tisdag, oktober 31, 2006

Hyfsa till tillhyfsandet

Henrik Pontén vill "hyfsa debatten om piratkopiering" med en debattartikel i dagens Aftonbladet där han listar "fem fel om fildelning". Det är inte helt klart vem han vänder sig mot, i ingressen mumlas det något om "en rad påståenden från olika politiker".
Knepet funkar oftast: upprätta en skenmotståndare vars argument man själv rekonstruerar innan man ger sig på dem. Fast det gör inte så mycket, för Henrik Pontén har skrivit en i stora stycken riktigt bra debattartikel.
Låt oss gå igenom hans fem punkter:

1.
"Olika politiker": "Fildelning är ett ungdomsbrott".
Henrik Pontén
: Fel, fel. "Att se detta som en ungdomsföreteelse som grundar sig i brist på pengar är felaktigt och missledande."
Copyriot
instämmer med Henrik; fildelning är ingen ungdomsföreteelse och framför allt är det helt fel att fokusera på priser. Låt inte fildelningsdebatten spåra ut i fördelningspolitik och rättighetstjafs, när det handlar om nätverk, arkiv, kulturell dynamik och öppenhet för det oförutsägbara!

2.
"Olika politiker": "Det pågår en häxjakt på fildelare – riv upp den nya lagen".
Henrik Pontén: Bara sju personer har dömts, bland miljoner fildelare. Och eftersom fildelare inte bara laddar ner utan även laddar upp är det fel att tala om masskriminalisering, då uppladdningen var olaglig även innan 2005. Därför är det "meningslöst" att kräva att den nya lagen ska rivas upp.
Copyriot tackar och bockar för att Henrik förklarar för fildelare att risken är obefintlig och samtidigt lyfter fram att uppladdning och nedladdning är två sidor av samma sak! Inte heller Copyriot tycker att det lagändringar står högt på listan, även om det förstås är bra att en livlig diskussion kommit igång. Ännu angelägnare är dock att diskutera lagtolkningar, ändra rättsliga prioriteringar och stoppa införandet av nya tvångsmedel.

3.
"Olika politiker": "Lagen är verkningslös."
Henrik Pontén: "Detta är direkt felaktigt /.../ När lagen prövades för första gången sjönk antalet bredbandsinnehavare som laddade ned långfilm från sexton procent till knappt fem procent."
Copyriot: Källan till de siffrorna är höljd i dunkel, men om vi nu säger att det ligger till så, borde väl inte Antipiratbyrån ha mycket att oroa sig för? I vart fall borde de inte kunna kräva utökade tvångsmedel och skärpta befogenheter i fildelarjakten med trovärdigheten i behåll.
Förresten, Henke: Det är inte antal utan andelar som mäts med procent.

4.
"Olika politiker": "Ska lagen följas måste vi ha en enorm övervakning."
Henrik Pontén: "En vanföreställning /.../ helt orimlig men tyvärr typiskt för den allmänna mystifieringen av internet framförd av olika förståsigpåare." Ingen har frågat efter en ordning där polisen övervakar varje kommunicerad bit av information.
Copyriot: Här slirar Henke till det hela genom att få det att handla om bara "övervakning", när beivrandet av upphovsrättsöverträdelser på internet handlar om mer än så, exempelvis om rättssäkerhet, yttrandefrihet och inte minst rätten att erbjuda olika slags nätverk utan att tvingas bli polisens förlängda arm som registrerar personuppgifter för överlämnande till Antipiratbyrån.

5.
"Olika politiker": "Undersökningar tyder på att fildelning inte skadar filmbranschen".
Henrik Pontén: Från samma undersökningar kan olika slutsatser dras. "Sanningen är att ingen egentligen vet vilka effekterna blir."
Copyriot: Henrik Pontén har rätt. Vi vet inte! Men vad spelar det för roll hur fildelning påverkar just filmbranschen? Det är en högst märklig tanke att långfilmens ställning som kulturell form måste förbli orubbad i all framtid, särskilt som den redan utsätts för allt starkare konkurrens från både datorspel och av episodiskt berättande. Varför ska kommunikationsmediernas framtid formas efter hur just filmindustrins resultat påverkas, när de används till så mycket mer?
Musik är en annan femma, då det till skillnad från långfilmer är en generisk mänsklig aktivitet. Just därför är det viktigt att inte förväxla musikbranschen med skivbolagen.

Uppdatering: Johanna Nylander finner fem fel i Ponténs artikel (och belönas med en länk från Aftonbladet). Håller såklart med henne om det mesta i sak, men vill ändå varna för att låta Antipiratbyrån sätta agendan genom att försvara argument för fildelning som de har definierat, och acceptera en dagordning som sätter allt fokus på frågan om legalisering eller inte.

4 Comments:

Anonymous Anonym said...

waaah vad har hänt med radbrytningarna i RSS-feeden?

10/31/2006 03:07:00 em  
Blogger rasmus said...

Copyriot @ blogspot.com = trasigt.

Flyttar snart. Hatar Blogger.

10/31/2006 04:06:00 em  
Blogger Arru said...

Ledaren i dagens DN argumenterar för fildelningens betydelse för mashup-kulturen, och föreslår kortare skyddstider.

Känns som fildelningsfrågan plötsligt är överallt (efter valet...) och det är hoppfullt!

10/31/2006 07:29:00 em  
Anonymous Hedex said...

"Sanningen är att ingen egentligen vet vilka effekterna blir."

Från bredbandstiden minns jag att en svensk familj lägger ca 3000 kr per år på tele-kommunikation. Sen fördelas det på telefoni, mobiltelefoni, IP telefoni etc. Denna siffra vad en familj spenderar sina pengar på är relativt fast.

Samma hårda budget gäller även underhållning. En familj kan spendera xxxx kronor på det. Sen fördelas det på musik, film, DVD etc. Nedladdning påverkar inte familjens hushållsresurser och heller inte hur mycket skiv, musik och film industrin kan ta ut i vinster.

11/01/2006 08:54:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home