torsdag, december 21, 2006

Friktionskampanj framgångsrik: Nätfilter avstyrdes


Hurra! Kampanjen segrade, blockaden är upphävd!
– Vi tog ett förhastat beslut och frångick därmed vårt uppdrag. Jag beklagar detta. Tillsammans med vår nya styrelseordförande är vi i ledningen överens om att begränsning av Internets innehåll inte ligger inom ramen för vad vi skall ägna oss åt, säger Fredrik Winbladh, VD för Perspektiv Bredband.

– Det är av stor vikt att vi som telekom- och internetoperatör, en s.k. common carrier, fokuserar på att förmedla information. Vår position skulle kunna ifrågasättas mot bakgrund av det ställningstagande som gjorts vilket vi inte kan riskera. Ledningen och bolaget har lärt sig mycket av den debatt som ägt rum, /.../ säger nya styrelseordföranden Mikael Paulsson.
Kort resumé: Den skånska internetleverantören Perspektiv Bredband meddelade 8 december att man "tar ställning" genom att blockera sina kunders tillgång till den ryska sajten AllOfMp3.com, som säljer musikfiler på ett sätt som skivbolagslobbyn inte accepterar. Piratbyrån och The Pirate Bay svarade med en kampanj, vars mest kontroversiella tilltag var att de senare blockerade alla Perspektiv-kunder. Och idag, 21 december, kom det glädjande beskedet att Perspektiv Bredband drar tillbaka sin blockad.
Förhoppningsvis står det nu klart att det inte handlar om sajten AllOfMp3.com (även om den nu fått oavsiktlig marknadsföring i Sverige, vet jag ingen som använder den) – utan om en princip, som nye styrelseordföranden förklarar koncist:
– Vi är en common carrier och kommer hålla oss till det
Enkla exempel på common carriers är järnvägslinjer och postsystemet; de fraktar alla enligt en viss prislista, utan att granska vad som finns i paketen eller kontrollera identiteten på avsändare och mottagare. Att en internetleverantör tar så tydlig ställning för sin identitet som ren horisontell kommunikationstjänst är berömvärt, och än mer så när de vågar erkänna att de tidigare gjorde fel men nu har lärt sig.

"Internets själ är räddad" förklarar Oscar Swartz, och det är inte obefogade ord. Visst var filtret ifråga bara en internetleverantör som filtrerade en, i sig rätt ointressant, sajt. Men det var uppenbart att IFPI förberedde rättsliga åtgärder för att tvinga samtliga övriga internetleverantörer till att implementera likadana filter, som i Danmark. Och när väl det är skett, är dörren öppen för att blockera fler. Om nästa filter skulle riktas mot nazistpropaganda, nätpoker eller en torrentsökmotor, kan man bara spekulera om. Saken är att filter av det slag som ny avstyrts vore ett litet men avgörande steg utför en hal, sluttande backe.

Vad som då behövs är friktion mot halkan. Att göra de små stegen märkbara, så att de inte tar oss bortom den punkt där det är för sent att vända. En sådan friktionsskapande åtgärd utgjordes av The Pirate Bays kontroversiella beslut att blockera tillträde för alla kunder till Perspektiv Bredband.
Vissa gnällde över att kontrablockaden saknade proportioner; varför bry sig om en rysk betalsajt när det finns fildelningsnätverk? Men nu handlar det som sagt inte om AllOfMp3.com, utan om de små men farliga stegen. Kampanjen mot spärren lyckades sanda den hala backen!
Det andra motargumentet som hördes var att det skulle vara lika fel av The Pirate Bay att spärra Perspektiv Bredband, som vice versa. Oscar Swartz bemöter det:
For this they were criticized but I cannot agree: This activism was at the end-user level. It is not the same thing for an end-user to say "You cannot access my site" as for an operator/access provider to suddenly determine what parts of the net people should have access to. Power has shifted from the center to the periphery, to the end-user. This is fine!
Javisst, den skillnaden är fundamental. Samtidigt är begreppet end user problematiskt; att prata om "slutanvändare" blir i viss bemärkelse att återinföra en enkelriktad bild av internet. Som jag skrev i slutet av Between artworks and networks, måste "fri etableringsrätt för kommunikationer" definieras som
the right of any peer in a network and to be the gateway to a new network – be it with a wireless router, or a web server /.../
then our networks have no ends and may expand in all kinds of unexpected and interesting directions
Sammanfattningsvis: Å ena sidan har ISP-företag en speciell roll som är viktig att komma ihåg, för så fort de börjar välja bort viss information i stället för att förmedla information som andra ansvarar för, så är de inte längre internetleverantörer. Å andra sidan måste varje "slutanvändare" som så önskar också kunna vara en öppning till nya nätverk, som i sin tur anknyter slutanvändare till varandra – exempelvis genom ett webbforum där en (sluten eller öppen) grupp människor kommunicerar – utan att den som ansvarar för webbserverns anslutning behöver ansvara för varje privat meddelande som forumets medlemmar skickar.
Nu försökte jag spetsa till detta som en paradox, vilket det inte behöver vara, men kanske kan det väcka några reflektioner som kan bli nyttiga vid framtida dispyter kring internetarkitekturen.

Hur som helst är det glädjande att Perspektiv Bredband tagit sitt förnuft tillfånga, efter en lärorik kampanj som kanske måste ses som generalrepetition inför framtida strider.

1 Comments:

Anonymous T said...

Jag har följande tes: Perspektiv Bredbands agerande var en testballong för att se vad som hände.

Jag tror nämligen inte ett ögonblick på att deras beslut att censurera internet var, som de skriver i sitt bikt-pressmeddelande, "ett förhastat beslut". Jag tror att de har övervägt censureringsbeslutet noga och innan beslutet togs, tillsammans med företrädare för upphovsrättsindustrin (officiellt med IFPI, men säkerligen även med Antipiratbyrån och andra) gått igenom tänkbara reaktioner.

Jag baserar ovanstående på följande: att censurera internet ligger så långt ifrån en operatörs kärnverksamhet och affärsidé att noggranna överväganden måste ha gjorts innan censureringen startade (det är ju nämligen precis som att Posten börjar stoppa brev till vissa adressater, eller att Telia börjar stoppa samtal till vissa abonnenter). Alla operatörer känner givetvis till denna logik och vet vad grunden i deras affärsidé är: tillhandahålla kapacitet för överföring av data. Censurering av internet är definitivt inget som en operatör har i sin affärsidé eller i sina affärsplaner. Därför censurerar en operatör inte internet "förhastat"! Censureringen var ett extraordinärt, noga övervägt beslut.

Perspektiv Bredband var alltså en testballong.

Omvärldens tryck gjorde att det inte gick enligt upphovsrättsindustrins ritningar denna gång, och testballongen störtade till marken.

Vi får se vilka steg upphovsrättsindustrin tar nästa gång.

/T

12/21/2006 10:45:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home