fredag, augusti 18, 2006

Regeringen utreder "lagliga alternativ"

På sommarens intensiva fildelningsdebatt responderade Tomas Bodström med att tillsätta en utredare. Nu är direktiven klara och regeringen har utsett juristen Cecilia Renfors till enmansutredare, som ska presentera sina förslag den 1 maj 2007.

I uppdraget ingår att
  • redovisa utvecklingen av lagliga alternativ för tillgång till upphovsrättsligt skyddat material, särskilt musik och film, på Internet
Det ska bli intressant att se om Cecilia Renfors kommer att ta upp fenomenet netlabels. Eller ska "lagliga alternativ" uteslutande tolkas som "betalalternativ"? Om alla alternativa modeller begligeras, så får det ses som en klar signal från regeringen om att artister som satsar på fri spridning inte har mycket annat att vänta än ytterligare sabotage mot den infrastruktur de behöver för att nå ut. Direktivet refererar diskussionerna om bredbandsskatt men på ett ganska avfärdande vis, med typiska formuleringar om att "den lagliga marknaden för försäljning av musik och film via Internet måste ges en chans att fortsätta utvecklas". Man konstaterar också att legaliserad uppladdning skulle stå i strid med EU-direktiven.
Utredaren skall samtidigt beakta alternativens inverkan på innovation, tillväxt och teknikneutralitet.
Vad fint. "Teknikneutralitet" har visst blivit det stora honnörsordet för regeringens informationspolitik. Det är lite som om man under 1900-talet hade bestämt sig för att samma trafikregler till varje måst gälla för både cyklister, bilister och flygplan. Dagens teknikneutralister vill ignorera skillnaden mellan massmedier och kommunikationsmedier, för "annars blir det orättvist mellan filmtillverkare och kylskåpstillverkare"... Free The Mind skriver utförligare om den kommande utredningen.

5 Comments:

Anonymous Anonym said...

Det stod uttryckligen att det är upphovsrättsligt skyddat material man vill hitta lagliga tillgångsalternativ till, inte ej upphovsrättsskyddat.
Men onekligen är det så att om nu staten ska vara klåfingrig och lägga sig i en marknad, så borde de i första hand tänka på vad som är bäst för den enskilde vanlige medborgaren, inte storföretagen. I synnerhet när det är en s-regering, kan man tycka. Och det som är bäst för medborgarna är gratis tillgång till kultur. Dvs ej copyrightskyddat. Men utredaren verkar inte ens ha slagits av tanken på att det skulle kunna vara något att uppmuntra.

8/18/2006 08:17:00 fm  
Blogger rasmus said...

Anonymous: Allt material blir automatiskt upphovsrättsskyddat. Det går inte att välja bort. Även musik som sprids fritt via Netlabels, t.ex. under creative commons-licenser, är upphovsrättsskyddad. Alltså utesluter inte den formuleringen sådant.

8/18/2006 10:51:00 fm  
Anonymous ulf said...

Precis som Rasmus säger, allt material, som uppnår verkshöjd, är per autmatik upphovsrättsskyddat (förbjudet att kopiera). Oavsett vad materialets skapare vill.

Upphovsrätten är därmed totalitär.

8/18/2006 07:03:00 em  
Anonymous Anonym said...

Laglig nedladdning. Inget om samtidig uppladdning = det handlar inte om fildelning. Alltså ganska tafatt försök av Bodström att verka kunnig.

8/19/2006 01:51:00 em  
Anonymous Anonym said...

Är det verkligen statens sak att utreda privata företags intressen? Det här börjar lukta socialmoderati.

8/22/2006 02:06:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home