måndag, december 18, 2006

Minst 1,3 miljoner fildelare, minst två nya citattecken

Ny statistik från SCB, "Privatpersoners användning av datorer och Internet 2006", tolkas som att vi har 1,3 miljoner fildelare i Sverige – personer under 16 år oräknade.
Närmare bestämt så har 20 procent av alla tillfrågade i åldern 16-74 år någon gång använt ett fildelningsprogram. Samma procentandel gäller för sextiotalisterna, medan den förstås är bra mycket högre bland oss som kom till jorden efter 1970.

Låt oss jämföra med motsvarande SCB-undersökning för två år sedan. Ungefär lika många (23 procent) hade då "använt Internet för att lyssna på musik, spela spel eller ladda ner musik/spel/bilder första kvartalet 2004".
Denna något bredare fråga ställdes även denna gång och visar på en klar ökning: totalt 34 procent använde under första kvartalet 2006 internet till att
lyssna till musik, spela spel eller "ladda ner" musik/spel/bilder
Citattecknen som tillkommit är SCB:s. Rätt skoj med tanke på att Copyriots kritik för två år sedan gällde just deras användande av begreppet "ladda ner". Påpekandet gjordes då att det är i praktiken omöjligt att använda www utan att ladda ner bilder genom sin webbläsare, vilket gjorde frågeställningen till en märklig mystifiering.
Ska inte påstå att just denna bloggs påpekande fick SCB att ändra frågan – men som sagt, lite kul att notera.

4 Comments:

Anonymous Tim said...

Jag tycker det är ganska kul att de har med fildelning som val. Det bästa är när Aftonbladet sedan tolkar det som att alla där har laddat hem olovligen. Fildelning != piratkopiering vilket de flesta journalister/tjänstemän inte förstår.

12/18/2006 11:22:00 em  
Blogger Eierfabrik said...

Tim: Om du skulle göra en personlig uppskattning av den faktiska procentandelen fildelare som inte blandar in "piratmaterial" i delningen/nedladdningen - hur stor skulle den vara då? Är du verkligen så förvånad över den snabba slutsatsen från Aftonbladets sida?

12/19/2006 10:26:00 fm  
Blogger Christopher Kullenberg said...

Oavsett SCB's imprecisa mätmetoder är det intressant med en numerisk motståndsrörelse, som utan speciell agenda verkar i motsatt riktning i förhållande till kulturindustrin. Den verkar politiskt utan att ha en politik som objekt för begär... någon gång ska jag formulera detta bättre, men det är i linje med tanken (i ATP p. 461) om att så länge något händer utanför, i det anonyma och odefinierade, verkar det bara som en abstrakt kraft. Det är först när det approprieras och organiseras som det får en binär politik som primärt objekt.

12/20/2006 11:09:00 fm  
Anonymous Tim said...

Nej jag är inte förvånad över den slutsatsen men det är inte vad resultatet säger. Om de ska göra en fråga som handlar om piratkopiering så ska den handla om det, inte ett ord som media skapat för att det är enklare att tolka.

12/20/2006 11:20:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home