torsdag, oktober 26, 2006

Danmark förbereder krig mot internet

Följ med i vad som händer i Danmark, för just nu ställs internets framtid på sin spets! Saken handlar inte om AllOfMp3.com, den ryska sajt som säljer musikfiler på ett sätt som IFPI ogillar (alltför billigt och utan DRM-spärrar). Att en dansk domstol gick på IFPI:s linje och nu beordrar samtliga internetleverantörer att blockera tillgången till har långt större konsekvenser än så. Domen fastslog att Tele2 är ansvariga för upphovsrättsintrång om de inte blockerar tillgången till AllOfMp3.com, inte bara som medhjälpare, utan eftersom datapaket som passerar genom routrar i sig utgör "exemplarframställning". Läs på här, i tur och ordning:För den som vill undersöka saken närmare finns även hela domen som 21-sidig PDF. Där kan man också läsa att Egmont, Bonnier Amigo och danska statens egna Da Capo Records är några av alla de skivbolag som låtit sig stå bakom den nyordning som, om den befästs, gör slut på internet som vi hittills har känt det. Kom bara ihåg att domen i Köpenhamns fogedrett (första instansens civildomstol, som jag förstår det) inte är slutgiltig utan redan har överklagats av Tele2. Men detta är inte en fråga om att det är jobbigt för dem att spärra en sajt – mitt i Europa grundläggs en nyordning där tillhandahållare av nätverk görs ansvariga för vad noderna gör! Uppdatering med fler länkar:

7 Comments:

Anonymous Anonym said...

Hjälp nu alla till med att sprida denna nyhet rätt, world wide. Tala framförallt om konsekvensen och att blockeringen kommer av att Tele2 ansetts framställa piratkopior genom att dirigera sina kunders privata kommunikation. De har i effekt förbjudit både Internet och mobiltelefoni.

Det här gäller inte bara Internet, det gäller i lika hög grad dagens mobiltelefoni där man också olagligt kan kommunicera redan publicerad och icke sekretessbelagd information. Även i mobiltelefonins fall måste de "paket" kommunikationen består av direigeras för att komma rätt, och därmed kopieras olagligt såsom den danska domen nu fastställt.

//steelneck

10/26/2006 07:01:00 em  
Blogger daniel said...

Som att göra postväsendet ansvarig för brevbomber. Helt horribelt.

10/26/2006 07:12:00 em  
Blogger Claes Ericson said...

Lustigt flaggmontage, menar du att det som är på gång i Danmark är socialistisk praktik eller hur fungerar din jämförelse med Nordkorea?

10/26/2006 07:46:00 em  
Blogger rasmus said...

Claes: Flaggmontaget kommer från danska Piratgruppen. Tycker jämförelsen med Nordkorea är ganska tydlig; det är ett land som förbjudit internet (även om Kina såklart vore mer adekvat).
Var "socialistisk praktik" kommer in i bilden vet jag inte. Nordkorea må köra på planekonomi men rent ideologiskt handlar den staten nog numera mer om pseudoreligionen Juche än om marxism-leninism. (Läs även Swartz om Nordkorea).

10/27/2006 11:03:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Låt mig först säga att jag håller med i det horribla som hänt.

MEN, det hela belyser lite av problematiken med upphovsrättslagstiftningen när det kommer till internationella fall. I den "gamla" världen framställdes exemplar på olika platser, oftast inte hos gemene man. Dessa exemplar kunde sedan fraktas runt. Till exempel kunde man på besök i Ryssland köpa en skiva och ta med den hem. Det uppstod ingen kopiering i det fallet.

Idag så kan i princip var man skapa kopior och dessutom har vi en "trasnport" som sker, inte genom att en enskilld kopia flyttas, utan att en ny kopia skapas efter trasnport av i princip signaler genom ledningar.

Det finns mig veterligen ingen upphovsrättslag som har något koncept om att en sådan flytt av koior (som i princip är skappande av en ny kopia och radering av den gamla) inte är kopiering och därmed möjlig upphovsrättsintrång.

Detta fungerar dock hyfsat ändå med diverse tillägg och krasf i lagen som gör sådan kopiering för till exempel privat bruk OK. Vill man krångla till det mer så lägger man till laglig förlaga.

Lägg nu på nästa aspekt, den internationella. Upphovsrätten är i princip nationell (eller i EU i alla fall regional). Det betyder att man kan ha olika personer (eller legala personer) som har upphovsrätten, eller delar av den i olika länder för samma verk (även om det till en början blir samma person över hela världen så kan ju sedan denna rätt, på nationell basis överföras eller licensieras. Hur går det då med våra "överföringar" över till exempel internet? Vi har då en exemplarframställning i till exempel Danmark som troligtvis (kan inte Dansk lag) kräver upphovsmannens, I DANMARK, tillstånd. Det kvittar således om man har tillstånd av någon i ett annat land (till exempel i Ryssland) då man befinner sig i Danmark när man skapar kopian och kopian skapas i Danmark och allt detta sker enligt Dansk lag. Det voer annorlunda om kopian skapades i Ryssland och sedan flyttades (fysiskt hit). Tyvärr klarar inte upphovsrätten av i dag av icke fysisk flytt av kopior skulle jag säga.

Tyvärr betyder detta att det inbyggt i upphovsrätten finns ett väldigt starkt territorialskydd som gör att man via moderna landvinningar inte kan hantera köp, flytt, gåvor eller någon annan form av förfogande där ingen kopia skapas förrän hos slutanvändaren.

10/27/2006 12:52:00 em  
Blogger Claes Ericson said...

Ok, men som jag har förstått det är Juche-ideologin en utveckling av marxist-leninistisk teoribildning. Give or take lite Lenin- och Maoism.

10/27/2006 01:10:00 em  
Blogger rasmus said...

Claes: Tiderna förändras väl. Tror att marxism-leninismen har fasats ut ur Juche rätt mycket, kvar är en ultranationalism (nyckelord: självtillit) som idealiserar alliansen mellan "arbetare, bönder och intellektuella".

Anonymous: Absolut, upphovsrätten funkar såklart inte ihop med nationell suveränitet.
I fråga om AllOfMp3.com handlar det ju ytterst om att Ryssland betraktar nedladdningar i analogi med radioutsändningar (alltså fritt fram så länge licensavgift betalas) medan västvärldens dominerande tolkning är att en nedladdning motsvarar en såld skiva.
Att radiovågor korsar nationsgränser är ingen nyhet. Men att en och samma sak tolkas rättsligt som radiovågor av vissa länder och som plastbitar av andra, det bäddar förstås för en rejäl clash.

10/27/2006 01:43:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home