tisdag, januari 16, 2007

"R.A.W. R.I.P." kändes på något sätt inte som en passande rubrik


Via Interacting Arts-bloggen nås vi av budskapet att Robert Anton Wilson avlidit – efter en längre tids sjukdom, och efter att någon dag tidigare förklarat att han ändå inte kunde förstå hur han skulle kunna ta döden på allvar.
The fifth stage, Grummet or aftermath, represents the transition back to chaos. ... This correlates ... with the number 5 ... and with the sun ...
The relevant I Ching hexagram is 59, Huan, dispersion and dissolution. The gentle wind above the deep water is the Chinese reading of the image, with associations of loss of ego, separation from the group, and "going out" in general. ... This is also called Paralysis by the Illuminati, because, objectively, nothing much is happening; subjectively, of course, the preparations for the new cycle are working unconsciously. ... a new Verwirrung period begins, and the cycle repeats.

[Ur en passage (som givetvis motsägs av ungefär 23 andra passager) i Illuminatus.]
Hela den magnifikt labyrintiska romantrilogin Illuminatus finns som torrent här.

6 Comments:

Anonymous gunnar said...

Man kan gärna beundra hästskit. Man kan gärna beundra styltor. Men man kan inte beundra hästskit på styltor. The man was a fuckwit. Tíllbaka till verkligheten, Fleischer. Please.

1/17/2007 12:07:00 fm  
Blogger rasmus said...

Well, och själv tycker jag att Illuminatus-trilogin är bitvis briljant. (Förutom att den bevisligen varit enormt inflytelserik, för enkelhetens skull kan vi nöja oss med att nämna The KLF.) Kanske är det så att vi har olika skönlitterär smak?

1/17/2007 12:11:00 fm  
Anonymous Mattias said...

Man får aldrig beundra hästskit. Man får aldrig beundra styltor. Men man kan i vissa fall beundra hästskit på styltor. Om hästskit på styltor trampar på hästskit är det givetvis nödvändigt att beundra det. Speciellt rolig blir meningen "Tillbaka till verkligheten, Fleischer" i en RAW-kontext. En mening som jag kallar en hästskit, en mening man måste beundra!

1/17/2007 10:06:00 fm  
Anonymous gunnar said...

Så är det nog, Rasmus. Så är det nog, Mattias. (Men är inflytelserikedom egentligen en så bra måttstock som den låter? Hmmm)
(Och KLF, var det inte dom som förstörde en miljon pengar en gång? Very radical. Jag skyller på Illumintus i så fall...)

1/17/2007 11:23:00 fm  
Blogger db said...

En hjälte och ett geni. Den första offentliga person jag känt sorg för.

1/18/2007 04:10:00 em  
Blogger Johan said...

R.I.P. indeed.

Världen är helt klart en betydligt tristare plats utan RAW.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

GUNS AND DOPE PARTY POSITION PAPER #23

Little Tony was sitting on a park bench munching
on one candy bar after another.
After the 6th candy bar, a man on the bench across from him said,
"Son, you know eating all that candy isn't good for you.
It will give you acne, rot your teeth, and make you fat."

Little Tony replied, "My grandfather lived to be 107 years old."

The man asked, "Did your grandfather eat 6 candy bars at a time?"

Little Tony answered, "No, he minded his own fucking business."
.-.-.-.----.-.-.-.-.-.-.-.

1/26/2007 02:51:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home