måndag, oktober 09, 2006

Upphovsrättskritik som överbyggnad eller som historisk parentes

Det är alltid intressant att höra hur de som har betalt för att bekämpa fildelningsfenomenet väljer att förklara att upphovsrättens tillämpning har blivit en politisk fråga, och att det finns en massa människor som ifrågasätter antipiratlobbyns krav på att få allt grövre ammunition i detta bekämpande. Två av dessa uttalar sig i ett litet reportage från finländska YLE (som framför allt fokuserar på Piratpartiet). De ger två ganska olika bilder. Å ena sidan har vi Henrik Pontén, som försöker sig på en slags udda variant på den vulgärmarxistiska idén om bas och överbyggnad:

Jag tycker att hela piratrörelsen är ett tecken på ett överskottssamhälle. Har man inte viktigare saker att diskutera än hur man ska undkomma att betala 25 kronor för att hyra en film, då har ett samhälle det väldigt bra. Det borde rimligtvis finnas viktigare saker att lägga sin energi på.
Alltså: Om någon exempelvis hävdar att rättssäkerheten riskerar att undergrävas om lobbyorganisationerna tilldelas polisiära befogenheter, så är det ingen riktig åsikt utan bara ideologi – en fördunklande rationalisering av ett simpelt ekonomiskt intresse. Och alla vi som säger att fildelning är fantastiskt, vill egentligen varken uppnå mer eller mindre än att minimera våra underhållningsutgifter. (Något annat än filer som härrör från Henrik Ponténs uppdragsgivare finns ju inte på fildelningsnätverken...) Monique Wadsted, å sin sida, avstår från sådana bas/överbyggnad-övningar. Hon lutar snarare mot att se all upphovsrättskritik som en historisk anomali, ett irrationellt uppdykande av idéer.
Jag tycker hela debatten är bisarr faktiskt, och de politiska partierna i Sverige har gjort mig mycket, mycket besvikna, därför att de allihopa i princip har sagt liksom att "ja. vi måste titta på de här frågorna". Till och med moderaterna ha svajat i den här frågan. Då undrar jag, är de intellektuellt ohederliga eller är det så att de inte förstår bättre? Därför att det går inte. /.../ Jag tycker att det här är ganska extremt... Krafsar man lite på det här så ligger det under... alltså dels någon sorts överdriven liberalism, en slags extremliberalism, men också en önskan om ett annat ekonomiskt system, som de kanske själva inte faktiskt riktigt har greppat. Alltså den här typen av idéer om att man ska dela, det har ju funnits i vänsterrörelsen och i hippiekulturen och i alla möjliga delar... Här kan ju de grupperna mötas i en ny fråga, men det är fortfarande samma idé om att marknadsekonomin inte ska ta hand om det här.
Hur det kan komma sig att en sådan ideologisk kompott dyker upp från ingenstans och lyckas väcka allmän debatt är inte helt klart. Men å andra sidan, menar Monique Wadsted, kan vi vara förvissade om att den kritiska debatten om upphovsrätten snart är bortglömd:
Min utgångspunkt är ändå att jag tror inte att folk tycker det är okej att fildela. De gör det därför att det är möjligt och därför att det finns. Men liksom, alltså jag vet, jag känner det, de gör inte det. Kommer vi bara att få ordning på det så om några år kommer det bara vara en parentes i historien. /.../ Jag förutsätter att det kommer affärsutvecklas och hittas massor av olika nya intressanta möjligheter, så det förutsätter jag och det ser jag fram emot. Men jag tror inte att den illegala fildelningen kommer att överleva, det är jag helt övertygad om.
Några sådana utopier odlar i vart fall inte Henrik Pontén, som brukar förklara att fildelningen (även den oauktoriserade) kommer finnas kvar men att Antipiratbyrån vill minimera den. Undrar om Monique Wadsted verkligen tror på sin vision om ett genomkontrollerat internet.

9 Comments:

Anonymous rosemi said...

Wow, hur kan Moniqe Wadstedt vara så populär bland antipirater? Varje gång hon uttalar sig verkar hon vara så extremt förvirrad. Henrik Pontén ger ju åtminståne fasta argument.

Ser dock inte vad hans argument skulle ha med den marxistiska teorin om bas och överbyggnad att göra. Men det är djävligt intressant att se att han återigen tycker att folk borde bry sig mer om miljön, som på hans egen tid (som om folk inte gör det).

Tankarna om fri delning tar framför allt över mer och mer bland producenterna av material, varför jag tror att oavsett vad som händer juridiskt (och militärt, för att tro på Monique), så finns det en bra grund för att information, källkod och kultur kommer spridas mer och mer utan licens eller med nån av de kopieringsvänliga licenserna.

10/09/2006 11:31:00 em  
Blogger rasmus said...

Rosemi: Jag påstår förstås inte att Henrik Pontén är marxist. Men denna invrighet att reducera en hel uppsjö av idéer som människor tror på till att "egentligen" vara ett blott uttryck för ett simpelt ekonomisk intresse, den har traditionellt mest hörts från marxister. (Observera att jag inte påstår att alla marxister är vulgärmarxister.)

Du nämner öppen källod; det vore onekligen kul att höra dem förklara hur de ser på fri mjukvara. En hippiekvarleva, en historisk parentes?

10/09/2006 11:52:00 em  
Anonymous Anonym said...

Internet är bara en fluga...

10/10/2006 12:00:00 fm  
Blogger rasmus said...

Hehe, ja det är inte utan att man tänker på Ines.

10/10/2006 12:06:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Henrik Ponténs citat kan vändas mot honom: Jag tycker att hela antipiratrörelsen är ett tecken på ett överskottssamhälle. Har man inte viktigare saker att diskutera än hur man på alla sätt ska lyckas få 25 kronor för att man hyr ut en film, då har ett samhälle det väldigt bra. Det borde rimligtvis finnas viktigare saker att lägga sin energi på.

Monique "Ines" Wadsted kommer inte att få rätt i sin förhoppning om att fildelning är en parentes i historien (såvida inte vi går in i en informationstotalitär stat, á la Bodströms framtidsvision för Sverige).

Orsaken till att Wadsted inte får rätt är mycket enkel: Ju mer människor lär sig om upphovsrättsområdet, ju mer inser de att området är mycket, hmm, bisarrt (till 70 år efter döden kan pengar inkasseras för en låt, en ensam damfrissa med en rasslig radio i sin lilla holk måste betala avgifter för ljuden ur sin lilla radioapparat, mm, mm. Det finns myriader av exempel).

Och följden blir att folk mindre och mindre vill veta av de som rider på upphovsrätten och deras betalda lobbyister, och än mindre vill tillåta dessa särintressen bestämma över vare sig lagstiftning eller över deras kulturproduktions- eller kulturkonsumtionsmönster.

10/10/2006 01:08:00 fm  
Anonymous rosemi said...

rasmus: förstår att du inte menar att han är marxist, förstod bara inte kopplingen till bas-överbyggnad, men visst är hans retorik intressant. Särskilt som han gång på gång upprepar att förr brydde man sig om viktiga saker (och tar upp "vänsterns frågor" eller vad man ska kalla det, saker som varit populära), och helt avfärdar argument kring fildelning och övervakning med att folk har det för bra. Som du ju adresserat.

Och, som jag tror både du och flera andra kommenterat, är det ju ett glatt träningspass med massage till skrattmusklerna att läsa om antipirater som skriver saker som att internet inte skulle fungera utan upphovsrätt, och pekar på hur lång tid det måste ta att sitta och koda en databas och ett operativsystem för en server. Ja, en sak är säker. Utan hårda licenser kommer vi inte ha riktigt lika mycket att fnittra åt.

10/10/2006 02:21:00 fm  
Anonymous popoffsky said...

"Min utgångspunkt är ändå att jag tror inte att folk tycker det är okej att fildela. De gör det därför att det är möjligt och därför att det finns. Men liksom, alltså jag vet, jag känner det, de gör inte det."

Ines v. 2.0 låter väl rent av ännu mer vulgärmarxistisk: att förklara massans beteende genom falskt medvetande som en produkt av de materiella distributionssystemen, osv. "De gör det därför att det är möjligt och därför att det finns" är väl i princip ideologikritikens standardförklaring.

10/10/2006 09:34:00 fm  
Anonymous Aphjärna said...

»Du nämner öppen käll[k]od; det vore onekligen kul att höra dem förklara hur de ser på fri mjukvara. En hippiekvarleva, en historisk parentes?«

Pontén tycker nog det är ganska skönt att slippa svara på frågor om fri programvara. Det enklaste är nog för honom att låtsas som att den inte existerar. Ett erkänna företeelsen skulle kanske tvinga honom att tänka om och det är ju alltid jobbigt.

»De gör det därför att det är möjligt och därför att det finns«

Om fildelning vore omöjlig/obefintlig skulle det faktiskt vara ganska svårt att ägna sig åt denna handling.

Jag får inte Wadsteds resonemang att gå ihop. Hur kan man vara extremliberal, vänsterhippie, önska sig ett nytt ekonomiskt system och motarbeta marknadsekonomin på en och samma gång?

Fattar Wadsted någonting om mänsklighetens utveckling? Undrar om hn begriper att transistorn faktiskt uppfanns före Napster.

10/10/2006 10:12:00 em  
Anonymous Anonym said...

Wadsted har iofs rätt på en punkt, illegal fildelning kommer inte att fortsätta. Eftersom den kommer att legaliseras. hahaha. In her face.

10/21/2006 06:12:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home