onsdag, januari 24, 2007

Teknikneutralismen spökar igen

Andra har redan kritiserat "Odenbergsamhället", särskilt efter att rafflande uppgifter framkommit om regeringens trixande för att ge FRA rätt att avlyssna all kabeltrafik som passerar rikets gränser. (Verkar klubbas, symboliskt mildrat.)
Den politiska debatten får föras annorstädes. Här ska vi nöja oss med att kommentera ett litet ord, som bara förekommer sex gånger i lagrådsremissen men är ack så signifikant. Teknikneutral är ordet.

Hos trogna Copyriot-läsare ringer nog en klocka. Under 2006 kommenterades här bland annat om hur det beslutats om tevelicens på datorer, tillsatts vinklade utredningar om musik på internet och lagts fram omöjliga förslag om presstöd – allt i teknikneutralismens namn.
Talet om teknikneutralitet används flitigt för att vifta bort varje tanke på att olika medietekniker innebär olika förutsättningar för tanken på upphovsrätt. Ordet verkar ha blivit så trendigt på regeringskansliet att tjänstemännen där antagligen inte skulle reagera om en minister lade fram ett förslag för att samma trafikregler måste omfatta såväl cyklar som flygplan.

Tillbaka till försvarsunderrättelsebeslutet:
Grundtanken i lagförslaget är att skapa en teknikneutral lagstiftning. I klartext innebär det att Försvarets radioanstalt, FRA, som idag bedriver signalspaning mot luftburen information, också ges möjlighet att avlyssna information som sänds trådbundet i tele- och bredbandsnät.
– Det som gjort det akut att ta tag i frågan är att teknikutvecklingen har sprungit iväg, säger Mikael Odenberg.
Såklart att det skulle dyka upp här också. Så exakt vad innebär "teknikneutrala" regler för signalspaningen? Att "samma regler gäller oavsett i vilket medium övervakningen sker", enligt lagrådsremissen.
Regeringen anser att en lagreglering av signalspaningen i försvarsunderrättelseverksamheten därför bör vara teknikneutral på så sätt att signalerna rättsligt sett bör behandlas lika oavsett hur och från vilket medium kommunikationen inhämtas.
Ordet teknikneutral förekommer alltid tillsammans med ordet oavsett, och innebär alltid ett försök att släta över skillnader mellan olika tekniker. Antingen av ren lathet, för att det blir så svårt att vara lagstiftare om man ska hålla olika saker i skallen samtiigt – eller för att man från statens sida vill få till ett godtycke, som öppnar för en drastisk utvidgning av kontrollmöjligheterna.

I frågan om datalagring används teknikneutralismen för att släta över en avgörande detalj, att digitala medier saknar fysisk separation av adress och budskap. I frågan om att övervaka all kommunikation som passerar Sveriges gränser, slätar den över det faktum att digitala kommunikationer passerar gränser i oändligt högre uppfattning än den fysiska kommunikationen – exempelvis går inte ett brev från Malmö till Kiruna över någon gräns, medan ett e-mail till grannen sannolikt gör det.

Teknikneutralismen är en fördummande idé, som bara tas till av folk utan riktiga argument. Men om idén inte punkteras kommer den garanterat att användas på ännu lömskare sätt framöver. Kanske borde man sammanställa en svart lista över alla politiker som uttalat sig teknikneutralistiskt? (Odenberg, Bodström och Hillevi Larsson kan ju skrivas upp till att börja med.)

9 Comments:

Anonymous Anonym said...

Teknikneutral = "samma trafikregler måste omfatta såväl cyklar som flygplan"

Mycket bra liknelse som kan användas som utgångspunkt för att vederlägga teknikneutralkramarnas argument i detta fall.

1/25/2007 03:25:00 fm  
Anonymous Henrik Sjöholm said...

Eller skulle man ju kunna ta teknikneutral till den naturliga förlängningen. Varför tar man i så fall inte upp diskussionen om att FRA bör ha rätt att öppna all utrikes post?

1/25/2007 10:32:00 fm  
Blogger db said...

Ibland är teknikneutralitet viktigt, som t.ex. i yttrandefrihetsgrundlagen som tyvärr till stora delar handlar om trådradio.

1/25/2007 11:33:00 fm  
Anonymous Wille said...

"[...]digitala medier saknar fysisk separation av adress och budskap."

Är väl sant till en viss del.

Internet bygger på ett protokoll som heter TCP/IP. TCP/IP är kompatibelt med ISO:s OSI-modell, som bygger på 7 lager:

7. Application
6. Presentation
5. Session
4. Transport
3. Network
2. Datalink
1. Physical

De tre sista lagren används för att lokalisera; lager 2 på MAC-nivå, lager 3 på IP-nivå.

Eftersom all data som går genom internet enkapsuleras enligt den här modellen, så är det möjligt att skilja adress från innehåll.

OSI-modellen hos wikipedia:
http://sv.wikipedia.org/wiki/OSI-modellenFinns dock säkert fler aspekter av detta.

1/25/2007 06:33:00 em  
Anonymous Wille said...

"Varför tar man i så fall inte upp diskussionen om att FRA bör ha rätt att öppna all utrikes post?"

word.

1/25/2007 06:34:00 em  
Anonymous Anonym said...

http://copyriot.wordpress.com/2006/10/21/en-teknikneutral-definition-av-tv-mottagare-2/
jag måste bara upplysa dig om att dit påstående om att man måste betala tv-licens bara man äger en dator med internet är felaktigt.

Det har varit klart ganska länge att det nya med de nya reglerna är just att man ska behöva betala även om man har en tv-motagere i datorn eller i mobilen. vilket lång ifrån alla mobiler och telefoner har.
källa: http://www.idg.se/2.1085/1.59751

1/26/2007 10:28:00 fm  
Blogger rasmus said...

Anonymous: Lagen öppnar för möjligheten att ta ut tv-licens av alla med internetupkoppling. Att de sen inte (ännu) valt att tolka den så är en annan sak.

Wille: Jag känner till modellen om nätverkslager. Men för det första är det ingen fysisk separation, utan en kodbaserad; samma datakabel används för adress och budskap (till skillnad från ett brev i ett kuvert). För det andra är det sådant som e-post som ska omfattas, och där finns inte bara en standard (SMTP) utan i praktiken massor.

1/26/2007 10:51:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Jag ser inte att teknikneutralitet i sig borde ha någon negativ klang. Fördelarna är lagar som inte måste justeras för varje ny uppfinning.

Teknikneutralbegreppet kan ge vitt skilda resultat:

1. Alla tekniska apparater som kan visa rörlig bild ska beläggas med tv-licens, även datorer och mobiltelefoner.

2. Tv-licensen för TV-mottagare avskaffas då det inte längre är självklart att man kollar på svt för att man har en tv-mottagare.

Båda fallen kan inträffa pga teknikneutralitet. Värderingen huruvida det ska existera tv-licens eller inte säger inte teknikneutralitet något om. Teknikneutraliteten säger att ska det vara lika föra liknande tekniker.

Angående flygplan-cykel exemplet så skulle jag säga att en teknikneutral regel ska behandla alla flygfarkoster så att när jag bygger min cykel med vingar ska jag inte behöva vänta på en ny lag för att kunna använda den utan jag ska direkt kunna cykla upp i luften och veta vad som gäller. Precis på samma sätt som ett flygplan som rullar ute på våra gator måste följa trafikreglerna.

1/26/2007 11:23:00 em  
Anonymous WizKid said...

Henrik Sjöholm: Mycket bra sagt. Om ni inte FRA får öppna utrikespost och vi ska vara teknikneutrala så borde de inte får öppna epost eller webmail.

Fast teknikneutral används väl bara när det är till fördel för politikerna.

1/28/2007 10:57:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home