torsdag, oktober 05, 2006

För sista gången: Skivbolagen är INTE lika med musikbranschen!

År 2006 kommer att bli det år då svenskar för första gången lägger mer pengar på tv-spel än på musik. Det visar siffror och prognoser från de två branscherna som SVT:s Lilla Aktuellt har sammanställt.
Med all respekt för relevansen i att ställa olika kulturyttringars omsättning mot varandra, blir man genast fundersam över hur Lilla Aktuellt lyckats mäta hur mycket pengar som svenskarna lägger på musik. Konserter, festivaler och danstillställningar opererar ju ofta i en grå ekonomi, och hur som helst är det oftast svårt att kvantifiera hur stor del musiken har i nöjesarrangemangens omsättning. Och emedan inträdet till kyrkans körkonsert tveklöst är pengar som spenderas på musik, är det kanske inte lika självklart när det gäller avgifterna till kommunala musikskolan, eller inköpet av en MP3-spelare. Svaret visar sig vara att Lilla Aktuellt inte alls har mätt vad som spenderas på musik. De har bara mätt försäljningen av inspelad musik. De har frågat efter dessa hos skivbranschens kartell IFPI, och presenterat svaren som om de talade för musiklivet i sin helhet. Vilket hån mot all den kreativitet som det rymmer! Det finns ju klart och tydligt belagt att den sjunkande betalningsviljan för inspelningar skett parallellt med en lika kraftig ökning av omsättningen för levande musikframträdanden, musik som realtidsupplevelse (vilket historiskt sett är att betrakta som det normala). För övrigt inte första gången som Lilla Aktuellt gör bort sig.

6 Comments:

Anonymous Dennis said...

De rapporterade samma sak på SVT:s nyheter idag på morgonen, så de har nog fått det därifrån.

10/05/2006 10:41:00 em  
Blogger Markus "LAKE" Berglund said...

Visseligen har du helt rätt i din kritik till terminologin, men vad det gäller sakfrågan så är det nog motsvarande siffra för spel de har mätt. Alltså butiksförsäljda, fysiska skivor med spel. Spelbranchen omsätter betydligt mer än så, om än inte lika mycket "övrigt" som musikbranchen.

Men problemet är ju, precis som du säger, hur ska man mäta annars?

10/06/2006 12:21:00 fm  
Anonymous Jon said...

Det får nog betraktas som synnerligen naivt att tro att detta skulle vara sista gången någon behöver upplysas om att skivbolagen inte är lika med musikbranchen :)

10/06/2006 08:13:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Så på samma sätt skulle man alltså räkna in alla som betalar för att spela på internetcaféer/LAN-events, delar av bredbandsuppkopplingar och prenumerationsavgifter för onlinespel.

Att mäta försäljningsomsättningen är ett traditionellt mätsätt som man använt mycket länge. Att kringarrangemang runt huvudprodukten (inspelat material) inte lyckas redovisa intäkterna låter mer som att de undanhåller skatteintäkter.

10/06/2006 11:16:00 fm  
Anonymous Johan S. said...

Spelbranschen brukar räkna in försäljningen av hårdvara i sina siffror, så det är ytterligare en faktor som gör det svårt att jämföra.

Oavsett vad man tycker om siffrorna tycker jag det verkar troligt att den sjunkande skivförsäljningen delvis hänger samman med uppgången för datorspel (och filmer, speciellt DVD). Folk har begränsade mängder tid och pengar, och ökar en form av nöjeskonsumtion minskar rimligen andra.

10/06/2006 11:55:00 fm  
Anonymous Blämbla said...

Lögner, förbannade lögner och Lilla Aktuellt ;-)

Jag tycker att det är av extra hög importans att LA:s målgrupp matas med rätt sorts propaganda.

Se även CD gift advice for parents and kids.

10/06/2006 03:34:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home