tisdag, augusti 22, 2006

"9/11 truth movement", den nya konspiracismen och internet

OK, nu har det snart gått fem år sedan den där tisdagen den 11 september 2001. Konspirationsteorierna om händelsen – eller ifrågasättandena av den officiella förklaringen, om man så vill – har knappast undgått någon. På sistone har dessa också blivit ett tema för reportage i radio och tidningar. Begreppet "9/11 Truth Movement" har etablerats. Wikipedia skriver:

The 9/11 Truth Movement is informal, decentralized and occasionally fractious /.../ The 9/11 Truth Movement embraces a political diversity of members, including "left," "right," pacifists, paleoconservatives, Greens, anarchists, and libertarians.
Just denna mångfald av politiska etiketter skapar betydande förvirring. Vi återkommer till den saken längre ner i detta lite längre inlägg, som kan vara motiverat såhär några veckor innan femårsdagen. En ny opinionsundersökning visar att var tredje amerikan tror att den egna regeringen antingen utförde attackerna eller beräknande lät dem ske. Inom "9/11 Truth movement" används förkortningarna "MIHOP" (Made It Happen On Purpose) för den förstnämnda positionen, och "LIHOP" (Let It Happen On Purpose) för den senare. Så många som 16 procent av amerikanerna tror på den mer långtgående MIHOP-teorin om att det var utplacerade sprängladdningar som fick tornen att rasa samman. Först från förra året fick dessa konspirationsteorier sitt genombrott i den amerikanska opinionen. Tidigare utmärkte sig snarare Tyskland som producent av böcker, många bästsäljande. Var tredje ung tysk tror idag på en MIHOP-förklaring, alltså att USA var direkt involverat i attackerna. Opinionsundersökningar i muslimska länder visar att en stor majoritet där avvisar den gängse bilden. I Pakistan tror bara fyra procent att araber kapade ett plan och flög in i World Trade Center den 11 september 2001.
I Sverige är det inte lika många som tror att 9/11 var iscensatt för att kunna rättfärdiga kriget mot terrorismen. Men det finns flera svenska hemsidor. Micke Cromsjö ligger bakom den svenska falangen av 9/11 Truth Movement.
Så presenterades ett reportage om konspirationsteorierna kring 11 september som nyligen sändes i P3 Front [MP3 här]. Mikael "micro" Cromsjö är eldsjälen bakom projekt som Vaken.se, Aktivist.se, 9-11.se, Nätverk för uppvaknande och Exoteriska fonden. Han förklarar för P3 att den avgörande inspirationen kom när han såg en film av Alex Jones:
den filmen var verkligen något extra ... en stor konspiration på hög nivå ... det var ganska mindblowing
P3 Front följer med Mikael Cromsjö ut i skogen där de möter hans kompanjon Artur, som flyttat ut till ett tält med internetuppkoppling där han bor året om [MP3 här].Vad han hans vänner gör där, sammanfattas väl i följande slagord från Vaken.se:
Glöm inte att i skogen finns inga frimurare, bara träd.
Reportaget i P3 ger bilden av en harmlös hippie.
Artur nämner att han kallas för sektledaren, det röks rulltobak (eller tussilago om man nu vill), han har hoppat av datajobb för att komma undan makteliten, beskrivs som anarkist, har dreads, lägger in lite ved i kaminen om inte solpanelen räcker till.
skriver en annan konspirationsteoretisk blogg som menar att radioreportaget
var ett bra exempel på den typen av psyops som media genomför i syfte att säkerställa att spridningen av alternativa idéer inte når utanför den “krets” av “konspirationsteoretiker” som redan är “troende”. /.../ P3 Front med hjälp av Mikael Cromsjö från vaken.se [har] genomfört en effektiv psyop som gick ut på att med hjälp av negativ associering få folk att tro att alla som inte köper den fullständigt absurda konspirationsteorin om ett gäng araber som ska ha åkt in i ett antal byggnader den elfte september 2001 är idioter som röker pipa, har dreads, lever utanför samhället, och är allmänt anarkistiska.
Ord och inga visor från någon som alltså menar att männen som driver Vaken.se också är en del av den stora konspirationen, att de är utplanterade sabotörer med uppdraget att misskreditera sanningssägarna? Nåja, man kan inte beskylla P3 Front för att avsiktligen ha letat upp galningar. Tvärtom vände de ju sig direkt till landets mest aktiva inom den nya konspiracismen. Ny i bemärkelsen att den försöker bygga nätbaserade rörelser i stället för att som under 1900-talet isolera sina konspirationsteorier kring otaliga små stenciltidningar, för att göra en mediehistorisk hårdragning med stora politiska konsekvenser. Om "9/11 truth movement" verkligen kan betraktas som en social rörelse, vilket må vara en öppen fråga, så är den i vart fall unik vad gäller sitt användande av digitala kommunikationsmedier. (Vilket förstås kan förklaras av den särdeles massiva misstron mot massmedier.) Både i de vanliga fildelningsnätverken och via särskilda Direct Connect-hubbar och Bittorrent-trackers sprids en uppsjö av konspirationsinriktade dokumentärfilmer – från fysikaliska utforskningar av byggnaders sammanstörtning, till rasistisk propaganda om behovet av att utrota den judiska världskonspirationen, blandat med en god portion spekulativa teveproduktioner om ockultism och alternativvetenskap. Vilket såklart inte betyder att alla sväljer allt med hull och hår, men kontexten ger förstås de störtande tornen ett mytiskt djup av oerhörda proportioner. Intressant är också hur t.ex. Vaken.se jobbar medvetet med att appropritera budskapet i Hollywood-filmer som Matrix och V för Vendetta. Alex Jones, som blivit superstjärnan inom dessa kretsar just nu, uppmanar folk att fildela hans filmer. YouTube och Google Video är oerhört välanvända kanaler (vars allmänna genombrott på senare tid sammanfaller med 911-konspirationsteoriernas genombrott i den amerikanska opinionen). "The viral videos, we dominate them", säger en av de intervjuade i ett Vanity Fair-reportage:
With $6,000 and a laptop computer, three kids from upstate New York made a documentary about 9/11 /.../ which just might be the first Internet blockbuster. Since it appeared on the Web in April 2005, the 80-minute film has been climbing up and down Google Video's "Top 100," rising to No. 1 this May, with at least 10 million viewings.
Samtidigt finns det en dubbelhet gentemot massmedierna. Konspirationsnarrativen byggs till stor del genom ett slags selektivt omkombinerande av tevebilder och nyhetsbyrånotiser, på ett sätt som ofta hamnar i konflikt med upphovsrätten. Vanity Fair skriver:
Most of what we see on-screen during Loose Change are actually news reports from mainstream-media outlets like CBS News, Newsweek, CNN, the Associated Press, even Fox News—the "loose change" which Avery adds up into a conspiracy theory. "Some people accuse me of like, Oh, you're taking quotes out of context," he says. "I'm giving you the article and the date. Go look it up yourself."
Å ena sidan är "sanningsrörelsen" ytterst mån om att framställa sig som icke-ideologisk, gärna genom ett stort fokus på fysikaliska diskussioner om hur t.ex. 11 september kan ha gått till. Aktivist.se fastslår:
Detta projekt ämnar inte att sprida någon bestämd uppfattning eller ideologi. Det handlar istället om att få folk att se igenom den dimma av lögner och falskhet som pumpas ut i vårat samhälle genom olika medier.
Å andra sidan råder det inget tvivel om att det finns en uppsättning distinkta politiska ståndpunkter som associeras till dessa sammanhang – ju fler konspirationsteorier som länkas sammman till en stor megakonspiration, desto tydligare framträder de. I en tidigare artikel skrev jag:
Det handlar om antiglobalisering, motstånd mot “kontrollsamhället”, en ekonomisk doktrin som tar avstånd från ränta, försvar av nationalstaten och inte minst antisemitism. Beroende på ingrediensernas proportioner och den språkliga dräkten, kan detta budskap sedan framstå som antingen “höger” eller “vänster”. /.../ Pengar ska vara ett naturligt och handfast bytesmedel, inte fluktuerande siffror i datorer. Ifrågasättandet av etablerad vetenskap och läkarkonst genomsyrar denna new age-konspiracism. Aids och cancer har enkla förklaringar och kan botas med naturmediciner. /.../ Här bjuds på en kavalkad av utopiska förhoppningar om drastiskt ökad livskvalitet, i vars väg bara ett mindre antal personer står, vilka måste identifieras och på något sätt oskadliggöras.
Att dessa tendenser finns, det går att konstatera såväl intuitivt som genom en vetenskaplig diskursanalys. Men – och det är viktigt att stå fast vid – det rättfärdigar inte ett misstänkliggörande av "konspirationsteorier" i allmänhet. En konspirationsteori är en (icke vedertagen) teori om förekomsten av en konspiration. Självklart förekommer konspirationer, idag liksom tidigare i historien. Såväl Palmemordet som för den delen The Pirate Bay-razzian (för att nämna två saker som tidigare nämnts här på bloggen) kan mycket väl ha iscensatts av större eller mindre konspirationer. Och oavsett vad man än personligen må tro, måste det vara hundra procent legitimt att diskutera saken. Men om man däremot tenderar att utgå från att en och samma "maktelit" ligger bakom såväl Palmemordet som The Pirate Bay-razzian och 9/11-attackerna – då finns goda skäl att använda begreppet konspiracism. Det är alltså av största vikt att skilja på konspirationsteorier och konspiracism. I en tidigare uppsats skrev jag:
Enstaka konspirationsteorier blir till konspiracism genom en process av sammanlänkning. Varje element får symbolisk betydelse i en lång kedja av länkar, som när den eskalerar tillräckligt långt tenderar att skapa en bild av världshistorien som en demonisk version av Hegels världsande, där en och samma ondskefulla kraft ligger bakom alla sidor i de konflikter som spelas upp.
Jodå, den tendensen finns helt klart hos "den svenska falangen av 9/11 Truth Movement", den som P3-reportaget handlade om. Vaken.se skriver:
Detta nätverk som har anor långt tillbaka i tiden är uppbyggt av toppen av samhällsskiktet för att bevara och utöka sina maktpositioner. /.../ Historiskt sett så kan man följa dess banor långt tillbaka till tempelriddare och även längre tillbaka till mytologiska element som faraoner och andra halvgudar. /.../ Målet för toppen av denna organisation är troligen att utöka dess kontroll över människor och ultimat skapa en ny global världsordning. I denna nya ordning så ska eliten som anser sig själv högre utvecklad än andra ta över styret och som gudar regera över jorden och återskapa ett paradis för sina egna. Drivkraften ser ut att vara en blandning av maktiver och religiös fanatism, ofta uppfattad utifrån som satanism.
Vagheten i språket är typisk. Att fylla i med namngivna konspirerande grupper lämnas upp till läsaren. Mikael Cromsjö tar, säkert helt uppriktigt, avstånd från "all elitistisk, rasistisk och antisemitisk propaganda som ibland brukar dyka upp i dessa sammanhang". Men det kräver inte mycket klickande i sajtens forum eller länkar för att hitta just sådan propaganda – bland annat ett judehat som är öppet eliminatoriskt på ett sätt som är svårt att hitta ens på nazistiska webbsidor. Dessa nyanser har de traditionella massmedierna ytterst svårt att fånga. Inte för att det finns en ljusskygg grupp som kontrollerar alla "medierna", utan just för att de är massmedier och därigenom väsensskilda från den nya konspiracismens medietekniska bas, som är kommunikationsmediet internet. (Något förenklat; naturligtvis finns fler förklaringar än så.) Radio och tidningar som ska ta upp konspirationsteorier och konspiracism tycks nästan alltid hamna i ett av två diken, eller i bägge samtidigt. Ena diket utgörs av demoniserandet eller förlöjligandet av alla som ifrågasätter av etablerade teorier. Ett aktuellt exempel är den tramsiga uppradning som fanns med i anslutning till en SvD-artikel i lördags (artikeln är nu borta – konspiration, någon? – men finns i Google cache. Andra diket faller massmedier i när de plockar loss konspirationsteorier från den kontext som de vuxit fram ur, och förbiser de politiska budskapen till förmån för den selektiva (mer eller mindre kritiska) granskningen av enskilda faktauppgifter. Senaste numret av livsstilsmagasinet LET (där jag själv har medverkat i tidigare nummer) har som tema just "konspirationer" och är klart läsvärt, men faller delvis i det senare diket även den faller på ett rätt snyggt sätt. LET refererar inte bara ymnigt till American Free Press (en hyfsat rasistisk tidning initierad av Willis Carto) i sina rapporteringar om de rent tekniska frågetecknen kring tvillingtornens sammanstörtning. De publicerar också en längre artikel om Bilderberg-gruppen av American Free Press-journalisten James P. Tucker, som tvärsäkert förklarar att "dess främsta mål är att stadigt öka FN:s makt tills det blir en /.../ världsregering" och beskriver gruppen på ett sätt som ex negativo tydligt klargör hans egna amerikanskt högerpopulistiska åsikter. Annars är LET:s temasektion om konspirationer lite av ett tvärsnitt över den politiska brokighet som präglar konspiracistiska sammanhang. Utöver ett allmänt reportage om "MIHOP"-teorierna kring 9/11, bjuds vi på följande ideologiska kavalkad:
  • Maria Lundqvist skriver en artikel om banksystemet och hur "en liten elit kontrollerar hela vår ekonomiska verklighet". The good guys utgörs här av de libertarianska ekonomerna Joseph Salerno och Milton Friedman.
  • James P. Tuckers ovan nämnda artikel, med antiglobalistisk och kraftigt konservativ tendens.
  • Joacim Björklund skriver om företaget Monsanto och hur de patenterar livsformer, och kryddar artikeln med lite antikapitalistiska paroller.
  • Ett lysande reportage från New Orleans efter Kathrina, skrivet av Michael Andersson, LET:s redaktör. Nämner att många svarta tror att skyddsvallarna sprängdes, men har annars rätt lös koppling till konspirationstemat.
Fem år efter elfte september står det klart att det råder en högkonjunktur för konspirationsteorier, men också för konspiracism, såväl i Väst som i den muslimska världen. Konspiracismen kan betecknas som en transideologisk (eller möjligen metapolitisk) tankeströmning med ett antal distinkta drag. Den är en slags populism (vilket bör förstås som ett deskriptivt begrepp och inte som ett skällsord) eftersom den utgår från motsatsparet folket/eliten, och har starka apokalyptiska drag. "Konspirativa högkonjunkturer" har förekommit flera gånger tidigare i historien, ofta i tider av ekonomisk kris och politisk oro (mellankrigstiden är väl det mest kända exemplet). Vad som gör vår tids nya konspiracism är att den har sin bas i internet, vilket innebär en helt annan slags resonans, en ökad sammanlänkning mellan tidigare insulära grupperingar och ett komplext samspel med traditionella massmedier. Allt detta är angeläget att förstå bättre, för att kunna upprätthålla en gräns mellan å ena sidan diverse konspirationsteorier eller en allmän misstänksamhet mot makthavare och maktstrukturer, och å andra sidan konspiracismen som allomfattande tankesätt. Att dessa saker inte ska blandas ihop borde vara lika självklart som att ekonomi inte är samma sak som marxism, eller att genusteori inte kan likställas med radikalfeminism. Extra viktigt blir detta naturligtvis i ett framväxande Bodströmsamhälle. Både konspiracismens förplumpning, där allt som händer kan tolkas som uttryck för hur en enda pytteliten elit medvetet försöker förleda en sovande massa, och det lika korkade "rationalistiska" förlöjligandet av varje dystopi och varje paranoia, är till skada för möjligheterna att förstå och kritisera vad som händer i vår nutid. Se även: Populism och apokalyps – det politiska innehållet i samtida konspirationsteorier. [PDF, 50 sidor]. PS. Ett förtydligande, innan kommentarsfältet börjar rusa iväg åt ena eller andra hållet (uppriktigt talat har jag svårt att gissa vilket): Inlägget ovan argumenterar över huvud taget inte för att det ena eller andra skedde den elfte september för fem år sedan. Ämnet är ett helt annat och mer övergripande..

22 Comments:

Anonymous TuffPirat said...

Underbar slutklämm.

8/22/2006 09:56:00 em  
Blogger RibbyRobby said...

It would be braver for you to, instead of trying to be a hobby psychologist who trys to explain away the movement as a typical psychosocial trend, how about instad presenting the solid arguments that the Truthers present, as shown on C-Span recently, and trying to defend the "official" story, which obviously has holes the size of the collapse of World Trade Center 7. Sir, you are uninformed. Do your homework and stop playing armchair Dr Freud.

8/23/2006 01:57:00 em  
Blogger pelpet said...

Ju fler som känner till en hemlighet, desto fler är det som kan avslöja den. Ju större och äldre en konspiration är, desto större är risken att den avslöjas. Därför borde antalet stora och verkliga konspirationer vara ytterst litet, och därför bör man vara ytterst skeptisk mot konspirationsteorier.

8/23/2006 02:17:00 em  
Blogger rasmus said...

Rollo the norseman:
Nej, jag tänker inte "göra hemläxan", och förbehåller mig rätten att diskutera dessa fenomen utan att läsa 100000 km text av högst varierande kvalitet innan jag uttalar mig.
"Hemläxan" är nämligen potentiellt oändlig. Inte bara ska jag läsa på om hur WTC-tornen byggts, utan också om hur månlandningar går till, vilka som kan ha haft intresse av att sänka Estonia, etc etc...
Som sagt är det helt OK att folk lägger tid på att undersöka dessa saker. Men när de framför sina dessa idéer sammanvävda med en politisk agenda, måste den politiska agendan få diskuteras för sig.
Ja, jag är oinformerad, och ingen kan vara totalt informerad av allt. Däremot försöker jag inte "förklara bort en rörelse som en psykosocial trend". Då har du inte läst inlägget ovan. Gör din hemläxa...

8/23/2006 05:07:00 em  
Blogger Torstein Viddal said...

Enig med Rollo. Selv om du ikke er av de aller verste, er du fortsatt på psykologiseringsvogna. Og om du ikke *helt* er der, så er du en «fegis» som ikke tør vise din egen mening. Det går ikke an å være nøytral til 9/11 i 2006.

Ikke om man vet forskjell på PCen og dassen.

8/24/2006 05:38:00 fm  
Blogger rasmus said...

Torstein: Rent principiellt går det definitivt att vara "agnostiker" inför 911 (vilket jag dock inte påstår att jag är). Många av er själva säger ju att ni inte vet exakt hur det gick till eller vem som låg bakom...?
Men än en gång vill jag understryka att inlägget inte handlar om 911. Är alla andra människor som inte har en blogg om 911 också "fegisar", enligt dig?
Inlägget handlar snarare om den politiska diskursen kring (de i sig fullt legitima) konspirationsteorierna. Den måste få diskuteras för sitt politiska innehåll. Sluta likställa det med "psykologisering" (jag sysslar snarare med medieteori än med psykologi).

Om "9/11 Truth Movement" vill se sig som en "movement" måste den låta sig diskuteras som politiskt fenomen. Att reagera häftigt och misstänksamt på varje sådan diskussion är att marginalisera sig själv, och jag har svårt att se vad ni vinner på det.

8/24/2006 11:04:00 fm  
Anonymous Torstein Viddal said...

Vel, som sagt er du ikke blant de verste. Og jeg fant din bloggpost som en utmerket intro til den svenske scenen (som forøvrig ser ut til å foregå på en egen planet, uavhengig av den danske og norske).

Din bruk av «ni» i fx «jag har svårt att se vad ni vinner på det», tyder likevel på at du ser på det som *noen andres* oppgave å ta rede på sannheten om 9/11, og/eller at du stiller deg utenfor denne kampen, som en slags observatør eller journalist (vade rectum, satanas! :-) )

Selvsagt er ikke alle i rörelsen 100% enig i ett og alt! Men det som forener er kritikken mot den «uavhengige» 9/11-kommisjonen og hele cover-up-operasjonen, som i seg selv ser ut til å implisere neocon-regjeringen i USA.

8/24/2006 03:42:00 em  
Blogger Amos Keppler said...

Jeg vil si dette egentlig går langt dypere enn til og med sannheten om «9/11». Det er en eksitensiell krise vi ser utfolde seg. Verdens befolkning har blitt løyet for så lenge nå. De siste tilleggene er simpelthen «bare» dråpen som fikk begeret til å flyte over.

Jeg er enig med Torstein Rasmus. Det går ikke an å være nøytral. Det har aldri vært mulig. Hvis man snakker elegant om et problem, så gir man inntrykket av at problemet er løst og det er det ikke. Det blir bare verre. Og verre og verre og verre.

Dette er ikke et psykologisk «fenomen», men et sleggeslag midt i ansiktet fro den jevne borger. Ikke fordi det er uventet for de av oss som har levd på kanten av samfunnet en stund, men fordi det vil snart være umulig å overse selv for den mest systemtro idiot.

8/25/2006 03:31:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Läs lite historia så får vi fram många konspirationsteorier, svenskarna klädde t.ex. ut sig till ryssar så att Gustav III skulle kunna "försvara" sig.
Men ju äldre de är , ju mer osäkra. Visst kommer det fram en del efteråt, men ingen kan säga att de flesta konspirationer avslöjas efter lång tid, vad har du för statistiskt underlag för det?

Tror ni IB-affären skulle komma ut nu ifall Guillou inte avslöjat den?
Tror ni korruption liknande Mat mot olja i FN skulle komma ut i en mer sluten organisation som inte hade ett undersökande organ som FN har?

Slutligen så är 11 September-händelserna givetvis resultatet av en konspiration (det var väl knappast nån olycka eller inpulshandling). Och ifall en 1/3 inte tror på den officiella konspirationsteorin kan man ifrågasätta ifall den ska kallas vedertagen eller inte.

8/25/2006 11:44:00 fm  
Anonymous Illuminato said...

Utbredningen av konspirationsteorier (i betydelsen "grand conspiracy theory") påverkas av ett antal variabler. (Dessa variabler är inte oberoende av varandra.)

1) Avstånd (i termer av direkt erfarenhet) till de händelser som rapporteras i media

2) Misstro mot "etablissemanget"

3) Ohanterligt, oöverskådligt informationsföde

4) Utbredningen av syndabockstänkande

5) Okritiskt accepterande av teorier eller myter

6) Förkärlek till spekulation

Av dessa faktorer är 2, 4, 5, och 6 i någon utsträckning psykosociala. Den som vill studera konspirationsteorier på allvar måste därför också studera psykosociala faktorer. Det kan naturligtvis vara av intresse att se hur diskursen ser ut per se eller att analysera politiska implikationer, men en sådan analys tenderar lätt att bli väldigt statisk och ytlig. Historiskt sett har alla totalitära rörelser varit baserade på konspirationsteorier. Konspirationsteorierna gör gällande att man inte kan lita på någon källa; allt kan vara manipulerat av "dom". Ju mer etablerad en sanning är, ju mer misstänksam måste man bli. (Detta drabbar ofta även forskning och vetenskap.) Därigenom underbyggs misstro mellan olika grupper i samhället, och det skapas ett beroende av ledare (dolda i "viet" i individual-kollektivistiska rörelser) som kan förklara hur allt egentligen hänger ihop.

8/26/2006 12:00:00 em  
Anonymous Juniño said...

Ni som blir lite nyfikna på tydliga fakta som kan få er att tro på det där med MIHOP och LIHOP - se Loose Change, 2nd edition här:

http://www.seeloosechange.com

När ni sett dokumentärfilmen finns det viss risk för att även ni tycker att det nog kanske var något skumt med 9/11. Den är helt subjektiv och kommer inte påtvinga er något annat än fakta, men ni måste se den innan ni skapar er en uppfattning!

8/27/2006 02:14:00 fm  
Anonymous Anonym said...

För er som blir lite nyfikna på Loose Change 2nd edition finns en bra guide här:

http://www.loosechangeguide.com/

8/27/2006 05:23:00 em  
Blogger RibbyRobby said...

Rasumus, you claim that you don't have the desire or time to waste to go through millions of webpages and theories. That is not necessary. The Scholars for 9/11 Truth, who are the leaders of what I will call, for lack of a better term, the "mainstream" 9/11 alternative theories movement, have presented their arguments well. There are a few websites I would recommend to you to get a better idea of this: www.st911.truth, www.911blogger.com, www.911truth.org. These people are lead by respected professors and professionals such as Dr. Steven Jones, Webster Tarpley, and David Griffin. These three men have published extremely well documented and referenced papers and books which lay out the inconsistancies in the official government story.

Instead, you offer that the popularity of this movement is do to the history of conspiracy trends and throw it into the same bag as the moon landing, JFK, Princess Diana et al. Whether intentionally or not, what you do is set it up as a so-called "straw man", in other words, you put it into the same box as talk about the previous "conspiracies". People who debunk the alternative theories often use this tactic- claiming the same people have "tin foil hats", political ends, believe in aliens, or that the Holocaust never happened. This is unfair to the intelligent people who see the discprepancies in the official word and wish to inform the public.

Remember, the current American administration has a firm hold on the three branches of government, the military, and very importantly, the "Fourth Estate", the mass media, who rarely critisize the administration and if they cover the alternative theories, it is mostly done with contempt without discussing the anomolies. The fact that 42% of Americans feel, in a Zogby poll that was done some months back (the number is certainly higher now) that the American government may have had some kind of roll (as you mention, LIHOP or MIHOP) is not a sign of a mass psychosis, but rather that the movement has legs- "this dog can hunt" as some would say. And of course, the lack of government control of the Internet also is a big reason-without it, the word would not be able to spread around the world as it has- but they want to change that as well.

The events of 9/11 are much graver than the other "conspiracies" mentioned above- they have changed the way the US and its allies go about their international policies, military acitons, spending, domestic/individual rights, executive power etc. Without 9/11, the world would look very different today. The moon landing, JFK etc, have also changed the world- but not at all to the level that 9/11 has. That is why I kindly asked you to do more research before explaining it away as a psychological trend with previous antecedents in history- it simply is not the same thing.

If you are not interested in researching the arguments, then your points are moot.

8/29/2006 05:56:00 em  
Blogger RibbyRobby said...

I would like to quantify my previous statement on your blog, I have read your words more carefully (I don't have Swedish as my mother tongue), and though I agree that your comments are more related to media/political agendas than mass psychological trends (conspiracism historically, which you mention), and that I agree with your comments about the use of the Internet as a tool to spread conspiracy theories to allow them mass exposure, I still believe that the whole "political agenda" and relation of "9/11 Truth" to other historical conspiracies is off-base. Thanks for your time. (PS It should say www.st911.org from my previous comment)

8/29/2006 09:59:00 em  
Anonymous petra li said...

Rasmus, verkligen bra skrivet!
Jag har inte läst din pdf (än), men jag tänker att du gör en bra ansats i att sortera i konspirations-röran som drabbar många känslomässigt, som synes i kommentarerna. Som att man måste ta ställning???
Själv har jag inte den blekaste aning, och därför tar jag inte ställning. Däremot upplever jag ett obehag i att det används i olika politiska syften - som att man använder sej av konspirations-teorier för att skjuta på sina meningsmotståndare - då drar jag öronen åt mej. Då blir det som att de befogade frågorna om vad som egentligen har hänt används i syften som inte är att ta reda på vad som har hänt. Utan som propaganda-vapen - och det är osmakligt för mej.

8/30/2006 12:14:00 em  
Anonymous Mikael Cromsjö said...

Hej,

Jag säger 100% uppriktigt med dessa kommentarer.

Jag är agnostisk och litar inte på någonting.

Jag är inte för sationalism (men jag känner flera som är det)

Jag är inte anti-semit utan tror att makteliten finns i alla länder och tycker inte att det är viktigt att försöka hitta "de skyldiga" utan betonar eget ansvar.

Mycket av det rasmus skriver är beserat på hans egna gissningar och tolkningar. Jag skulle gärna träffa honom och prata lite om ämnet, maila mig på micro@vaken.se.

Ha det så bra!

8/31/2006 10:40:00 em  
Anonymous micro said...

Jag måste bara tillägga att jag är en snäll buddhist som bara önskar alla det bässta. Jag set inte att sammhällets problem är "elitens" fel utan att det är allas ansvar att försöka informera oss bättre för att förhindra olika former av kurupt bank, media mm genom att inte delta i dessa.

Dessutom är jag inte ansi-semit och har själv släktingar som är judar och bor i Israel.

www.vaken.se - håller ett öga på makteliten

8/31/2006 11:17:00 em  
Blogger rasmus said...

Micro: Hej och tack för dina kommentarer! Jag understryker gärna att jag på intet vis är ute efter att misstänkliggöra enskilda eller att demonisera. Träffas gärna och snackar, har mailat dig.

9/01/2006 01:29:00 fm  
Anonymous Pelle said...

På vaken.se får man INTE använda sig av olika användarnamn. Men här gör Mikael Cromsjö det, för Mikael Cromsjö och micro är samma person. Hmmm så det är ok att göra detta hos andra men inte på vaken.se???

Lev som man lär heter det visst. Men det gäller inte hos fundamentala vaken.se

9/01/2006 09:58:00 fm  
Anonymous micro said...

Pelle, det står ju Mikael "micro" Cromsjö i rasmus artikel.

Jag antog att du skulle kunna lägga ihopp 1+1. Förlåt.

9/27/2006 12:28:00 em  
Anonymous Anonym said...

är du blåst eller bara blåst?
forska om sådant som du kanske kan lära dig, naturvetenskap exempelvis.

5/02/2007 04:17:00 em  
Anonymous Anonym said...

Låter som om alla är överens om att en ny 911-utredning behövs.

Det skulle sätta stopp för galna konspirationsteorier.

11/30/2007 05:54:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home