onsdag, januari 03, 2007

Om spektrumpolitik, och om trådlösa mikrofoners samhällsnytta

Kanske laddades dessa rader just till din dator via ett trådlöst nätverk, det vill säga via radiovågor med 12,5 cm våglängd. Att du får använda din (förhoppningsvis) egna hårdvara på det sättet ser du antagligen som självklart.
Lika självklart är det, sedan ännu längre tid tillbaka, att musiker kan traktera allehanda akustiska musikinstrument på scen utan ett mikrofonstativ i vägen, men ändå kunna höras av publiken ur högtalare.
Trådlösa datornätverk och trådlösa mikrofoner är helt enkelt två vedertagna sätt att använda radiokommunikation över kort distans. Men i de delar av det elektromagnetiska spektrat som sedan över ett sekel är föremål för statlig reglering, kan inget tas för givet.

Ofcom, den brittiska myndighet som ansvarar för spektrumreglering, har förklarat att den frekvens som används av trådlösa mikrofoner ska säljas på auktion. Högstbjudande – med största sannolikhet ett mobiltelefoniföretag – får från år 2012 ensamrätt på att använda frekvensen.
Utifrån synsättet att spektrum är en knapp resurs menar nämligen Ofcom att "special treatment for certain industries would run counter to its free-market approach to the airwaves."

Fri marknad? Frekvensfrågan förskjuter invanda koncept, ibland till oigenkännlighet. Utifrån radioregleringens grunddogm – att frekvenser är knappa resurser, som därför måste kräver en central reglering – kan en utauktionering av resurserna till högstbjudande beskrivas som en "fri marknad", av folk som borde förstå bättre.

Ofcom motiverar sin frekvensreglering med fraser som "maximising the value that the use of this spectrum is likely to bring to society over time".
(Hannah Arendt påpekar att det var den liberala utilitarismen, inte Marx, som introducerade den "kommunistiska fiktionen" att det finns något sådant som ett samhällsintresse, som handlar om att på ett eller annat sätt jämka samman människors motstridiga intressen.)

Malcolm Matson skriver läsvärt, och ställer frågor som:
What fundamental, a priori reason is there for believing that part of the electro-magnetic spectrum known as "radio freqeuency" (RF) requires specific public policy and regulation?

Not even in the darkest days of Soviet Communism did the apparachniks come up with the idea of allocating (let alone selling off to the highest bidder) the use of the colour 'red' or 'blue'.
How come the millions of citizens around the world can self-organise the use of this 'visible' part of the electro-magnetic spectrum relying simply on private property rights and the rule of law whereas the RF part of the spectrum requires some centrally organised allocation?
Parallellen är fullt relevant; det är bara en gradskillnad mellan radiovågor och upp till de ännu kortare våglängder som utgör synligt ljus. Användandet av synligt ljus är inte oreglerat – i fel sammanhang kan vissa färger i vissa kombinationer bilda högst olagliga teckenkombinationer, till exempel. Men det är en betydligt flexiblare reglering än den som säger att varje våglängd faller under en ensamrätt.

Åter till de trådlösa mikrofonerna (som enligt PTS, den svenska regleraren av radiospektrat, hör hemma kring 41-43 MHz samt 863-865 MHz.) Brittiske parlamentsledamoten Andrew Mackinlay har lagt en motion i protest mot planen på att sälja ut dessas frekvens. Där pläderar han för att "tillräckligt mycket spektrum måste bibehållas för att förhindra sammanbrottet för en högt ansedd och värdefull brittisk industri". Industrin, det är den levande musiken. Parlamentsledamoten tar nästan i så han spricker, när han hävdar att frekvensutsäljningen är "likely to damage irreparably a world-leading industry and lead to the end of live performances and events".
Vilket ju är ett skrattretande uselt argument, välkänt från när syntharna slog igenom. Nej, den levande musiken dör inte så lätt, och att motivera frekvensbandets öppenhet med hänvisning till musikindustrins omsättning är ett grandiost självmål.
Lika lite som användandet av färgerna rött och blått behöver motiveras med hänvisningar till samhällsnyttan, bör användandet av radiofrekvenser göra det. Den nytta som uppstår kan nämligen inga politiker tänka ut på förhand.

PS 1.
Vad har Sverige för spektrumpolitik? Ja, säg det. Regeringens budgetproposition förklarar att användningen av radiospektrum ska regleras så att "den gagnar Sveriges utveckling", vad nu det innebär. Vidare talas om "användarstyrd spektrumhantering", vilket förra ministern förklarade som "att låta efterfrågan bli mer styrande för frekvensanvändningen". Om efterfrågan mäts i vem som kan hosta upp en stor klumpsumma för att köpa en licens, ja då finns inget som rent teoretiskt hindrar att staten säljer ut frekvenser som miljontals människor redan använder sina maskiner på – och kallar detta för "användarstyrd spektrumhantering"...

PS 2.
Ett föredrag på 23C3 som jag missade handlade om radiopolitik i USA och Tyskland under 1900-talets första halva (med Oona "Odysseus" Leganovic).
En del finns att läsa här och här; kort sammanfattning: Att den tyska regeringen, till skillnad från i USA, under 1920-talet såg till att centralisera radion i statens händer var rädslan för Funkerspuk ("Radiospöket"), som kom sig av att radioamatörer under novemberrevolutionen tagit radiosändare från första världskriget i bruk för att sprida sitt budskap. I Tyskland kom amatörradio alltså att beskrivas som "Mißbrauch von Heeresgerät" och bli hårt censurerad, så att Goebbels senare kunde överta en befintlig kontrollapparat.

10 Comments:

Anonymous adam said...

Det finns väl massor av skillnader mellan synligt ljus och radiovågor? Exempelvis går radiovågor rakt igenom tak, golv och väggar så om grannen skulle köpa en radioutrustning som sänder på samma våglängd som vår trådlösa telefon skulle vi inte kunna prata i telefon när grannen använde sin radioutrustning. Om grannen å andra sidan skulle råka köpa en ficklampa som sände på samma våglängd som vår akvariebelysning skulle det inte spela oss någon som helst roll.

Det är alltså inte bara en gradskillnad mellan radio och synligt ljus.

1/03/2007 09:55:00 fm  
Blogger rasmus said...

Adam: Visst. Parallellen mellan ljus och radio var inte heller menad som ett likställande. Däremot kan det vara bra att testa att tänka så för att provocera fram andra perspektiv.
(Ett exempel på "spektraltänkande" som synes lyckat är att, som i en text av Manuel DeLanda som länkas ovan, i övervakningssammanhang vidga begreppet panopticon till panspectron.)

1/03/2007 10:09:00 fm  
Anonymous Anonym said...

International Klein Blue ar val patenterad?

1/03/2007 05:00:00 em  
Anonymous Anonym said...

Anonymous: den, liksom många andra färger...

1/03/2007 05:57:00 em  
Anonymous Anonym said...

Spektrum är hett i Bryssel, kolla upp direktiv å grönböcker...

1/03/2007 11:18:00 em  
Anonymous Anonym said...

Anonymous: Det verkar väl ganska orimligt att man kan patentera färger någonstans i världen. Rimligare vore att det t.ex. är frågan om ett varumärke, sådana gäller bara i sitt sammanhang.

1/03/2007 11:25:00 em  
Anonymous T said...

Apropå färger, och annat.

Löfbergs Lila (kaffeblask) har lyckats lägga beslag på färgen lila.

"Efter en undersökning som visar att 57 procent av folket förknippar den lila färgen med Löfbergs kaffe fick företaget rätt. Färger är varumärken som andra. Företagen söker skydd i olika klasser. Löfbergs har exempelvis sökt för kaffe, säger Ulrika Axelsson, varumärkesjurist på PRV"

Sälj dessutom gärna ut till högstbjudande och lura samtidigt i massorna att det är för deras eget bästa så är lyckan total.

Frekvenser, färger, gener - djur och natur, snart luften vi andas! Varumärkeskyddat, patenterat och upphovsrättsskyddat in absurdum ad nauseam...

Området "Patent - Varumärke - Upphovsrätt" har kantrat helt överstyr och borde ses över från grunden. Området skapades för att säkerställa en trygghet för de som ville skapa och sprida något, vilket i sin tur skulle få goda spin off-effekter på välfärdsutvecklingen generellt.

Men hur har det blivit idag: Världen är nu ett enda slagfält där den framrusande krigsmaskinen stavas: RÄTTIGHETSINNEHAVARE. De största enskilda divisionerna i krigsmaskinen är

- Pillertrillarna (Big Pharma/Läkemedelsindustrin),
- Notställshållarna (RIAA med nationella kohorter)
- Kulissmakarna (främst MPAA)
- "Everything under the Sun" (Patentverken)

Krigsmaskinens stödtrupper är de som tjänar indirekt: Lobbyister, Patentister (de som arbetar på patentverk och andra rättighetsutdelande organ) och Jurister.

Och de slåss för att förstärka och behålla otidsenliga lagar som tjänat ut sina syften, och nu bara tjänar deras syften: Money, money, money...

/T

1/04/2007 02:09:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Jag har för mig att man i Sverige inte auktionerar ut frekvensområden till högstbjudande i pengar, utan till dem som går med på statens villkor. Som exempelvis det absurt oekonomiska i att bygga ut "3G" till hela landet direkt.

Jag kan ha missförstått, men menar du att alla frekvenser ska få användas av alla? Borde det inte bli väldiga problem med störningar?

Om det är som du sägar att Löfbergs Lila har sökt patent på färgen lila när det gäller kaffe stör mig inte det minsta. Varför skulle det göra det, även om de får ett sådant patent?
Jag kan hålla med dig T när det gäller gener, kanske även musik osv, men i detta fallet har det ingen som helst inverkan på mig och jag tror att samhället som helhet endast åtnjuter fördelar av att Löfbergs skulle få ett sådant patent, i och med tryggheten detta företag får mot varumärkesintrång. Företag spenderar oerhörda summor på reklam, tyvärr kan man tycka, och på något sätt måste vi veta att vissa saker står för ett visst företag och dess produkter. Människor kan bara göra skillnad på en viss mängd olika saker, så alla kan inte "heta" samma sak.

Men ja, det har gått överstyr, sedan länge. Men felet ligger kanske främst hos människan som låter sig påverkas av sådana värden som inte på något sätt har med produkten att göra.

1/04/2007 11:20:00 em  
Blogger rasmus said...

Anonymous 11.20: Vilket "du" som tilltalas är högst oklart, så jag bemödar mig inte om att svara, särskilt som det är jobbigt att tilltala folk som inte har fantasi nog att hitta på ett fejknamn utan måste tilltalas "anonymous".
Men nej, jag har inte sagt "att alla frekvenser ska få användas av alla", däremot att systemet med att dela ut en ensamrätt för varje licens är en idiotisk utgångspunkt, baserad i en annan epoks tekniska förutsättningar.

1/04/2007 11:51:00 em  
Anonymous sigge said...

Anonymous 11.20: Det finns ett problem med att patentera en färg och det är att man kan vägra andra produkter att använda samma färg. Dessutom så kommer man som kaffetillverkare inte kunna använda samma färg ens till små delar av sina paket.

Jag tycker PRVs synsätt är väldigt flummigt, här har man på grund av massiv hjärntvätt(marknadsföring) fått folk att endast associera lila till kaffe och det är orsaken till att de får patentera den, spelar ingen roll om någon kom fram till samma färg för hundra år sedan. Det är som om Volvo skulle få ta patent på ordet Säkerhet.

1/09/2007 10:58:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home