tisdag, september 05, 2006

Om Piratbyrån i lärartidning

Kollegiet.com är KK-stifelsens webbplats om IT i skolan, med landets lärare som målgrupp. Där publicerades just ett par artiklar kring Piratbyrån. Dels en intervju med undertecknad, som förklarar:

- Egentligen kan man säga att hela vår verksamhet är en ständigt pågående lärandeprocess. Vi som arbetar aktivt med Piratbyrån har en väldigt varierande bakgrund. Några av oss har en samhällsvetenskaplig bakgrund med ett stort teoretiskt och filosofiskt intresse. Andra kommer till exempel från konst- och musikvärlden och en hel del är hackers. Det har visat sig väldigt fruktbart att kombinera så vitt skilda kunskaper och perspektiv. De problemställningar som fildelningen aktualiserar, rör i grund och botten vårt förhållande till kulturen och hur förutsättningarna för kulturlivet ser ut. – Vi lever i ett samhälle där kulturen mer och mer handlar om produktion och upplevelser i realtid. Flera undersökningar visar exempelvis att intresset för konserter ökar lavinartat och det är förstås väldigt positivt. En ekonomi där en allt större del utgörs av realtidsupplevelser innebär både en breddning av utbudet och att fler kan ägna sig åt att skapa kultur.
Stefan Pålsson som intervjuade mig (ett väldigt givande telefonsamtal, kan jag tillägga) har även talat med forskaren Jessica Linde som forskar kring ungdomskultur och digitala medier och som har hittat närmare på fenomenet Piratbyrån [PDF]. Hon menar att "fildelningsrörelsen är en global social rörelse", vilket visserligen kan ifrågasättas. Utmärkta artiklar, hur som helst – och skolväsendet är förstås en oerhört viktig arena. För övrigt kan meddelas att Steal this film har laddats ner ofattbart många gånger av människor över hela jorden, varav många tidigare inte kände till Piratbyrån och våra idéer. Exakta siffror finns förstås inte, men bara antalet hämtade torrents från huvudsidan är för stort för att riktigt kunna begripas. Mätas kan däremot antalet bloggposter som omnämner filmen: 368 (som Technorati lyckas hitta), på en mängd olika språk.

5 Comments:

Anonymous Blenda said...

I skrivande stund räknar The Pirate Bay till 535 nedladdningar av Steal This Film del 1.

9/06/2006 12:34:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Sorry att vara OT såhär, men jag tänkte att du kanske ville kika på det här litegrann.

Har du hört om detta förut och isåfall; verkar det lovande tror du?

http://blog.tuxie.se/articles/2006/09/05/why-off-is-going-to-matter

9/06/2006 01:33:00 fm  
Blogger rasmus said...

Blenda: För det första funkar inte TPB:s statistik, för det andra är inte TPB huvudsaklig distributionskanal för Steal This Film, utan en egen tracker används. Och den ungefärliga antalet nedladdningar av den torrenten innehåller många nollor.


Anonymous: Piratbyrån skrev om OFF för ett tag sedan, så det är väl klart jag har hört talas om det.
Få kanske skäl att återvända dit. Vore spännande om andra vill testa OFF och blogga kring det.

9/06/2006 10:27:00 fm  
Blogger embryo said...

realtid

vilkcet då skullre innebära att allan upphovsmän skullre förelora all möglighet att planera sina liv att säkcra sina barns frammetid sin ekconomi

ni måste tänkcra på vilka ni tramprar på upphovsrätten är en garantri om bättere levnadsstrndard för konstnärer musikcrer författrare

man måste tänkcra längre än musmarkören pekcrar det säjer jag nu

yo

livet är inte bara realtid man byggrer inte en värld utnan frammeförhålning planering trygghet säkerhet lagrar

internet ska vara fritt men man ska betalra för det man kommunismerar det säjer jag nu yo

med vänelig hälsening från embryos förenadre brigadrer för hjälp till självhjälp till dom som verkeligen behövrer det

hello africa

dom som verkeligen behövrer gratisgrejer är inte tillväxtvärldnens västvärldnens borstskrämda datorglin det säjer jag nu yo

väx upp

9/11/2006 10:41:00 fm  
Anonymous Anonym said...

@Embryo:
citat: "upphovsrätten är en garantri om bättere levnadsstrndard för konstnärer musikcrer författrare"

Detta är inte sant. Upphovsrätten är en garanti för bättre levnadsstandard för UPPHOVSRÄTTSHAVARE. De verkliga artisterna tjänar i stort sett ingenting på skivförsäljning. Detta kanske inte är nog för att justifiera illegal fildelning, men om du tror att du hjälper någon genom att betala för en skiva eller DVD så är du grundlurad. Det enda du gör är att sponsra jakten på fildelare, korrumpera demokratin samt fördröja skiftet in i ett nytt marknadsekonomiskt paradigm. Fördröja och försvåra. Skiftet kommer, men det kan komma att kosta både artister och kulturkonsumenter väldigt mycket om vi låter bakåtsträvare styra sammhället.

En sak till. Använd inte uttryck som "väx upp!". Det är den sämsta sortens argument, den som utgörs av personliga påhopp. Lämna sådan amatördebattering till politiker. Vi som står för fildelning är inga "bortskämda datorglin". Vi är sammhällsvetare, datatekniker, lärare, artister och numera även politiker. Kort sagt: Vanliga människor. Vi är helt seriösa i våra åsikter och gillar inte att folk inte ser oss så.

9/28/2006 01:02:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home