inlägg klipps numera kort-kort i rss:en, hoppas det inte är meningen?

7/21/2006 05:11:00 em  
Blogger JorgenL said...

Jag tycker att det är lite vilseledande att jämföra med google eller hotell. Har du sett ett hotell som heter "Bordell Hilton" eller nåt sånt? Jag vet däremot en site som heter "Pirate Bay"...

Det blir bara fånigt när man försöker låtsas som att TPB skulle vara i första hand inriktat på icke upphovsskyddat material, och att det bara "råkat" komma med.

Om det skyddade materialet inte funnits där så hade det inte varit en miljondel så många hits och därmed inga större annonsintäkter.

Vi som driver linjen om att upphovsrättskritiken handlar om nåt annat än bara att "gratis är gott" skjuter oss i foten ifall vi försvarar TPB med näbbar och klor och det skulle visa sig att TPB bara är ett annat sätt att tjäna pengar på artisterna.

Ett av de starkare argumenten när man diskuterar de här frågorna med folk är ju faktist att skivbolagen snor alla pengarna och ganska lite går tillbaks till majoriteten av artisterna.

Jag har ingen lust att få motargumentet: Jamen, TPB dom tjänar ju också pengar på artisterna, men dom betalar ju inte en enda spänn.

Det är klart att det alltid blir gränsdragningsfrågor mellan kommersiellt och icke kommersiellt, men det gäller ju all moral och alla lagar, och vad gäller lagar så är det ju just därför det finns domstolar som avgör hur gränsen ska dras.

7/22/2006 02:40:00 em  
Blogger rasmus said...

JörgenL: Den "strikt principiella" biten var bara en av flera delar i resonemanget, men OK...
Jämförelsen mellan "bordell" och "pirat" får stå för dig.
Jag vill bara påpeka att "piratkopiering" inte (längre) betyder "kopiering av upphovsrättsskyddat material i strid med upphovsrättsinnehavarens önskan". Det står för all den kopiering som bryter med den etablerade envägsdistributionens mönster. Så definierar i alla fall vi på Piratbyrån det.

Du verkar tänka det digitala kulturlivet lite väl digitalt; som om det bara fanns "skyddat" och "oskyddat". Verklighetens gråzoner är mycket mer komplexa än så. Väldigt mycket musik är formellt förbjuden att kopiera, men ändå har dess skapare en uppmuntrande inställning till fildelningen. Själv har jag bloggat om vad jag laddar upp och tycker att det ganska tydligt visar att uppdelningen mellan skyddat och oskyddat inte räcker till.
(Vad du menar med att domstolar borde dra någon slags linje förstår jag inte. De brukar vanligtvis förstå ungefär lika lite av populärkultur som de förstår av informationsteori.)

7/22/2006 06:28:00 em  
Blogger JorgenL said...

rasmus:Jag tror att det du kallar piratkopiering, benämns fildelning av de flesta andra. För resten av världen tror jag nog att piratkopiering fortfarande mest betyder det du säger att det inte betyder...
:-)

Vad jag avsåg med domstolsliknelsen var en mer allmän uppfattning om att samhället inte kan låta bli att tex stifta lagar eller vi själva att ha moraliska uppfattningar för att gränsdragningarna är svåra att göra. Om jag tycker det är omoraliskt att tjäna pengar på andras arbete så får jag ju stå för den uppfattningen och försöka göra en bedömning från fall till fall utifrån de fakta jag har tillgängliga, och i fallet med TPB har jag inte speciellt mycket fakta, därför kan jag inte ställa mig på barrikaden och säga att TPB-crew är moraliskt oantastliga. Om de vill ha mitt aktiva stöd så får de faktiskt redovisa hur mycket pengar de fått in och vart de tagit vägen, annars får de klar sig utan.. (big deal..)

Som jag bloggat om så är det här inget som får skymma sikten när man kritiserar hur tillslaget gjordes och förvecklingarna efteråt.

7/22/2006 07:27:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home