måndag, september 25, 2006

IFPI fegar ur. Igen.

Imorgon tisdag ska SVT:s nya debattprogram Argument diskutera fildelning. Så var det bestämt, ämnesvalet beslutat majoritet genom omröstning på programmets hemsida. Men att få till en debatt visade sig inte vara det lättaste för redaktionen, när "ena sidan" - antipiraterna - samfälligt vägrar. Fildelningspositiva röster är inget svårt att hitta. Redaktionen kontaktade mig, som ju debatterat i teve tidigare, och preliminärt bestämdes att jag skulle flyga upp till Umeå för att deltaga på tisdag. Att hitta debattsugna fildelningsmotståndare var knepigare. Politiker vill till varje pris hålla sig borta från att säga vad de tycker, i den mån de förespråkar hårdare tag. Tvärnej från alla allianspartier. De artister av olika slag som ogillar fildelningsfenomenet brukar vara alldeles för pragmatiska/ambivalenta för att det ska bli någon polemik, alternativt rabiata men oinsatta och helt ointresserade av att yppa sig i en tevestudio. Även andra potentiella tyckare tillfrågades, med klent resultat. Argument-redaktionen kom fram till att "bara de som har betalt för att säga just detta är beredda att ställa upp". Ja, till slut tackade IFPI:s Ludwig Werner ja till att debattera. Men lämnade återbud när han fick reda på att han skulle möta mig. Det är inte första gången. IFPI tackar nej gång på gång på gång, vägrar delta i sammanhang där Piratbyrån deltar. Ibland leder det till att vi får tala närmast oemotsagda, som på Fryshusets gymnasium nyligen, ibland leder det till att debatter ställs in eller tvingas plocka in upphovsrättsivrare av mer obskyrt slag. Uppenbarligen har de antagit någon form av policy, om att inte ställa upp i offentliga sammanhang där Piratbyrån släpps in. Vi började märka den nya linjen någon gång under förra året. Och visst. Sådär kan man ju hålla på. Bilda en förening, skicka ut verklighetsfjärran pressmeddelanden, driv en agenda som de allra flesta finner extrem och vägra sedan att ställa upp på att debattera det hela på bästa sändningstid. Udda PR-strategi förstås, men det är inte min sak att klaga på det om det nu inte vore för att statliga myndigheter fortfarande behandlar IFPI som en seriös aktör. När IFPI skriver ett remissvar uppfattar Justitiedepartementet det som att de där som skapar musiken har talat. Utredningen om "lagliga alternativ" verkar i hög grad handla om att stämma av IFPI:s åsikter med vad som är lagtekniskt möjligt. När åklagarmyndigheter inhämtar "synpunkter från rättighetshavare" är IFPI:s röst en av de allra tyngsta. För närvarande väntar IFPI ivrigt på att få tvinga fram internetanvändares personuppgifter, krönta med ett rättshistoriskt unikt privilegiebrev som låter dem göra vad inte ens polisen får göra i dagsläget. Hur hamnade vi här? Hur kom det sig att en organisation som inte ens vågar ta chansen att stå upp för sina åsikter, likväl ges ett avgörande inflytande över statsmaktens agerande, och är på väg att tilldelas polisiära funktioner? Vilka andra intresseorganisationer skulle kunna komma undan med liknande debattvägran utan att förlora sitt anseende? Så vad händer med tevedebatten? Efter att IFPI dragit sig ur fick sig redaktionen en hektisk eftermiddag, som slutade med att jag avbokades och ett annat debattupplägg testades. Skivbolag mot skivbolag. Kopimistiska Hybris mot antikopimistiska MNW. Kan bli en intressant fajt. Hybris-Mattias håller inte bara indiefanan högt, han är även en förbannat bra fildelningsdebattör, ödmjuk inför det faktum att kulturlivets former aldrig kan formuleras i femårsplaner, fylld av tillit över att bra musik vinner på att kunna spridas. Alltså: SVT Argument, kl 22.00, tis 26/9.

10 Comments:

Anonymous Anonym said...

Jag skrev lite kommentarer här:

http://infontology.typepad.com/infontology/2006/09/vgrar_fildelnin.html

9/25/2006 10:13:00 em  
Anonymous SixDays said...

Debatten jag vill se:
Rasmus Vs Per Brumark.

Estimerad tid innan Brumark hotar Rasmus till livet: Max 12 minuter.

Brumark är galen och idiot och därför vore det fint om han gjorde bort sig inför allas beskådning på bara ett sätt som han kan. =)

9/25/2006 11:28:00 em  
Anonymous Anonym said...

Rasmus, näst sista stycket är fullständigt genialt ur en retorisk synvinkel, sicken punchline! Det kan få precis vem som helst att inse precis hur snett det har blivit, vem som helst!

Har du någon som helst möjlighet att få vem det nu är som talar i TV att yttra de raderna som börjar med:

"Och visst. Sådär kan man ju hålla på .."

och slutar med:

"komma undan med liknande debattvägran utan att förlora sitt anseende"

Då är oerhört mycket vunnet, eftersom de raderna sätter igång folk att tänka själv.

//steelneck

9/26/2006 01:46:00 fm  
Blogger Jimmyroq said...

Hur det går när man försöker tiga ihjäl något är väl SD:s framgångar ett lysande exempel på. Tror inte de vågar vara tysta så länge till.

9/26/2006 02:05:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Helt otroligt!

Håller med om att det ser ut som en antagen tiga-ihjäl-policy. Skulle det inte gå att göra en kampanj kring detta? Typ en "våga ta debatten" hemsida. Piratbyrån kunde bjuda in IFPI m.fl. till stor debatt i stort sett var och när som helst och på hemsidan visar en stor räknare exakt hur många dagar IFPI har slingrat sig.

9/26/2006 09:57:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Det verkar helt uppenbart vara ett policy-beslut av IFPI att vägra möta Rasmus (och troligen andra modernt tänkande människor). Och jag tror att det policy-beslutet var lätt att förankra inom IFPI: De klarar helt enkelt inte debatter om inte deras debattmotståndare delar samma grundsyn på kulturskapande och kulturspridning. Grundsynen kanske kan sammanfattas med följande tre punkter.

1: "ett fåtal producenter sprider kultur till den stora massan konsumenter vilka endast har som funktion att hålla klaffen och öppna plånböckerna"

2: "utan IFPI:s välvilja skulle kulturskaparna inte få sin gröttallrik på bordet varje dag"

3: "samma gamla affärsmodell som fungerat med stenkakor, vinyl och CD SKALL fungera nu också fast tekniken förändrats helt och internet och fildelning finns".

Tja, om dessa tre grunder ligger som bas för IFPI:s åsikter och deras kunskap är anpassad därefter, så har jag full förståelse för att de inte vill debattera med modernt tänkande människor. IFPI förlorar ju debatterna då de representerar en verklighet som inte längre finns!

Att de sedan tar ett korkat policy-beslut, genom att vägra debattera med folk som representerar det faktiska nuläget, och därmed gradvis börjar förpassa sig själva alltmer till marginalen... Ja, det skall vi bara vara tacksamma för!

9/26/2006 11:56:00 fm  
Anonymous Johan said...

Jag blev tillfrågad efter ett debattinlägg på svt-sajten, men tackade nej. Föreslog Rasmus, men det var ju redan kört, så jag tipsade om Hybris. Kul att det blev så.

Kan man inte prata med typ "Uppdrag Granskning" eller nåt sånt om IFPIs metoder och roll i lagstiftandet...

9/26/2006 02:27:00 em  
Anonymous Anonym said...

Var det inte Pontén som en annan gång backade ur Debatt bara för att han fick veta att han skulle få möta Birgersson.

9/26/2006 11:41:00 em  
Blogger rasmus said...

Michan: Låter bekant, APB:s avsky gentemot Birgersson är hur som helst massiv. Folk därifrån har bland annat sagt att Birgersson inte borde ses som en seriös aktör eftersom han har egna affärsintressen i frågan, samt framför idéer om att Johan Linander (c) skulle vara förledd till sin fildelningsvänlighet av Birgersson (indicium: bägge kommer från Lunda).

9/27/2006 12:19:00 fm  
Anonymous Anonym said...

"Hur kom det sig att en organisation som inte ens vågar ta chansen att stå upp för sina åsikter, likväl ges ett avgörande inflytande över statsmaktens agerande, och är på väg att tilldelas polisiära funktioner? Vilka andra intresseorganisationer skulle kunna komma undan med liknande debattvägran utan att förlora sitt anseende?"

Ur en juridisk synvinkel är detta inte ett problem, det är en förutsättning. Upphovsrättslagen ger explicit upphovsrättsinnehavaren denna rätt. Den ålägger till och med rättighetsinnehavaren att själv "ta till vara sina intressen" (för att staen inte skall behöva bry sig

Juridiskt kan man således inte vinna på den här punkten. Frågan är politisk och kan kanske på sikt vinnas i samhällsdebatten, men aldrig i en domstol. Det handlar om att förstå vad myndigheter har för roll i dessa sammanhang... De skall upprätthålla LAGEN i första hand, och den är på denna punt otvetydig.

Min poäng: vänta er inte något av myndigheterna, de är låsta av sin formalia

9/28/2006 12:08:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home