fredag, september 01, 2006

Upphovsrättskotteriet samlat i riksdagen: Höjdpunkter och förutsägbarheter

Hela det upphovsrättsindustriella komplexet, församlade i sant korporativ anda. Ett juristdominerat kotteri, kryddat med enstaka oppositionella röster (Jonas Birgersson från Labs2, journalisten Anders Mildner samt Piratbyråns Tobias Andersson). Allt förflöt oerhört förutsägbartmiljöpartiets hearing om "upphovsrättens utvecklingsmöjligheter". En egentligen oerhört tråkig förmiddag. Fast den överväldigande tråkigheten slog samtidigt över i rolighet – konstaterade vi från Piratbyrån. Andra tyckte kanske inte så. De närvarande lobbyisterna verkade samtliga ha mycket tråkigt. Rädda och allvarstyngda, fast självsäkra. Några kul saker sade de i alla fall – topplistan följer sist i detta inlägg. Närvaron av drygt 20 olika rättighetsorganisationer (som delvis var medlemmar i varandra) gav kotteriet en tung kvantitativ övervikt åt den upphovsrättsfundamentalistiska sidan. Men vid närmare betraktelse hade de inte mycket gemensamt. Där fanns filmindustri, bokförläggare och skivbolag. Där fanns fotografer och journalister som egentligen mest är intresserade av sina avtal med arbetsgivarsidan. Där fanns en hel rad av organisationer för kollektiv rättighetsförvaltning (Bus, Stim, Bonus...) – liksom intressenter som till varje pris ville individualisera upphovsrätten. Där fanns fackförbund som talade i sina medlemmars namn, jurister som talade i Rättens namn. Tevebolag som ville värna sina signaler och mjukvaruföretag som ville sälja fler licenser. Alla ville de uppnå olika saker. Det enda de alla hade gemensamt var trosbekännelsen till en stark upphovsrätt – bortsett från att alla lägger olika betydelser i vad "stark upphovsrätt" betyder och vad den ska uppnå. Följden blev alltså att alla försökte bemäktiga sig upphovsrättsdiskursen för sina egna syften, vilket såklart inte är det minsta märkligt, men likväl ledde till att större delen av de talade orden ägnades åt löst principprat och väldigt lite ägnades åt konkreta förhållanden och hur de kan förändras eller bevaras. Tobias påpekade mycket riktigt att det egentligen borde ha varit 10 olika debatter, som kunde utgå från de olika kulturområdenas högst specifika förhållanden. Diskussionen, som direktsändes i SVT, spårade genast in på upphovsrättslagstiftningens teknikaliteter. Närmare bestämt så började ett antal av upphovsrättslobbyisterna att polemisera mot en föreställd motpart som förespråkade en formell legalisering av fildelning – som om det var vad det hela handlar om. Vad upphovsrättsfrågan gäller just nu, på det rent politiska planet alltså, är om högst kontroversiella tvångsmedel ska införas, som ger organiserade rättighetshavare en slags privilegiebrev för privatspaning som aldrig tidigare funnits i svenskt rättsväsende. Om detta ville dock ingen tala. Inte heller om skärpta straff. Anders Mildner påpekade detta mot slutet, hur hela debatten saknat eftertanke om de frågor som saken verkligen gäller. I stället inledde raden av upphovsrättslobbyister med att förklara att det minsann är stört omöjligt att legalisera fildelning. Jan Rosén:

Även om vi skulle vilja så kan vi inte … Vi sitter fast … Upphovsrätten är en spelpjäs som inte kan flyttas.
Hårdast var Monique Wadsted, som förklarade att det som "skitsnack" att ens drömma om mer omfattande uppluckringar av upphovsrättslagen. Upphovsrätt är äganderätt, och äganderätt är en mänsklig rättighet. Om Sverige skulle legalisera fildelning, måste vi utträda ur FN. Ja, just så förklarade hon [*] saken. (För övrigt kan noteras att det numera är Monique som för filmindustrins talan i den svenska debatten. Den godmodige Henrik Pontén var visserligen på plats, men yttrade sig i praktiken inte alls. Henke har som bekant hållt mycket låg profil under sommaren.) Musikerförbundet var förstås också på plats. Deras kännetecken är för det första ett maniskt upprepande av de bägge fraserna "måste få betalt" och "våra prestationer", för det andra att de alltid lyckas göra bort sig i sammanhang som dessa (förra gången blev de utskrattade). Musikerförbundets ordförande lyckades inte ens under förmiddagens inledande presentationsrunda avhålla sig från floskeln "...och jag vill ha betalt!", vilket föranledde en giftig diss från Anders Mildner. Strax därefter begärdes ordet av förbundets mångårige jurist och ombudsman Håkan Hillerström. Vi fick höra ett rörigt inlägg om att stjäla folköl, om att lägga sig platt för tekniken samt om Piratbyråns dimridåer i vilka miljöpartiets språkrör påstods befinna sig. Detta föranledde en skarp tillsägelse från moderatorn, som upplyste Håkan Hillerström om att det faktiskt finns en lägsta tolerabel debattnivå. Så här definierades pudelns kärna av Musikerförbundets långhårige ordförande Jan Granvik:
Problemet är att det finns ett antal ungdomar, säkerligen vuxna också, som är beredda att utnyttja våra arbetsinsatser utan att betala för sig.
Nästa fackförbund var Konstnärernas riksorganisation representerad av Jan Nordwall. Han förklarade att många vanliga bildkonstnärer har en årsinkomst på mindre än 100000 kronor, varav mindre än 20000 kommer från konstnärligt arbete. Otvivelaktigen ett ämne för kulturpolitisk debatt. Men hur det ledde honom fram till slutsatsen att skärpt upphovsrätt är en central fråga för bildkonstnärer, det står skrivet i stjärnorna. Jan Nordwall – vars konst jag känner till lika lite som jag har hört den musik som Jan Granvik kräver betalt för – menade även att det där med ungdomars attityder inte var så värst svårt att ändra på. Han hade nämligen en 12-årig hästintresserad dotter, som minsann hade drillats till att fråga sin far om lov innan hon laddade ner hästbilder från nätet och använde dem på olika sätt. Vilket praktexemplar! Författarförbundet var representerat av en Mats Söderlund som uppgav sig syssla med "naturlyrisk poesi". Hans inställning var följande:
Stärk upphovsmännens ställning först, sedan kan vi börja diskutera.
Peter Curman, ordförande för Klys, sprutade också ur sig en metafortyngd lyrik med klara humoristiska kvaliteter: "Nätet är ett hav, upphovsrätten är vår ledfyr" och så vidare. När han kände behovet att förklara att han minsann inte var emot internet utan såg massor av möjligheter fick han ur sig formuleringen "Internet är ett fönster genom vilket vi kan se världen". (Se men inte röra!) Jonas Birgersson drämde till med en slagkraftig slutreplik. Han påpekade att normerna som dominerade riksdagens Skandiasal faktiskt inte omfattade de som i praktiken kan göra saker med datorer, samt att de flesta närvarande branscher på ett eller annat sätt också börjat som kriminella, som när filmindustrin flydde till Hollywood för att komma undan Kodaks patent.
Min bakgrund är inte juridik utan underrättelseteori, och där är vi inte så intresserade av upphovsrätt, däremot intresserar vi oss för vad som kan bekämpas och inte.
Jonas Birgerssons konkreta förslag: Bort med fängelse ur straffskalan för ickekommersiella upphovsrättsöverträdelser. Titta mer på fri mjukvara och fria licenser i exempelvis offentlig upphandling – samt dra lärdomar från det goda exemplet Wikipedia. Språkröret Peter Eriksson (mp) skötte sig riktigt bra, och visade sig påtagligt skeptisk till idén om en "bredbandsskatt". Han stod fast vid sin övertygelse, som inte delades av juristkotteriet, om att tekniken faktiskt kan skapa nya förutsättningar. Ibland slår den både politik och juridik, och då gäller det att gilla läget. "Politiken kan inte stå över allt, och det är faktiskt bra." Förmiddagens lustigaste citat – sju i topp:
  1. "Upphovsrätten är garantin för yttrandefrihet. För ett yttrande som inte har upphovsrätten i ryggen, det kan vara manipulerat, man vet inte vart det kommer ifrån!" (Peter Curman, Klys)
  2. "Något som gör mig rädd är den här synen på att tekniken är fullständigt ostoppbar, att mänskligheten är slav under tekniken, som i Matrix. … Vi måste göra klart för våra tonåringar: Det finns ett subjekt bakom det jag gör!" (Jan Nordwall, Konstnärernas riksorganisation)
  3. "Vi ska inte vara teknikens slavar. Jag blir så förvånad när miljöpartiet lägger sig platt för den. … Det har alltid kommit ny teknik, biografmaskiner och så vidare, det ska vi inte lägga oss platt för." (Håkan Hillerström, Musikerförbundet)
  4. "Vi har inte hört om någon konstnär som inte blir djupt upprörd när det föreslås avgörande inskränkningar i upphovsmännens ensamrätt." (Gun Magnusson, Copyswede)
  5. "Klys representerar 30000 medlemmar. Och vi lever ju, alla konstnärer, på upphovsrätten." (Peter Curman, igen)
  6. "Om man får recycla, återanvända journalistiskt material hur som helst, då försvinner mångfalden … därför menar vi att upphovsrätten är demokratins säkerhetsbälte." (Agneta Lindblom-Hulthén, Journalistförbundet)
  7. "Det handlar om attitydproblem, inte om att lagstiftningen behöver ändras. … Att jobba med attityder i ungdomsleden genom undervisning, att jobba med attityder genom att inte tolerera någon form av fildelning, det skulle hjälpa." (Agne Lindberg, BSA)
Via den här Bittorrent-trackern går det att ladda ner filminspelning av hearingen. Om inte annat om någon vill klippa ur höjdpunkterna (listan ovan kan ses som ett bidrag) till en "best of" på högst några minuter. Vore kul tycker jag. [*] Stockholms Fria Tidning rapporterar att det inte var Monique Wadsted, utan Förläggareföreningens Caroline Lagercrantz , som hävdade att legaliserad fildelning bara kan ske genom att Sverige utträder ur FN. Så kan det ha varit – första stunden satt jag på läktaren och kunde inte se dessa, och just där var det något svårt att förstå vem som sade vad.

21 Comments:

Blogger Per Jonsson said...

Har precis suttit och traglat igenom mig denna sorgliga tillställning

Det är utmärkt fångat i postningen och det är fantastiskt hur inskränkta alla var.

En som ska ha en eloge var den opartiske doktoranden som iaf försökte se på det hela i verkligt perspektiv.

Denna film kommer jag spara för att ta fram och visa mina barn när de växer upp för att visa att det faktiskt går att påverka.

Det jag saknade var den demokratiska frågan, om de flesta vill förändra upphovsrätten i ett demokratiskt samhälle så ska det bli så. Det är det som är demokrati.

Jaja... Fysatan... Det är riktigt komiskt...

9/01/2006 01:29:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Det finns nu även en torrent på Pirate Bay:

http://thepiratebay.org/tor/3517899/MP_hearing_om_fildelning_20060831.avi

9/01/2006 03:08:00 fm  
Blogger Karl McFaul said...

Mycket tydligt framgår att tanter (som prudentliga Monique) & farbröderna inom det upphovsrättsindustriella komplexet har en mental bild av att detta handlar om oregerliga "tonåringar" som man inte tycker lärt sig skilja på "rätt & fel" eller "mitt & ditt". Ett nedvärderande förhållningssätt gentemot yngre förmågor var ju den anda de själva fostrades i under 40 & 50-talen.

Den som vill ha en lite mer seriös koll på verkligheten kan ta del av statistik från t ex Piratpartiet vars kraftigt stigande medlemsantal (nu snart 9000) utgöres, till en majorit, av röstberättigade medborgare mellan 20 - 30 år!

Alltså män och kvinnor i ett modernt internationaliserat Sverige där många fler studerar vid Universitet och har genom sin mycket större tillgång på information möjlighet att genomskåda samhällsutvecklingsmässiga "återvändsgränder", än vad den tragiska föräldrageneration som belysts i blogposten ovan hade.

Så får vi klart för oss att detta är en starkt polemiserad generationsfråga.

Slaget står mellan de som är på väg ut (eller ivarjefall mot ålderdomshemmens soppskålar), som vill konservera "sitt" samhälle - och de som är på väg in. De som de här samhällsfrågorna verkligen berör och får konsekvenser för.

Kapital och maktpositioner inom diverse storföretag och den politiska statsapparaten finns naturligtvis hos 40-talisterna. Men den aktuella bildningen, vanan att söka och behandla information (samt på egen hand utvinna kunskap därur - inga kryssfrågor) och teknik-kunnandet finns hos oss i yngre generationer.

Och om 90-talisterna under oss är tonåringar angelägna om delad kultur, fri kunskap och skyddat privatliv; angelägna om att lösa konflikter och problemställningar på ett mer moget och rättvist sätt än vad "kallakriget-generationen" uppvisat, så är de fullt välkomna att delta i samhällsutvecklingen med respekt från oss 70-talisters sida.

Det är ju deras och våra barns framtid som skall försvaras - Inte Monique Wadsted's plånbok eller IFPI's multinationella storhetsvansinne!

9/01/2006 09:11:00 fm  
Blogger Olaf said...

Jag såg första timmen, när Piratpartiets Tobias Andersson äntligen fick säga något så bröt TV24 för Rapport. Då stängde jag av (fast jag har spelat in det- ska kolla av lite fler av höjdpunkterna). Jag tycker som Rasmus att Peter Eriksson faktiskt var bra, han lät sig inte övertygas vad jag förstår. Monika Wadstedt gav järnet, en sådan svada upplever man sällan.

Även om jag inte är någon nerladdare är jag helt på Rasmus linje. (Jag vet inte en hur man får igång Bittorrent. Min dator vill inte få igång det, så det måste jag lära mig.)

Olaf

9/01/2006 09:41:00 fm  
Anonymous Pilosen said...

snillen spekulerar...
Att dom är ego idioter visste man ju redan, men att dom inte har ett uns av vettigt kunnande kring retorik, det förvånar mig. Är inte dom här trångsynta människorna ganska högutbildade? Då borde man kunna uttrycka sig bättre än en tvååring.
Min dotter är i ungefär samma fas som dessa människor, "min, mitt!". Sådant brukar man växa ifrån.

9/01/2006 01:07:00 em  
Anonymous Andy said...

Hur många sa varianter på "att få betalt"? Jag tappade räkningen. Är Erik "Surplus" Gandini underrättad? Låt han gå loss på materialet.

9/01/2006 03:54:00 em  
Anonymous Blenda said...

Vad underbart med personer som kör sina egna BitTorrent-trackers. Efter bara några sekunder når jag hastigheten 1.02 MiB/s. Detta har jag aldrig upplevt på Pirate Bay (aka. »Timeout-Nirvana«). Fram för en större trackermångfald på Internet!

Häromdagen snackade jag upphovsrätt med en kamrat som studerar till journalist. Hn menade att upphovsrätten är en grundföresättning för hns yrkeskår. Jag undrar om denna föreställning är utbredd bland journalister? Isf. vore det bra om vi kunde få dem att fundera lite kring sig egen yrkesroll och att ifrågasätta upphovsrättens självklarhet. Annars riskerar de att ge ogenomtänkt stöd till dinosaurierna, dels genom opinionsbildning och genom medlemskap i dinosaurieklubbar.

9/01/2006 06:34:00 em  
Anonymous Copypaste said...

Det lyder godt nok "tråkigt"(!!)

Men er glad for at der i det mindste er kommet en humoristisk top 7 ud af lidelserne ved hylekoret. :)

Trist at en spændende debat, som jeg havde glædet mig til at se resultaterne af, blev spoleret af for mange bogstavskombinationer (de vækker minder om 70'ernes kommunistbevægelser eller monthy pythons peoples front... - yawn)

9/01/2006 07:03:00 em  
Anonymous Anonym said...

Underbart referat!

Debattiden kunde mer än halverats utan att förlora någon information om alla bara samordnat sina stöldanalogier till en enda gemensam och lång mening: "fildelning är ju PRECIS samma sak som att tonåriga snorungar snor folköl på ICA sen snattar mängder av äpplen därefter..."

9/01/2006 07:29:00 em  
Anonymous Jon said...

Det var Monique Wadsted som sa att vi skulle bli tvungna att lämna FN, inte Caroline Lagercrantz som Stockholms Fria Tidning felaktigt rapporterar.

Fullt citat:

"Skulle vi på något sätt få för oss att vi skulle tillåta fildelning, det vill säga att tillåta uppladdning och nedladdning i Sverige så skulle det innebära att vi skulle behöva lämna Europarådet, vi skulle behöva avträda Europakonventionen om mänskliga rättigheter, vi skulle behöva ändra vår grundlag, vi skulle behöva lämna EG och vi skulle behöva lämna FN också så vitt jag kan bedöma. Det vore mycket jobbigt faktiskt, det är ganska komplicerat."

(I filmen som finns att ladda ner via torrentfilen som länkas till här på sidan så finns detta citat att finna mellan tidsintervallen: 0:38:05 och 0:38:32)

9/02/2006 03:00:00 fm  
Anonymous Mind said...

Om det inte hade haft så allvarliga konsekvenser hade det varit komiskt hur infernaliskt okunniga de är. Inte konstigt att det blivit som det är nu, jag är i alla fall uppfostrad till att lära mig lite om vad jag pratar om innan jag öppnar käften. Men det verkar som att så länge man har en åsikt så behöver man inte kunna ett skvatt. Okunna, giriga, småsinta och full av moralpanik.

Jag har skrivit ett lite allmänt inlägg om fildelning på min blog:

http://www.mikaelisaksson.com/2006/09/02/varlden-tickar-pa-media-missar-malet/

Läs gärna och ge kritik.

9/02/2006 06:27:00 fm  
Blogger charlotte said...

Jag har lite svårt att förstå den elitistiska arrogans som genomsyrar både Rasmus inlägg och kommentarerna här. Tycker ni att det är höjden av intellektuell mognad att förlöjliga "mossiga tanter och farbröder som inte hajar nånting", typ? Rasmus verkar dessutom tycka att musiker och författare som han personligen inte känner till i princip inte har någon talan i frågan, hur genomtänkt är det?
Piratpartiet har förvisso vitaliserat det politiska klimatet i Sverige, men deras höga medlemsantal borde inte göra dem så himla malliga. Att bli medlem hos dem kostar fem kronor och kräver ett minimum av ansträngning. Tröskeln är väldigt låg, jämfört med andra partier.

9/02/2006 07:59:00 em  
Blogger charlotte said...

...jag har f ö också skrivit om saken på min blogg. Läs gärna och ge kommentarer som inte bara är av "duärjudumihuvudet"-typen:
http://kamfertext.blogspot.com/2006_07_01_kamfertext_archive.html

9/02/2006 08:07:00 em  
Anonymous Anonym said...

Vi kanske har hittat den nya "flugan" från mediaindustrin. Istället för "fildelning är stöld" kampanjen så har de börjat med, "Vi måste få betalt"?

9/02/2006 08:32:00 em  
Blogger rasmus said...

Charlotte: När vissa musiker, eller rättare sagt fackpampar, utger sig för att tala i alla musikers namn så förbehåller jag mig rätten att sticka hål på spektaklet. När kulturbyråkrater påstår att alla konstnärligt yrkesverksamma håller med dem och att allt de tjänar pengar på är upphovsrättsrelaterat, då är det direkt löjeveckande och förtjänar faktiskt att förhånas. Har för övrigt inte alls dragit in ålder i det hela. Min utgångspunkt är mina egna erfarenheter som musiker med mera och alla de erfarenheter som min omgivning delar med sig av. Och den stämmer inte med vad som sades på hearingen. När medlemmar i KLYS-anslutna organisationer får höra vad folk som påstår sig tala i deras namn säger blir de vanligtvis förbannade.

Förresten Charlotte, så undrar jag lite varför du blandar in Piratpartiet och deras medlemsavgifter i det hela. Fullständigt irrelevant. Du kunde lika gärna kritisera Knutbyförsamlingen eller Scoutrörelsen.

9/03/2006 12:25:00 fm  
Blogger charlotte said...

Mina kommentarer om ålder och Piratpartiets medlemsantal hänförde sig till andra kommentarer, inte till din text. Det månne väl vara tillåtet? Vad gäller din text + svar vill jag vidhålla att det inte är särskilt konstruktivt att föra en debatt som till så stor del handlar om att förlöjliga och raljera.

9/03/2006 11:29:00 fm  
Anonymous Wille said...

charlotte: håller med till en viss del (om elitistisk vibb). samtidigt är det vansinnigt att dessa människor (i riksdagen) som har debatterat detta är så uselt pålästa (alt. spelar oförstående eller nåt) med tanke på att det är de som faktiskt fattar besluten. är väl knappast för mkt begärt att de skall vara någotsånär insatta i sånt fall?

9/03/2006 11:11:00 em  
Anonymous Lore said...

Jag tycker att de olika aktörernas syn på det som händer är lite intressant. Folk tycks betrakta hela producerande- och konsumerandeprocessen som ett klassiskt nollsummespel. Man kunde ju önskat att den typen av tänkande hade kunnat hålla sig på andra sidan millennieskiftet.

9/04/2006 01:25:00 fm  
Anonymous expat said...

Wadsted har kanske en poäng, frågan om upphovsrättsinskränkningar som äganderättsbegränsning har aldrig prövats vare sig i svensk rätt (RF 2:18) eller i Europadomstolen (Art 1 1:a Tilläggsprotokollet till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna). Jag tror helt enkelt att det skulle bli ett hard case som man inte kan veta hur domstolarna skulle behandla.

9/04/2006 04:33:00 fm  
Anonymous Anonym said...

http://images.google.se/images?client=firefox-a&rls=org.mozilla:sv-SE:official_s&hl=sv&q=jan-nordwall&btnG=Google-s%C3%B6kning&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sa=N&tab=wi

9/12/2006 02:54:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Skall man vara korrekt och det bör man väl vara när man pratar om juridik så är Wadsted ute och cyklar när hon generaliserar om fildelning.
Hon får allt specifiera att det är upphovsrättsskyddat material hon menar.

9/27/2006 07:02:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home